Tải bản đầy đủ

Tuần 31 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018

Tuần 31
Thứ hai ngày 9 tháng 4 năm 2018
Tiếng Việt
TIẾT 1 + 2 : LUYỆN TẬP
( Thiết kế trang 89)
--------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thể dục
TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Giúp học sinh
- Biết cách chuyền cầu theo nhóm 2 người (bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ).
– Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi (có kết hợp vần điệu).
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng biết thực hiện các động tác chơi trò chơi thành thạo, nhanh.

3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Địa điểm sân trường , 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi trên sân trường, đảm bảo vệ sinh
sân tập, tranh thể dục.
- HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc trong giờ học, đảm bảo an toàn trong giờ học.
- Địa điểm: Trên sân trường dọn vệ sinh nơi tập.
- Phương tiện: Cầu, còi, vợt và bảng con...
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
1. Hoạt động khởi động :
– GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức
khỏe học sinh.
– Phổ biến nội dung yêu cầu giờ
học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
+ Khởi động
Tên GV

LVĐ
6 – 8’

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
– Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo
sĩ số cho giáo viên.
– Đội Hình
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *

1

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
Ôn bài thể dục phát triển chung


Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp

Năm học 2017 - 2018
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
GV
– Từ đội hình trên các HS di
chuyển sole nhau và khởi động.
*

*
*

*

*
*

*
2. Hoạt động thực hành :
aTrò chơi: Kéo cưa lừa xẻ

*

*
*

*
*

*
*

*

*

*
*

*

* *
GV

*
*

*

*
*

*

*

22 – 24’
– Đội Hình
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV
– GV quan sát nhớ nhở hs.
– Đội hình tập luyện

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS
chơi trong nhóm đôi.
Nhận xét:
b.Chuyền cầu theo nhóm 2 người

*
*
*
*

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
GV
– GV quan sát sửa sai, nhắc nhở hs
đảm bảo an toàn.

Hướng dẫn và tổ chức HS chuyền
cầu
Nhận xét
3. Hoạt động kết nối :
– Thả lỏng: HS đi thường theo
nhịp và hát .
– Nhận xét: Nêu ưu – khuyết
điểm tiết học.
– Dặn dò HS: Về nhà tập giậm
chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học
sau.

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

6 – 8’
–Lớp tập trung 2 - 4 hàng ngang, thả
lỏng các cơ .
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
GV

---------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

Tên GV

2

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
Năm học 2017 - 2018
.................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
§¹o ®øc
BẢO VỆ HOA VÀ CÂY NƠI CÔNG CỘNG (T2)
I. môc tiªu:

1. Kiến thức: - Nêu được một vài việc làm để bảo vệ cây và hoa nơi công cộng.
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng biết thực hiện để bảo vệ cây và hoa nơi công cộng.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn học.
- Yêu thiên nhiên, thích gần gũi với thiên nhiên.
- Biết bảo vệ cây và hoa ở trường, ở đường làng, ngõ xóm và những nơi công cộng khác;
Biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh
họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bảng phụ minh họa bài tập 3.
- HS : Vở bài tập Đạo đức . Bài hát “ Ra chơi vườn hoa ” ( Văn Tấn )
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:
1. HĐ khởi động: (3 phút)

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

- Cho HS hát bài: “ Ra chơi vườn hoa ” ( Văn Tấn ).
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách thực hiện:
- HS hát.
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
- HS nhắc lại đầu bài
2. Hoạt động thực hành : (30 phút)
* Mục tiêu: - Nêu được một vài việc làm để bảo vệ cây và hoa nơi công cộng.
Rèn HS kĩ năng biết thực hiện để bảo vệ cây và hoa nơi công cộng.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm , chia sẻ trước lớp.
1: Bài tập 3/47:
- GV treo bảng phụ, hướng dẫn HS thảo
luận theo các nội dung BT3:
+ Em hãy nối mỗi tranh dưới đây với từng - HS đọc đầu bài.
“khuôn mặt” cho phù hợp.
- HS quan sát tranh và thảo luận
+ Tô màu vào những tranh chỉ việc góp nhóm đôi :
Tên GV

3

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
phần làm cho môi trường trong lành.
- Gọi các nhóm lên trình bày.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Gv hỏi: Em có trèo cây và dẫm lên cỏ
như các bạn không ? Vì sao ?

Năm học 2017 - 2018
a. Tranh 1, 2, 3, 4 nối với “khuôn
mặt” cười. Tranh 5, 6 nối với
“khuôn mặt” mếu.
b. Tô màu vào tranh 1, 2, 3, 4.
- Đại diện các nhóm lên trình bày.

2: Bài tập 4/48:
- GV treo bảng phụ hướng dẫn HS làm
BT4 : Đánh dấu + vào ô trống trước cách
ứng xử em sẽ chọn khi thấy bạn hái hoa,
phá cây nơi công cộng :
+ Mặc bạn, không quan tâm. ¨
- Cả lớp làm vào VBT/48.
- Thảo luận nhóm 4 và chia sẻ trước
+ Cùng hái hoa, phá cây với bạn. ¨
lớp.
+ Khuyên ngăn bạn. ¨
+ Mách người lớn. ¨
- Gọi hS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
* Kết luận : Em cần khuyên ngăn các bạn
hoặc mách người lớn khi không cản được
bạn. Làm như vậy là góp phần bảo vệ môi
trường trong lành, là thực hiện quyền
được sống trong môi trường trong lành.
Môi trường trong lành giúp các em khỏe
mạnh và phát triển.
- Gọi HS trình bày.
- Nhận xét, tuyên dương.
+ Giáo dục bảo vệ môi trường: Các em - HS có ý thức Bảo vệ môi trường.
cần phải biết bảo vệ cây và hoa ở vườn
trường em, nơi công cộng để các em được
học tập và vui chơi trong môi trường
trong lành.
- HS hát.
* 3: Trò chơi ( Bài tập 5/48):
- GV cho HS hát bài : Ra chơi vườn hoa
- Nhận xét, tuyên dương.
3. Hoạt động tiếp nối : 5’
- Cá nhân, ĐT.
- Cho HS đọc bài thơ :
Cây xanh cho bóng mát
Hoa cho sắc, cho hương
Xanh, sạch, đẹp môi trường
Ta cùng nhau gìn giữ.
- Nhận xét tiết học.
- Bài sau: Thực hành chăm sóc bồn hoa
4
Tên GV
Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
của lớp.
- Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.

