Tải bản đầy đủ

Giáo án môn tin học lớp 3 LUYỆN tập DÙNG PHẦN mềm

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Củng cố lại những gì đã học.
2. Kĩ năng:
- Củng cố kiến thức có hệ thống, logic.
3. Thái độ:
- Giáo dục tính chăm chỉ, cẩn thận, khả năng tổng hợp kiến thức.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, sách giáo khoa, sách tham khảo.
- Học sinh: Sách vở ghi chép, học bài cũ, đủ dụng cụ học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
10p
h

1ph

28p
h
(5’)


HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. Bài cũ:
- Ổn định lớp.
- Gọi HS nhắc lại thao tác để khởi động trò chơi - HS nhắc lại.
Sokoban.
- Gọi HS nhắc lại cách chơi của trò chơi Sokoban. - HS nhắc lại.
- Họi HS lên thực hiện 1 màn chơi của Sokoban.
- HS lên máy thực hành.
- Nhận xét.
- Nhận xét – ghi điểm.
2. Bài mới:
Để kì thi học kỳ 2 của các em có kết quả tốt thì - Lắng nghe.
hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em ôn tập lại
những kiến thức mà các em đã học trong học kì
này.
3. các hoạt động:
a. Hoạt động 1: Nhắc lại các kiến thức cũ đã
học:
MT:Củng cố cho HS nhớ lại những kiến thức cơ - HS lắng nghe, quan sát.trả
bản trong học kỳ 2.
lời: trò chơi Stick, Dots,
- GV ôn lại tất cả các kiến thức đã học như:
Blocks.
+ Phần mềm trò chơi giúp các em luyện tập - HS lắng nghe, quan sát.trả
chuột?
lời: trò chơi Mario.

+ Phần mềm trò chơi nào giúp em luyện tập gõ
(10’ bàn phím?
)
b. Hoạt động 2: Nhắc lại các kiến thức về văn
bản:
- Trả lời các câu hỏi liên


MT:Củng cố cho HS nhớ lại những kiến thức cơ
bản về gõ văn bản.


- Em tập soạn thảo văn bản.
+ Đưa các câu hỏi liên quan để HS có thể tự nhớ
lại những kiến thức cũ về: cách khởi động, cách
xoá chữ, cách viết các kí hiệu, cách viết chữ hoa,
qui tắc gõ chữ tiếng Việt có dấu, các kiểu Vni,..
+ Cách gõ các kí hiệu đặc biệt.

quan, để có thể tự nhớ lại
các kiến thức đã học.
- Nhắc lại quy tắc bỏ dấu.
- Nhắc lại cách gõ các kí
hiệu đặc biệt.
- Nêu cách thoát khỏi phần
mềm soạn thảo Word.
- Có 4 hàng phím cơ bản:
hàng phím cơ sở, hàng
+ Cách thoát khỏi phần mềm soạn thảo văn bản.
phím số, hàng phím trên,
hàng phím dưới.
- Trên bàn phím có mấy hàng phím, hãy kể tên các - Phím cách, dùng để cách 2
hàng phím ấy?
chữ.
- HS nêu.
- HS nhận xét.
- Trên bàn phím có một phím thật dài, phím đó gọi
là gì? Và nó tác dụng gì?
- HS trả lời.
- Nêu cách để tay lên hàng phím cơ sở?
- Cách để tay lên các hàng phím còn lại?
- GV nhận xét.
- Đưa ra hình ảnh để tay lên bàn phím. Nhìn vào
bức tranh, nêu cách gõ các phím trên bàn phím.?
(13’ - Nhận xét.
- 2 HS trả lời.
)
c. Hoạt động 3: Nhắc lại cách bỏ dấu:
- HS chú ý lắng nghe.
MT:Củng cố cho HS nhớ lại cách bỏ dấu khi gõ - Quan sát.
chữ.
- 2 -3 HS trả lời.
- Cách gõ chữ theo kiểu Vni.
- HS nhận xét câu trả lời
- Nêu cách gõ các chữ â, ă, ô, ê, ơ, ư, đ và cách gõ của bạn.
các dấu thanh: huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng theo
kiểu Vni
- Thực hành dưới sự hướng
- Nhận xét
dẫn của GV.

1ph

- GV chia nhóm thực hành.
ND: Mở phần mềm Word và gõ đoạn thơ sau:
CÁNH BƯỚM VÀNG
Cánh bườm là cánh bườm vàng
Bay từ giàn mướp bay sang giàn bầu
Thế rồi chẳng biết bay đâu
Chỉ còn thăm thẳm một màu trời xanh

- Lắng nghe.


4. Củng cố - dặn dò:
- Chốt lại các kiến thức cơ bản
- Nhận xét buổi ôn tập
- Dặn HS về nhà ôn bài, tiết sau ôn tập tiếp.


Tuần 33
Tiết 64

Lớp dạy:
Ngày dạy:
OÂN TAÄP (TIẾT 2)

3
18,19,20,21,22/4/2016

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Củng cố lại những gì đã học.
2. Kĩ năng:
- Củng cố kiến thức có hệ thống, logic.
3. Thái độ:
- Giáo dục tính chăm chỉ, cẩn thận, khả năng tổng hợp kiến thức.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, sách giáo khoa, sách tham khảo.
- Học sinh: Sách vở ghi chép, học bài cũ, đủ dụng cụ học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
5ph

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

1. Bài cũ:
- Ổn định lớp.
- Khởi động.
1ph 2. Bài mới:
Để kì thi học kỳ 2 của các em có kết quả tốt thì
hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em ôn tập lại
những kiến thức mà các em đã học trong học kì
33p này.
h
3. các hoạt động:
(10’ a. Hoạt động 1: Nhắc lại các kiến thức cũ đã
)
học: phần mềm học toán 3, phần mềm làm công
việc nhà.
MT:Củng cố cho HS nhớ lại những kiến thức cơ
bản đã học với 2 trò chơi.
- Học cùng máy tính, với các phần mềm học tập
như Cùng học toán lớp 3, học làm công việc gia
đình với phần mềm Tidy Up.
- Nêu cách khởi động và thoát khỏi phần mềm
Cùng học toán lớp 3
- Trong phần mềm Cùng học toán lớp 3, Hãy nêu
cách luyện tập các dạng toán: Điền số
+ Điền dấu phép toán: <,> =
+ Điền chữ vào ô trống?

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

- Hát.
- HS nhắc lại.
- Lắng nghe.

- HS nêu cách khởi động.
- Nêu cách thực hiện.

- HS nêu.


- Hãy nêu nhiệm vụ và cách thực hiện công việc
khi chơi trò chơi Tidy Up?
- GV ôn lại tất cả, sau đó gọi HS lên trả lời các
câu hỏi mà GV nêu ra.
- Ghi bảng những nội dung khó.
(23’ b. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS thực hành.
)
MT: HS ôn lại những kiến thức đã được ôn
bằng thao tác thực hành.
- Mở các phần mềm Cùng học toán lớp 3, Tidy Up
để thực hành.
- Hướng dẫn thực hành, sau đó quan sát và đưa ra
nhận xét, đánh giá từng nhóm.
4. Củng cố - dặn dò:
1ph - Chốt lại các kiến thức cơ bản
- Nhận xét buổi ôn tập
- Dặn HS về nhà ôn bài, tiết sau sẽ thi học kỳ 2.

- HS trả lời.

- HS thực hành dưới sự
hướng dẫn của GV.

- Đưa ra ý kiến, lắng nghe
và rút ra bài học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x