Tải bản đầy đủ

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO VĂN BẢN

Bài 1: BƯỚC ĐẦU SOẠN THẢO (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: - Hiểu được khái niệm "soạn thảo văn bản", nắm được tính năng ưu
việt của máy tính trong việc soạn thảo.
2. Kỹ năng: - Biết khởi động phần mềm soạn thảo Word, nhận diện được giao diện
làm việc của Word.
3.Thái độ: - Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo trong quá trình thực hành.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính.
- HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính.
III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
DK
THỜI
GIAN

1'
2'

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG CỦA GV


HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. Ổn định.
2. KiÓm tra
bµi cò

30'
3. Bµi míi
1. Phần mềm
soạn thảo:

- Giáo viên lấy ví dụ cho
hs hiểu để hình thành khái
niệm soạn thảo, soạn thảo
văn bản.
- Soạn thảo là: việc tạo ra,
sửa đổi và trình bày các
trang chứa các con chữ
cũng như các đội tượng
khác.
Soạn thảo văn bản chủ yếu
tạo ra các trang chữ
- Đem lại hiệu quả kinh tế
như tiết kiệm giấy, mực.
- Tách rời việc gõ văn bản
và trình bày văn bản.
- Khả năng chỉnh sửa cao
hơn hẳn so với việc viết
trên giấy.
- Khả năng lưu trữ rất lâu.

- Chú ý lắng nghe.
- Chú ý lắng nghe + ghi
vào vở.

- Chú ý lắng nghe


2. Soạn thảo:Sau này ta có thể dùng lại.
- Khởi động phần mềm
+C1:Nháy đúp chuột vào
biểu tượng Word có trên
màn hình
+C2: Vào Start/ programs/
Microsoft office/ microsoft
Word.
- Giới thiệu qua về giao
diện của Word:
+ Thanh tiêu đề.
+ Thanh thực đơn.
+ Thanh thanh công cụ.
+ Màn hình soạn thảo.
+ Thanh vẽ
+ Thước kẻ.

- Chú ý lắng nghe + ghi
vào vở.
- 2 HS lên bảng mở thực
hiện

- Con trỏ soạn thảo xuất
hiện như một vạch đứng
nhấp nháy. Khi gõ phím,
chữ hoặc kí hiệu sẽ xuất
hiện tại vị trí con trỏ soạn
thảo.
- Phím Enter:
Dùng để xuống dòng và
bắt đầu đoạn văn mới.
Con trỏ tự động xuống
dòng khi gõ chữ sát vào lề
phải cho nên không phải
nhấn phím Enter.

- Chú ý lắng nghe + ghi
chép.

- Chú ý lắng nghe.

- Chú ý lắng nghe

- Các phím mũi tên:

2'

Dùng để di chuyển con trỏ
soạn thảo trong văn bản
như sang trái, phải, lên trên - 2 HS lên thực hành mở
trên máy
và xuống dưới.
- Mở phần mềm Word tập
gõ bài T1,T2 (SGK Trang - 1 HS
73,74)
- 2 HS


4. Củng cố,
dặn dò:

Tun 22
Tit 44

- Gi HS lờn khỏi quỏt ni - Chỳ ý lng nghe
dung bi hc .
- Lờn thc hin trờn mỏy
- Nhc nh hc sinh v nh
hc bi.
- V nh c trc bi
"Ch Hoa".
Lp dy:
Ngy dy:

3
1,2,3,4,5/2/2016

BC U soạn thảo văn bản (Tit 2)
I. Mc tiờu:
1. Kin thc: - Biết cách soạn thảo văn bản
2. K nng: - Vận dụng lý thuyết thực hành đợc các bài tập.
3.Thỏi : - Th hin tớnh tớch cc, ch ng sỏng to trong quỏ trỡnh thc hnh.
II. Tài liệu, phơng tiện
- Chuẩn bị của thầy: Máy tính
- Chuẩn bị của trò: SGK, máy tính
III. Các hoạt động dạy - học
Thi
gian
2'
3'

30'

Nội dung

Hot ng ca GV

1. n nh.
- Phân nhóm
2. Kiểm tra - Em hãy nêu cách
bài cũ
gõ các dấu huyền,
dấu
sắc,
dấu
nặng?
- Gọi học sinh nhận
xét
GV: Nhận xét
- Yc hs khởi động
3. Bi mi
máy, khởi động
- Thực hành
phần mềm Word.
* Bài T3 - SGK - GV quan sát và h- T77 ớng dẫn HS thực
* Bài T4 - SGK hành
- T77

Hot ng ca HS

- 2Hs ngồi 1 nhóm
-1HS
- 1 HS nx
- Nghe
- HS khởi động máy
- Học sinh thực hành
theo yêu cầu


* Bài T5 - SGK
- T78
- Gv theo dõi,
chỉnh sửa, uốn
nắn hs

2'

4. Củng
dặn dò

- Học sinh thực hành
theo nhóm. Mỗi bạn
gõ một lợt sau đó
đổi chỗ.
- 2-3 HS hớng dẫn
một số bạn TH.

- Yêu cầu một số
bạn học tốt hớng
dẫn các bạn học
yếu về cách gõ.
cố, - Nhắc lại một số - Nghe và ghi nhớ
lỗi học sinh thờng
mắc.
- Biểu dơng các
bạn có tinh thần
học tập tốt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×