Năm học 2017 - 2018

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toán
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: Thực hiện được các phép cộng, trừ ( không nhớ) trong phạm vi 100.
- Bước đầu nhận biết quan hệ phép cộng, phép trừ.
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng tính cộng, trừ ( không nhớ) trong phạm vi 100.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Toán.
- HS làm bài tập 1, 2, 3.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bảng phụ chép bài tập 1, 2, 3.
- HS: Vở ô li toán, sách giáo khoa.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách chơi: - GV cho HS
chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi
bài...
- HS nhắc lại đầu bài
- GV giới thiệu bài, ghi đầu
bài.
3. Hoạt động thực hành: (30 phút) - HS làm bài tập 1, 2, 3.
* Mục tiêu: Thực hiện được các phép cộng, trừ ( không nhớ) trong phạm vi 100.
- Bước đầu nhận biết quan hệ phép cộng, phép trừ.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
+ Bài 1: Đặt tính rồi tính
- Cả lớp mở SGK trang 163.
Tên GV

5

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
- Gọi HS đọc yêu cầu bài toán.
? Ở bài này các em lưu ý viết các phép
tính thế nào?
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở .
- Cho HS chia sẻ:
34 + 42 = 76; 42 + 36 = 76; 76 – 42 = 34
- Nhận xét mối quan hệ về phép trừ: Phép
trừ là phép tính ngược lại của phép cộng...
- * Lưu ý: HS M3, M4 nêu được cách đặt
tính và cách tính. HS M1, M2 đặt các số
thật thẳng cột.
- Chốt: Phép trừ là phép tính ngược lại
của phép cộng .
+ Bài 2 :
- GV yêu cầu HS đọc đề.
- Cho cả lớp làm vào vở và chia sẻ.
- Nhận xét mối quan hệ về phép trừ: Phép
trừ là phép tính ngược lại của phép cộng...
- Nhận xét, tuyên dương.
+ Bài 3 :
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài toán.
- Cho HS làm vở.
- GV cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng,
điền nhanh”.
- Chữa bài, nhận xét các số trong hai vế:
30 + 6 = 6 + 30
- Chốt: Khi đổi chỗ các số trong phép
cộng thì kết quả không thay đổi.
* Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho
HS M3, M4):
- Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận xét..

Năm học 2017 - 2018
- Đặt tính rồi tính
- Đặt các số thật thẳng cột.
34
42 76
76
52
47
+ 42 + 34 - 42 - 34 +47 + 52
76

76

34

42

99

- Viết phép tính thích hợp
34 + 42 = 76
42 + 36 = 76
76 – 42 = 34
76 - 34 = 46
- Điền >, <, =
30 + 6 = 6 + 30
55 > 50 + 4

45 + 2 > 3 + 35

* Bài 4: Gọi HS đọc đề bài.
Đúng ghi đ, sai ghi s ( theo mẫu):
- Làm vở và chữa bài.
- Quan sát giúp đỡ HS M1.
15+2

6+12

31+10

6

21+2
2

41

17

19

42

đ

đ

s

s

3. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)
Tên GV

99

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
- Cho HS chơi trò chơi: " Bắn tên".
- DÆn HS «n l¹i bµi
- Bài sau: Xem trước bài: “Đồng hồ. Thời
gian”.

Năm học 2017 - 2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ ba ngày 10 tháng 4 năm 2018
Hát nhạc
HỌC HÁT BÀI : NĂM NGÓN TAY NGOAN
( GV chuyên)
-------------------------------------------------------Tù nhiªn vµ x· héi
THỰC HÀNH : QUAN SÁT bÇu TRỜI
i. môc tiªu :

1. Kiến thức: Giúp HS biết :
- Nhận biết và mô tả ở mức độ đơn giản của hiện tượng thời tiết: nắng,mưa.
- Biết cách ăn mặc và giữ gìn sức khỏe trong những ngày nắng, mưa.
* HS nêu được một số ích lợi hoặc tác hại của trời nắng, mưa đối với đời sống con người.
2. Kĩ năng: - HS có kĩ năng bảo vệ sức khỏe khi đi dưới trời nắng, trời mưa.
3.Thái độ: Có ý thức bảo vệ sức khỏe khi đi dưới trời nắng, trời mưa.
II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV : + Tranh minh họa, giấy A4, bút dạ, thẻ chữ.
+ Phiếu thảo luận nhóm khổ to, băng dính.
- HS : bút màu, giấy vẽ.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS chơi trò chơi: " Trời nắng, trời mưa ”.
Tên GV

