Tải bản đầy đủ

MÁY TÍNH TRONG ĐỜI SỐNG

Bài 5: MÁY TÍNH TRONG ĐỜI SỐNG.
I. MỤC TIÊU: Giúp HS
- Biết được vai trò của máy tính trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
- Biết sử dụng máy tính vào những mục đích khác nhau.
- Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo trong quá trình học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: SGK, giáo án, bảng, phấn, thước.
- HS: SGK, vở.
III. TIEÁN TRÌNH DẠY HỌC:
THỜI
GIAN

2'
4'
30'

NỘI DUNG

1. ỔN ĐỊNH
2. KIỂM BÀI CŨ
3. BÀI MỚI

1. Trong gia đình:

2. Trong cơ quan,
cửa hàng, bệnh
viện:
3. Trong phòng
nghiên cứu, nhà
máy:
3. Trong mạng máy
tính:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

-Em hãy nêu cách cầm chuột
như thế nào?
- Gọi HS nx
- GV nx, đánh giá
- Giới thiệu : Máy tính có vai trò
quan trọng trong đời sống trong
nhiều lĩnh vực. Cụ thể:
- Máy tính hoạt động được là
nhờ có bộ xử lí. Với các thiết bị
có bộ xử lí giống máy tính thì
chúng ta có thể chọn chương
trình cho máy giặt, hẹn giờ tắt/
mở ti vi, đặt báo thức cho đồng
hồ.
- Nhận xét và cho ghi.
-Trong cơ quan cửa hàng bệnh
viện người ta sử dụng máy tính
để làm gì?
- Máy tính thay thế sức lao động
cho con người làm tiết kiệm thời
gian và công sức.
- Nhiều máy tính nối lại với nhau
thành mạng Internet. Nhờ đó mà
em có thể nói chuyện được với

HOẠT ĐỘNG CỦA
HS- HSTL
- 1HS nx
- Nghe giảng

-Nghe và ghi bài
- Trả lời câu hỏi.
+ Dùng máy tính để
soạn thảo và in văn
bản.
+ Tính tiền cho
khách hàng.
+ Trong bệnh viện
để điều trị bệnh cho
bệnh nhân.


2'

-

những người ở xa.
- Giới thiệu cho học sinh một số
trang Web:
http://olympic.com.vn/
http://www.vnschool.net/
http://www.nxbkimdong.com.vn/
http://www.google.com.vn/
Gọi HS đọc phần “ Internet cứu
4: CỦNG CỐ, DẶN sống người” trang 25/SGK.

-Khái quát lại vai trò của máy
Nghe và ghi nhớ
tính trong đời sống.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×