Tải bản đầy đủ

Giáo án môn tin học lớp 3 học làm CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH với PHẦN mềm TIDY UP

BI 1: HC LM CễNG VIC GIA èNH VI PHN MM TIDY UP
(Tit 1)
I. Mục tiêu
1. Kin thc:
- HS bit cỏch khi ng phn mm Tidy Up.
- Nm c qui tc v cỏch thc hin cụng vic.
2. K nng:
- Bit bt u lt chi v thoỏt khi phn mm.
3.Thỏi :
- Giỳp cỏc em tp lm cụng vic gia ỡnh, to thúi quen ngn np, sch s trong
cuc sng.
II. Tài liệu, phơng tiện
- GV: Giỏo ỏn, bng, phn, thc, mỏy tớnh.
- HS: Sỏch giỏo khoa, v, mỏy tớnh.
III. Các hoạt động dạy - học
Th
i
gian
1
2


Nội dung

1. n nh.
2. Kiểm tra
bài cũ

Hot ng ca GV

- Em hóy nờu thao tỏc bt
u luyn tp vi phn mm
cựng hc toỏn 3?
- GV nx, ỏnh giỏ

Hot ng ca HS

- 1 HS TL
- 1 HS nx

30
Cỏch tin hnh:
3. Bài mới
Hot ng 1: Khi GV cho HS quan sỏt biu - Hc sinh quan sỏt
tng phn mm Tidy Up.
biu tng
ng phn mm
-Em hóy nờu thao tỏc - 2 HS TL
khi ng phn mm thụng
thng?


- Màn hình chính của phần
mềm có thể như hình 107
(GV treo ảnh minh họa).
 Cách tiến hành:
Hoạt động 2: Qui HS quan sát hình 107 và GV
tắc chơi
giải thích
- Để bắt đầu làm việc em
nháy chuột vào nút Start A
New Game và gõ tên của em.


Em sẽ làm lần lượt công việc
như sau:
- GV giới thiệu các chữ
tiếng Anh của từng phòng
+ hall: phòng đợi
+ living Room: phòng
khách
+ dining room: phòng ăn
+ kitchen: phòng bếp
+ bathroom: phòng tắm
+ bedroom: phòng ngủ
- Trong mỗi phòng, các đồ
vật rất lộn xộn.
GV cho HS quan sát hình
108.
 Nhiệm vụ:
- Dọn dẹp bằng cách di
chuyển các đồ vật về đúng vị
trí của nó.
 Cách tiến hành:
Hoạt động 3: Cách Để thực hiện công việc của
thực hiện công việc việc di chuyển, em chỉ cần
nháy chuột lên đồ vật cần di
chuyển, nó sẽ được chuyển

- HS quan sát tranh.
- HS quan sát hình
107

- HS quan sát hình
108
- HS ghi nhớ nhiệm
vụ của mình.
- Nghe và ghi nhớ


đến vị trí đúng.
- Khi dọn xong 1 phòng phần
mềm yêu cầu em chuyển sang
phòng tiếp theo.
- GV nêu chú ý: Trong một
số phòng, các đồ vật cần dọn
dẹp theo thứ tự nhất định.
Nếu thực hiện không đúng
thứ tự thì phần mềm sẽ hiện
thông báo nhắc nhở.
- GV làm mẫu
- Quan sát
- Gọi HS lên thực hành
- 2 HS lên thực hành
máy.
 Kết luận:
- Nhấn phím F2 để bắt - HS ghi bài
đầu lượt chơi mới.
- Để lưu lại kết quả làm
việc em chọn nút Load A
Game
- Thoát khỏi phần mềm em
- Hoạt động 4:
Thoát khỏi phần
mềm.
2’
4. Củng cố
1’
5. Dặn dò

nháy nút
Gọi HS TL và thực hiện trên - 1 HS Tl
máy
- Em hãy cho biết công dụng - 1 HS TL
- 1 HS nx
của từng nút lệnh?
- Nghe và ghi nhớ
Về nhà học thuộc bài.
- Tiết sau thực hành luyện tập
với phần mềm: “Cùng học
toán 3”


Tun 30
Tit 60

Lp dy:
Ngy dy:

3
4,5,6,7,8/4/2016

HC LM CễNG VIC GIA èNH VI PHN MM TIDY UP
(Tit 2)
I. Mục tiêu
1. Kin thc:
- HS cú th khi ng c phn mm Tidy Up
- Bit s dng phn mm dn dp, lm nhng cụng vic gia ỡnh.
2. K nng:
- Bit thoỏt khi phn mm.
3.Thỏi :
- To thúi quen ngn np, sch s trong cuc sng.
II. Tài liệu, phơng tiện
- GV: Giỏo ỏn, bng, phn, thc, mỏy tớnh.
- HS: Sỏch giỏo khoa, v, mỏy tớnh.
III. Các hoạt động dạy học

Thi
gian
2
3

30

Nội dung

Hot ng ca GV

1. n nh.
- Phân nhóm
2. Kiểm tra - Em nêu cách khởi
bài cũ
động và thoát khỏi
phần mềm dn dp
gia ỡnh Tidy Up
- Gọi học sinh nhận
xét
GV: Nhận xét
3. Bi mi
- Yc hs khởi động
- Thực hành

Hot ng ca HS

- 2Hs ngồi 1 nhóm
- 1 HSTL

- 1 HS nx
- Nghe

- Hs khởi động


Cỏch tin hnh:

2

4. Củng
dặn dò

máy, khởi động
phần mềm dn dp
gia ỡnh Tidy Up
- GV yờu cu HS bt
u lm vic vi phn
mm Tidy Up.
GV quan sỏt tng mỏy
v xem cỏc em luyn
tp nh th no.
- Gv theo dõi,
chỉnh sửa, uốn
nắn hs
- Yêu cầu một số
bạn học tốt hớng
dẫn các bạn học
yếu.
- Tuyờn dng nhng
HS ó luyn tp vi s
im t ti a.
- Sau khi ó kt thỳc
phn luyn tp GV yờu
cu HS t thoỏt khi
phn mm luyn tp.

- HS luyn tp theo yờu
cu

- 2-3 HS hớng dẫn
một số bạn TH.

- HS thc hin theo yờu
cu

cố, - Nhắc lại một số - Nghe và ghi nhớ
lỗi học sinh thờng
mắc.
- Biểu dơng các
bạn có tinh thần
học tập tốt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x