7

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
Năm học 2017 - 2018
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách thực hiện:
- GV cho HS hát.
- HS hát.
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
- HS lắng nghe nhắc lại đầu bài.
2. Hoạt động thực hành: (30 phút)
* Mục tiêu: - Nhận biết và mô tả ở mức độ đơn giản của hiện tượng thời tiết:
nắng,mưa.
- Biết cách ăn mặc và giữ gìn sức khỏe trong những ngày nắng, mưa.
* HS nêu được một số ích lợi hoặc tác hại của trời nắng, mưa đối với đời sống con
người.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
1 : Quan sát bầu trời( Áp dụng phương pháp :
Bàn tay nặn bột):
+ Bước 1 : GV chia lớp thành 3 nhóm và giao - HS làm việc theo nhóm
nhiệm vụ : Vẽ bầu trời và nêu bầu trời như
thế nào ?
+ Bước 2 : Gọi đại diện các nhóm lên trình - Nhóm 1 : Bầu trời có mặt trời ,
bày kết quả thảo luận
có những đám mây
- Nhóm 2 : Bầu trời có mây trắng,
mây xanh
- Nhóm 3 : Bầu trời có mặt trời ,
có mây , có các tia nắng
+ Bước 3 : GV cho HS nêu ý kiến thắc mắc
? Có phải bầu trời có mặt trời và
những đám mây ?
?Có phải bầu trời chỉ là một
khoảng không ?
? Có phải bầu trời chỉ có các tia
nắng
- Quan sát thật
- Quan sát tranh , ảnh
- Quan sát SGK
+ Bước 4 : GV cho HS tìm phương án tối ưu. - Quan sát thật
+ Bước 5 : GV cho thảo luận nhóm và trả lời. - HS ra sân quan sát bầu trời và trả
+ Nhìn lên bầu trời, em thấy Mặt trời và lời các câu hỏi :
những khoảng trời xanh không ?
+ ... có
+ Trời hôm nay nhiều mây hay ít mây ?
+ Những đám mây đó có màu gì ? Chúng + .... ít mây.
đứng yên hay chuyển động ?
+ ... xanh, chúng chuyển động.
+ Sân trường, cây cối, mọi vật lúc này khô
ráo hay ướt át ?
+ ... khô ráo.
+ Em có trông thấy ánh nắng vàng hay những
Tên GV

8

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
Năm học 2017 - 2018
giọt mưa không ?
+ ... ánh nắng vàng
- Cho HS vào lớp và thảo luận : Những đám
mây trên bầu trời cho chúng ta biết được điều
gì ?
- ... biết trời nắng hay sắp mưa.
- Yêu cầu các nhóm trình bày.
- Nhận xét, tuyên dương.
* Kết luận : Quan sát những đám mây trên
- Đại diện các nhóm trình bày.
bầu trời, ta biết được trời đang nắng, trời râm
mát hay sắp mưa.
- HS nghe.
2 : Cho HS chơi trò chơi: "Ai thông minh":
- GV chia HS thành 2 đội, mỗi đội 5 HS, yêu - HS xếp thành 2 đội, lần lượt mỗi
cầu mỗi HS nói 1 câu về bầu trời và cảnh vật HS nói 1 câu về bầu trời và cảnh
xung quanh.
vật xung quanh. Đội nào nói đúng
+ Đội A : Khi trời nắng
được nhiều câu thì thắng.
+ Đội B : Khi trời mưa
- Cho các đội chơi.
- Nhận xét, tuyên dương.
3. Hoạt động tiếp nối: ( 3 phút)
- HS trả lời.
- Quan sát những đám mây trên bầu trời
chúng ta biết được điều gì ?
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài sau : "Gió".
-----------------------------------------------------------Tiếng Việt
TIẾT 3 + 4: LUYỆN TẬP
( Thiết kế trang 92)
---------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toán
ĐỒNG HỒ. THỜI GIAN
I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: Làm quen với mặt đồng hồ, biết xem giờ đúng, có biểu tượng ban đầu về
thời gian.
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng biết làm quen với mặt đồng hồ, biết xem giờ đúng, có biểu
tượng ban đầu về thời gian.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Toán.
- Làm bài tập 1, 2, 3.
Tên GV

9

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
Năm học 2017 - 2018
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: - Tranh phóng to trong SGK trang 164.
- Mô hình đồng hồ.
- Học sinh: Bảng con, vở ô li Toán. Mô hình đồng hồ.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách chơi: - GV cho HS
chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi
bài...
- HS nhắc lại đầu bài
- GV giới thiệu bài, ghi đầu
bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (10 phút)
* Mục tiêu: : Làm quen với mặt đồng hồ, biết xem giờ đúng, có biểu tượng ban đầu
về thời gian.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
a. Giới thiệu mặt đồng hồ và vị trí các
kim chỉ giờ đúng trên mặt đồng hồ :
- GV cho HS quan sát đồng hồ rồi thảo - HS thảo luận nhóm đôi. Chia sẻ trước lớp
luận nhóm đôi trả lời các câu hỏi và chia - Nhận xét, bổ sung, chốt lại cách xem
sẻ trước lớp :
+ Trên mặt đồng hồ có những gì ?
- GV giới thiệu : Cả hai kim đều quay và
quay theo chiều từ bé đến lớn. Khi kim
dài chỉ vào đúng số 12, kim ngắn chỉ
đúng vào một số nào đó thì số đó chính
là chỉ giờ.
* Ví dụ : Kim ngắn chỉ số 9 là 9 giờ;
kim ngắn chỉ số 3 là 3 giờ.
- GV cho HS thực hành xem đồng hồ ở
các thời điểm khác nhau.
Nghỉ giải lao
Tên GV

10

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
Năm học 2017 - 2018
3. Hoạt động thực hành: (20 phút)
- HS làm bài tập 1, 2, 3.
* Mục tiêu: Rèn kĩ năng làm quen với mặt đồng hồ, biết xem giờ đúng, có biểu tượng
ban đầu về thời gian.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
- GV cho HS quan sát hình vẽ SGK
- HS quan sát hình vẽ SGK, thảo luận
- Yêu cầu HS nêu giờ trong mỗi đồng hồ và nhóm 4 và chia sẻ trước lớp.
trả lời : Trong những giờ đó, em làm gì ?
- GV hướng dẫn HS ghi giờ dưới mỗi đồng - HS trả lời
hồ.
- ... 5 giờ, ...6 giờ, ...7 giờ
- HS ghi giờ dưới mỗi đồng hồ.
* Bài tập phát triển năng lực:
* Bài tập:
( Dành cho HS M3, M4):
- 7 giờ sáng từ thứ hai đến thứ sáu
- Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận xét ...
hằng tuần trong năm em học em đi
đâu?
- ( Em đi học ở trường).
- 11 giờ trưa em đang ở đâu?
- 11 giờ trưa em đang ở nhà ăn cơm
trưa....
3. Hoạt động tiếp nối:
- Cho HS chơi trò chơi: “ Ai thông minh”
- HS thi đua nói giờ và quay kim trên
- GV cùng HS nhận xét.
mặt đồng hồ. Tổ nào làm nhanh, đúng
- Nhận xét giờ học.
thì thắng.
- Về ôn lại bài.
- Xem trước bài: “ Thực hành”
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ tư ngày 11 tháng 4 năm 2018
Tiếng Việt
TIẾT 5 + 6 : PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU GI /D /V
( Thiết kế trang 95)
----------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tên GV

11

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018

Tiếng Anh
( GV chuyên)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toán
THỰC HÀNH
I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: - Biết đọc giờ đúng, vẽ kim đồng hồ chỉ đúng các giờ trong ngày.
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng đọc giờ đúng, vẽ kim đồng hồ chỉ đúng các giờ trong ngày.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Toán.
- HS làm bài tập 1, 2, 3, 4.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
* GV:
- Tranh phóng to trong SGK bài 1, 2, 3, 4.
- Mô hình đồng hồ to.
- Phiếu học tập của HS bài tập 2, 4
* HS:
- Mô hình đồng hồ to.
- Bảng con, vở ô li toán, sách giáo khoa.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách chơi: - GV cho HS
chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi
bài...
- HS nhắc lại đầu bài
- GV giới thiệu bài, ghi đầu
bài.
3. Hoạt động thực hành: (30 phút)
- HS làm bài tập 1, 2, 3, 4.
* Mục tiêu: Biết đọc giờ đúng, vẽ kim đồng hồ chỉ đúng các giờ trong ngày.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
* Bài 1:
? Nêu yêu cầu bài ?
- Viết ( theo mẫu) – 1HS đọc đề
- GV cho HS quan sát giờ trên mỗi đồng hồ rồi bài.
Tên GV

12

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
viết vào vở.
- GV treo tranh phóng to bài tập 1.
- Gọi HS chia sẻ trước lớp.
- Trên mặt đồng hồ gồm có những gì nào?
- Giỏi quá! Cô khen! Trên mặt đồng hồ có các kim
ngắn, kim dài và các số từ số 1 đến số 12. Vậy để
giúp các em vẽ được kim ngắn chỉ giờ của đồng hồ
bây giờ cô trò mình cùng chuyển sang bài tập 2.
* Bài 2:
- Nêu yêu cầu bài?
- GV treo bảng phụ phóng to tranh trong SGK
t145.
- GV hướng dẫn HS làm bài : Các em hãy quan sát
các giờ trong bảng hình chữ nhật nối với mỗi
đồng hồ chỉ mấy giờ thì vẽ kim ngắn chỉ số giờ
của đồng hồ đó.
- Để vẽ được các kim đồng hồ các em có thể sử
dụng bằng các mũi tên hay các đoạn thẳng, các nét
khác nhau ngắn hơn kim dài của đồng hồ để vẽ.
? Ai cho cô biết: Đồng hồ thứ nhất chỉ mấy giờ?
- Đồng hồ thứ nhất vẽ kim ngắn chỉ vào số 1, kim
dài chỉ vào số 12 tức là đồng hồ chỉ 12 giờ. Cô đã
nối với số 1 giờ ở hình chữ nhật. Ở các đồng hồ
còn lại còn thiếu kim ngắn chỉ giờ. Vậy các em
hãy vẽ tiếp kim ngắn vào các đồng hồ còn lại.
- GV cho HS lên chia sẻ.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV chỉ vào các đồng hồ HS vẽ các kim ngắn để
HS đọc lại các giờ trên đồng hồ.
- Cho HS giãn tiết
Qua bài tập 2 các em đã biết vẽ kim ngắn chỉ giờ
và nhận biết các giở trên đồng hồ rất tốt. Cô khen!
Để xem hằng ngày trong cuộc sống của các em,
các em đã biết sử dụng thời gian như thế nào, có
hợp lí và khoa học hay không để không lãng phí
thời gian của mình. Cô trò mình cùng chuyển
sang bài tập 3.
* Bài 3 :
- Nêu yêu cầu bài?
- Gv đưa bảng phụ tranh phóng to SGK bài 3 và
HD HS làm bài tập: Bức tranh này có vẽ các cảnh
mà các bạn nhỏ tham gia vào các hoạt động vào
Tên GV

13

Năm học 2017 - 2018
Cho HS cả lớp viết vào vở và chia
sẻ trước lớp.
9 giờ, 1 giờ, 10 giờ, 6 giờ.
- Trên mặt đồng hồ có các kim
ngắn, kim dài và các số từ số 1
đến số 12.

- Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ
chỉ giờ đúng.

- Đồng hồ thứ nhất chỉ 1 giờ.
- Lớp vẽ vào phiếu học tập, chia
sẻ.

- HS giãn tiết.

- Nối tranh với đồng hồ thích hợp

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
các thời gian khác nhau. Các em hãy quan sát các
tranh để nối với các đồng hồ tương ứng thích hợp
với thời gian để thực hiện các hoạt động của các
bạn nhỏ trong mỗi bức tranh.
? Đọc cho cô các từ dưới tranh?
? Bức tranh thứ nhất vẽ cảnh gì?
? Rất giỏi! Bức tranh thứ nhất vẽ cảnh buổi sáng
cô giáo đang dạy các bạn nhỏ học ở trường. Vậy
để biết các bạn nhỏ buổi sáng học ở trường vào
thời gian nào các em hãy quan sát tiếp các đồng
hồ.
- Để giúp các em làm bài tập này được tốt cô
chuyển bài tập này thành trò chơi. Các em có thích
chơi trò chơi không?
- Cô cho các em chơi trò chơi: “ Nối đúng, nối
nhanh”.
- Cô chia lớp mình làm hai đội, đội xanh và đội đỏ.
Mỗi đội cử 2 bạn đại diện lên chơi. Những ai
muốn chơi nào?
- Rất nhiều bạn muốn chơi! Cô mời bạn...
- (GV gọi mỗi bạn 2 HS lên).
- Luật chơi và cách chơi như sau: Các em hãy
quan sát nội dung từng tranh để nối với từng đồng
hồ thích hợp với nội dung tranh. Mỗi bạn nối 1
tranh rồi về chỗ. Đội nào nối đúng, nối nhanh là
đội chiến thắng. Các bạn dưới lớp cổ vũ cho các
bạn đội chơi của đội mình. Đội nào chiến thắng sẽ
được cô thưởng 1 phần quà. Món quà này thật bí
mật. Thời gian chơi là 2 phút. Thời gian dành cho
trò chơi bắt đầu!
- Cho lớp trưởng điều khiển trò chơi.
- GV chữa bài, nhận xét trò chơi.

Năm học 2017 - 2018

- HS đọc: Buổi sáng: Học ở
trường...
- Bức tranh thứ nhất vẽ cảnh buổi
sáng cô giáo đang dạy các bạn nhỏ
học ở trường.
- HS trả lời

- HS chơi trò chơi.
- Chữa bài
+ Tranh1:Buổi sáng: học ở trường
(8 giờ).
+ Tranh 2: Buổi trưa: ăn cơm (11
giờ).
+ Tranh 3: Buổi chiều: học nhóm
(3 giờ).
+ Tranh 4: Buổi tối: nghỉ ở nhà
- Qua bài tập 3, cô thấy các em đã làm bài rất tốt! (10 giờ).
Cô khen! Các em ạ, trong cuộc sống của chúng ta
thời gian thật đáng quý biết bao nên mỗi chúng ta
Tên GV

14

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
cần phải biết sắp xếp và sử dụng thời gian của
mình 1 cách hợp lí và khoa học như các em buổi
sáng học ở trường vào lúc 8 giờ. Đến 10 giờ hoặc
10 rưỡi tan học, các em về nhà ăn cơm trưa lúc 11
giờ rồi đi ngủ cho khỏe để buổi chiều có thể 3 giờ
các em lại tiếp tục học ở trường hoặc học nhóm
với bạn ở nhà( nếu các em được nghỉ chiều thứ 5
chẳng hạn). Thời gian buổi tối các em có thể nghỉ
ngơi xem ti vi giải trí 1 lúc tầm 8 giờ vào tối thứ 7,
chủ nhật. Các em lưu ý dành thời gian để chơi mà
học và vừa học vừa chơi 1 cách khoa học để đảm
bảo kết quả học tập được tốt nhất. Các em không
nên mải xem ti vi hay mải chơi không chú tâm vào
việc học thì kết quả học tập sẽ không cao. Để biết
thêm vệc sử dụng thời gian của các em như thế
nào cô trò mình cùng chuyển sang bài tập 4.
* Bài 4 :
? Nêu yêu cầu bài? ( GV đưa tranh)
Các em ạ, đây là bức tranh vẽ cảnh bạn An ở
thành phố được gia đình cho về thăm quê. Và đây
là 2 chiếc đồng hồ diễn tả thời gian mà bạn An đã
đi từ thành phố về quê. Trên mặt đồng hồ còn thiếu
kim ngắn. Các em hãy vẽ kim ngắn vào đồng hồ
chỉ giờ đúng thích hợp với thời gian mà bạn An đã
đi.
- Nhận xét, tuyên dương.
* Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho HS
M4):
- Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận xét..
* Bài 5: Gọi HS đọc đề bài: Em đi học từ 2 giờ và
về nhà lúc 5 giờ. Hỏi em đã đến trường mấy giờ?
- Làm vở và chữa bài.
- Quan sát giúp đỡ HS M1.
* Lưu ý: HS M1, M2 giải được bài toán với
những câu lời giải ngắn gọn, dễ hiểu. HS M3, M4
sẽ có nhiều cách nêu câu lời giải khác nhau.
3.Hoạt động tiếp nối:
- Trò chơi: “Ai đúng, ai nhanh!”
- GV gọi 2 HS lên quay kim đồng hồ
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét trò chơi, nhận xét tiết học.
- Qua tiết học hôm nay các em đã biết xem giờ
Tên GV

15

Năm học 2017 - 2018

- Vẽ thêm kim ngắn vào mỗi đồng
hồ
- HS vẽ vào phiếu học tập rồi đọc
kết quả.
- HS tự vẽ vào phiếu học tập.
- -Hs chia sẻ trước lớp.
- HS nêu nhanh số giờ đồng hồ mà
bạn quay...

Bài giải
Em đã đến trường số giờ là:
5 – 2 = 3 ( giờ)
Đáp số : 3 giờ

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
trên đồng hồ. Các em ạ, thời gian là vàng ngọc rất
quý báu nên mỗi chúng ta phải biết quý trọng thời
gian. Cô mong sau tiết học này các em sẽ biết quý
trọng thời gian, biết biết học tập và vui chơi giải trí
hợp lí. Biết sắp xếp thời gian cho hợp lí “Chơi mà
học và học mà chơi”, để cuộc sống của chúng ta có
ý nghĩa hơn. Các em có đồng ý với cô như vậy
không?
- Các em rất ngoan! Cô khen!
Qua tiết học này cô thấy các em rất tích cực học
bài. Cô khen!
- Về nhà các em trước bài sau: Luyện tập.

Năm học 2017 - 2018

----------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ năm ngày 12 tháng 4 năm 2018
Mĩ thuật
EM VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU ( TIẾT 1)
GV chuyên soạn
-----------------------------------------------------------------Tiếng Việt
TIẾT 7 + 8 : LUYỆN TẬP
( Thiết kế trang 98)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 13 tháng 4 năm 2018
Tiếng Việt
TIẾT 9 + 10: LUYỆN TẬP
( Thiết kế trang 102)
----------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

Tên GV

16

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
Năm học 2017 - 2018
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thñ c«ng
CẮT, DÁN HÀNG RÀO ĐƠN GIẢN (T2)
I. môc tiªu :
1. Kiến thức: Biết cách kẻ , cắt dán nan giấy; cắt được các nan giấy trên giấy màu tương
đối đều nhau. Đường cắt tương đối thẳng.
- HS M3, M4: kẻ và cắt được các nan giấy đều nhau. Dán được các nan giấy thành hàng
rào ngay ngắn cân đối. Có thể kết hợp vẽ trang trí hàng rào.
2. Kĩ năng: - Rèn luyện KN sử dụng kẻ, cắt, dán được hình hàng rào đơn giản trên giấy
màu thành thạo, nhanh.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn học. Rèn đôi tay khéo léo cho HS.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
+ GV :
- Chuẩn bị 1 hình hàng rào đơn giản dán trên nền tờ giấy trắng có kẻ ô.
- 1 tờ giấy kẻ có kích thước lớn.
+ HS : Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS hát.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách chơi: HS hát
- HS hát.
- GV cho HS HS hát, nhận xét...
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
2. Hoạt động thực hành: (30 phút)
* Mục tiêu: - HS cắt, dán được các nan giấy trên giấy màu. Các nan giấy tương đối
đều nhau. Đường cắt tương đối thẳng.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
a. GV cho HS xem lại bài mẫu và giới thiệu
bài.
- HS quan sát mẫu.
b. HS nêu lại quy trình cắt, dán hình các nan
giấy .
Tên GV

17

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
- GV cho lớp thảo luận nhóm đôi nêu lại cách
vẽ , cắt hình các nan giấy.
+ Ta cắt tất cả mấy nan dọc, mấy nan ngang ?
+ Mỗi nan dọc dài mấy ô, rộng mấy ô ?
+ Mỗi nan ngang dài mấy ô, rộng mấy ô ?
- GV nhận xét.
c. Hướng dẫn cách dán hàng rào :
- GV hướng dẫn HS dán theo trình tự sau :
+ Kẻ một đường thẳng.
+ Dán 4 nan đứng, mỗi nan cách nhau 1 ô.
+ Dán 2 nan ngang, mỗi nan cách nhau 2 ô và
cách đầu mỗi nan dọc là 1 ô.
- GV gọi HS nhắc lại quy trình.
d. HSkẻ, cắt, dán các nan giấy trên giấy màu
vào vở thủ công:
+ HS kẻ một đường thẳng.
+ Dán 4 nan đứng, mỗi nan cách nhau 1 ô.
+ Dán 2 nan ngang, mỗi nan cách nhau 2 ô và
cách đầu mỗi nan dọc là 1 ô.
- GV theo dõi, hướng dẫn HS.
- Yêu cầu các em xếp hình cho cân đối trước
khi dán.
* Lưu ý: HS M1, M2 có thể cắt dán được
các nan giấy thành hình hàng rào đơn giản.
Hàng rào có thể chưa cân đối.
* Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho HS
M3, M4):
- HS M3, M4: kẻ và cắt được các nan giấy đều
nhau. Dán được các nan giấy thành hàng rào
ngay ngắn cân đối. Có thể kết hợp vẽ trang trí
hàng rào.
4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)
- Chấm bài của một số em.
- Nhận xét, tuyên dương các em kẻ đúng và cắt
dán đẹp, phẳng..
- Chuẩn bị bài học sau: Mang giấy ô li để học
tiết1 bài sau.

Năm học 2017 - 2018
- 2 HS nhắc lại quy trình.
+ 4 nan dọc, 2 nan ngang
+ Mỗi nan dọc dài 6 ô, rộng 1 ô.
+ Mỗi nan ngang dài 9 ô, rộng 1 ô.
- HS nghe GV hướng dẫn cách dán
các nan giấy làm hàng rào.

- HS thực hành.

- HS hoàn thành sản phẩm.
- Trưng bày sản phẩm.

-----------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Tên GV

18

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2017 - 2018
Toán
LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU : Giúp HS củng cố về:

1. Kiến thức: Biết xem giờ đúng; xác đúng và quay kim đồng hồ đúng vị trí ứng với giờ.
- Bước đầu nhận biết các thời điểm trong sinh hoạt hằng ngày.
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng biết xem giờ đúng; xác đúng và quay kim đồng hồ đúng vị trí
ứng với giờ, nhận biết các thời điểm trong sinh hoạt hằng ngày
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Toán. Biết quý trọng thời gian để vui
chơi và học tập hợp lí, khoa học...
- Làm bài tập 1, 2, 3.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Tranh phóng to trong SGK bài 1, 3.
- Mô hình đồng hồ.
- Phiếu học tập bài 1.
- Học sinh: Bảng con, vở ô li Toán. Mô hình đồng hồ.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận
xét trò chơi, chữa bài...
- HS chơi
- HS nhắc lại đầu bài
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
2. Hoạt động thực hành: (30 phút)
- HS làm bài tập 1, 2, 3.
* Mục tiêu: : Biết xem giờ đúng; xác đúng và quay kim đồng hồ đúng vị trí ứng với
giờ.
- Bước đầu nhận biết các thời điểm trong sinh hoạt hằng ngày.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
* Bài 1 :
- Gọi HS đọc đề bài.
- Cả lớp mở SGK trang 167.
- Yêu cầu HS nối vào bảng nhóm.
- Nối đồng hồ với số chỉ giờ đúng.
- Chữa bài, nhận xét.
- HS thảo luận nhóm đôi và nối vào
* Bài 2 : Quay các kim trên mặt đồng hồ để bảng phụ.
chỉ giờ.
- Lớp trưởng điều khiển cho HS chơi
Tên GV

19

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
- Cho HS chơi trò chơi: “ Ai thông minh”.
11 giờ
5 giờ
3 giờ
6 giờ
7 giờ
8 giờ
10 giờ
12 giờ
- Nhận xét, tuyên dương.

Năm học 2017 - 2018

trò chơi.
- Lớp trưởng quay trên mô hình đồng
hồ ở bộ đồ dùng toán của mình và cho
các bạn thi đọc nhanh số giờ trên mặt
đồng hồ.
* Bài 3 : Nối mỗi câu với đồng hồ thích hợp - Nhận xét...
- Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm 4 và nối - 1 HS đọc đề bài.
vào bảng phụ.
- HS thảo luận và nối theo nhóm vào
- Chữa bài, nhận xét.
bảng phụ, chia sẻ trước lớp.
* Bài tập phát triển năng lực:
( Dành cho HS M3, M4):
* Bài 4: Vẽ kim ngán và kim dài vào
- Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận xét ...
đồng hồ để được giờ đúng:

4 giờ

6 giờ

9 giờ

12 giờ

3. Hoạt động tiếp nối : ( 2 phút)
- Trò chơi : “Ai đúng , ai nhanh!”
GV nêu giờ, HS dùng mô hình đồng hồ.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Bài sau : Luyện tập chung.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày 9 tháng 04 năm 2018
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Tên GV

20

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
Năm học 2017 - 2018
Thứ hai ngày 9 tháng 4 năm 2018
Tập đọc
NGƯỠNG CỬA
I.MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: Đọc trơn được cả bài . Đọc đúng các từ ngữ: ngưỡng cửa, nơi này, cũng
quen, dắt vòng, đi men. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ.
- Hiểu nội dung bài: Ngưỡng cửa là nơi đưa trẻ tập đi những bước đầu tiên, rồi lớn lên đi
xa hơn nữa.
- Trả lời được câu hỏi 1 SGK
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng trơn , đọc diễn cảm cả bài.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Tập đọc.
II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp thảo luận nhóm, phương
pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.
- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Tranh minh họa, bảng phụ chép bài tập đọc.
- Học sinh: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, Tập II.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Tiết 1:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:
1.HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS hát bài: " Bà ơi bà".
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách tiến hành: GV cho HS hát.
- HS hát.
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
- HS nhắc lại đầu bài.
* Giới thiệu tranh bài tập đọc và hỏi:
- Bức tranh vẽ cảnh gì?
- GV: Hôm nay ta học bài : “Ngưỡng cửa”.
2. Hoạt động luyện đọc : (30- 32 phút).
* Mục tiêu: Đọc trơn được cả bài . Đọc đúng các từ ngữ: ngưỡng cửa, nơi này, cũng
quen, dắt vòng, đi men. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ.
* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp.
a- Hướng dẫn luyện đọc:
* GV đọc mẫu bài văn: giọng nhẹ nhàng,
chậm rãi, tình cảm.
b. Luyện đọc cho HS:
+ Luyện đọc tiếng, từ ngữ Hướng dẫn hs
luyện đọc
Tên GV

21

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
Năm học 2017 - 2018
* Tìm tiếng, từ khó đọc:
- Thảo luận theo tổ và tìm từ khó.
- GV treo bảng phụ giao việc cho tổ :
+ Tổ 1: Tìm từ có vần ưa.
+ ... ngưỡng cửa
+ Tổ 2: Tìm từ có vần ong.
+ ... dắt vòng
+ Tổ 3 :Tìm từ có vần en.
+ ... đi men
+ Tổ 4: Tìm từ có vần ao?
+ ... lúc nào
- HS trả lời, GV dùng phấn màu gạch chân.
- Cá nhân, ĐT.
* Luyện đọc tiếng, từ :
* Luyện đọc câu :
- Lần lượt cho HS nêu thứ tự của các dòng thơ - HS trả lời: dòng 1từ chữ....đến chữ.....
- Vậy bài thơ có mấy dòng:
- .....có 12 dòng
- Hướng dẫn HS đọc lần lượt từng dòng.
- Đọc CN hết dòng này đến dòng khác.
* Đọc lại từng câu :
- Cho mỗi em thi đọc 1 câu.
- Cá nhân thi đọc.
* Luyện đọc đoạn : GV chia đoạn
- Khổ 1 : “Nơi này ... đi men”
- Cá nhân đọc.
- Khổ 2 : “Nơi bố ... cũng vui”
- Khổ 3 : “Nơi này ... tôi đi”.
* Luyện đọc cả bài :
- Cá nhân, ĐT.
* Tìm tiếng có vần cần ôn :
- Tìm tiếng trong bài có vần ăt?
* Đưa vần, tiếng dễ nhầm lẫn :
- Cho HS luyện đọc: ăt # ăc
- HS tìm, đọc các dòng thơ có tiếng đó.
rửa mặt # mặc áo
- HS tìm, đọc các tiếng đó.
* Nói câu chứa tiếng có vần vừa ôn :
- Cá nhân, ĐT.
- Tìm tiếng ngoài bài có vần ăt, ăc.
- HS thi nói câu chứa tiếng có vần cần
- Thi nói câu chứa tiếng có vần: ăt, ăc.
ôn.
TIẾT 2:
3. Hoạt động tìm hiểu bài: (15- 17 phút)
* Mục tiêu: - Ngưỡng cửa là nơi đưa trẻ tập đi
những bước đầu tiên, rồi lớn lên đi xa hơn
nữa.
* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân,
nhóm, hoạt động cả lớp.
- Cho HS đọc, GV nêu câu hỏi :
- 2, 3 HS đọc .
- Ai dắt em bé tập đi men ngưỡng cửa ?
- Bạn nhỏ qua ngưỡng cửa để đi đến đâu ?
4. Hoạt động luyện đọc diễn cảm: (15 phút)
* Mục tiêu: Rèn HS kĩ năng đọc diễn cảm lại bài văn cả bài.
* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp.
a/ Đọc diễn cảm lại bài văn.
*GV đọc diễn cảm lại bài thơ.
Tên GV

22

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
Năm học 2017 - 2018
- Cho HS đọc đoạn , bài trong nhóm.
- HS đọc cá nhân, nhóm, hoạt động cả
- Thi đọc giữa các nhóm...
lớp.
- GV cho HS học thuộc lòng bài thơ dưới hình
thức xóa dần bài thơ.
* Luyện nói:
- Nêu chủ đề luyện nói hôm nay ?
- HS nói theo mẫu : Hằng ngày, từ
ngưỡng cửa nhà mình, em đi những
đâu ?
- Hằng ngày, từ ngưỡng cửa nhà mình, em đi - HS luyện nói trong nhóm đôi, chia sẻ
những đâu ?
trước lớp quan sát tranh.
- GV treo tranh và yêu cầu HS nói theo mẫu :
Hằng ngày, từ ngưỡng cửa nhà mình, em đi
những đâu ?
+ Em đi đến trường
+ Em ra gặp các bạn
+ Em đi chơi đá bóng.
- Cho từng cặp HS hỏi đáp.
- GV đưa tranh minh hoạ yêu cầu các nhóm lên - Quan sát tranh, luyện nói theo chủ đề.
luyện nói theo gợi ý.
5. Hoạt động tiếp nối : ( 2’).
- Gọi HS đọc lại bài.
- Học sinh đọc lại bài.
- GV nhận xét tiết học.
- Luyện đọc lại bài.Yêu cầu HS đọc bài và tr¶
lêi câu hỏi cuối bài.
- Bài sau : Kể cho bé nghe.
………………………………………………………………………………………
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ ba ngày 10 tháng 4 năm 2018
Tập viết
TÔ CHỮ HOA : Q, R
I.MỤC TIÊU :
1. Kiến thức: HS biết tô các chữ Q, R.
- Viết đúng các vần: ăc, ăt, ươc , ươt; các từ ngữ: màu sắc, diều dắt, dòng nước, xanh
mướt.Kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo vở tập viết 1, tập hai( Mỗi từ ngữ viết ít nhất một
lần).
Tên GV

23

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
Năm học 2017 - 2018
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng viết đúng viết đẹp, viết nhanh các chữ hoa, các vần, tiếng, từ
đã học.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Tập viết. Rèn tính viết cẩn thận nắn
nót, sạch sẽ...
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, phương phápgiảng
giải, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp thảo luận nhóm.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.
- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: chữ mẫu chữ hoa: Q, R.
ăc, ăt, ươc , ươt; các từ ngữ: màu sắc, diều dắt, dòng nước, xanh mướt.
- Học sinh: Vở tập viết, bảng con, phấn, khăn lau bảng..
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Tiết 1:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:
1.HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS thi viết:
v HS viết bảng lớp: chải chuốt, thuộc bài, con cừu, ốc bươu.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách chơi: GV cho HS thi viết.
- HS chơi trò chơi.
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
- HS nhắc lại đầu bài
2. Hoạt động nhận điện đặc điểm và cách viết chữ ghi vần, từ ứng dụng: (15 phút)
* Mục tiêu: GV hình thành cho HS biết: - Tô được các chữ hoa: Q, R.
- Viết đúng các vần: ăc, ăt, ươc , ươt; các từ ngữ: màu sắc, diều dắt, dòng nước, xanh
mướt.Kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo vở tập viết 1, tập hai ( Mỗi từ ngữ viết ít nhất
một lần).
* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp
a. . Hướng dẫn tô chữ hoa: Q, R.
- Hướng dẫn tô chữ hoa:
- Treo bảng có viết sẵn chữ hoa, cho HS thảo
- HS thảo luận nhóm đôi trả lời các
luận nhóm 4 trả lời các câu hỏi:
câu hỏi:
+ Chữ Q hoa gồm những nét nào?
+ Một nét cong tròn và nét lượn.
+ Chữ R hoa gồm những nét nào?
+ Gồm có 2 nét, ..
+ So sánh chữ R hoa và chữ B hoa có điểm gì
+ Giống đều có 2 nét, nét móc trái
giống và khác nhau?
và nét cong trên,,,, cao 2 li rưỡi
- Độ cao của các chữ hoa cao ?...
- Đều cao 2 li rưỡi.
+ GV hướng dẫn quy trình viết.
- HS quan sát và viết vào bảng con
+ Cho HS viết và uốn sửa.
Q, R.
b. GV hướng dẫn viết các vần ăc, ăt, ươc , ươt; - HS viết trên không, viết bảng con:
24
Tên GV
Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
Năm học 2017 - 2018
các từ ngữ: màu sắc, diều dắt, dòng nước, xanh ăc, ăt, ươc , ươt; các từ ngữ: màu
mướt.
sắc, diều dắt, dòng nước, xanh
- GV viết mẫu.
mướt.
- Cho HS viết bảng con...
* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh đúng vị
trí, viết khoảng cách các chữ bằng con chữ o.
HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.
- HS hát.
3. Hoạt động thực hành viết trong vở tập viết: (15 phút)
* Mục tiêu: : - Tô được các chữ hoa: Q, R.
- Viết đúng các vần: ăc, ăt, ươc , ươt; các từ ngữ: màu sắc, diều dắt, dòng nước, xanh
mướt.Kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo vở tập viết 1, tập hai ( Mỗi từ ngữ viết ít nhất
một lần).
* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp
* Viết bài vào vở
- Hướng dẫn HS tô được các chữ hoa: : - Tô - HS nêu tư thế ngồi viết .
được các chữ hoaQ, R.
- HS nêu yêu yêu cầu bài viết.
- Viết đúng các vần: ăc, ăt, ươc , ươt; các từ - HS viết vào vở tập viết.
ngữ: màu sắc, diều dắt, dòng nước, xanh
mướt.Kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo vở
tập viết 1, tập hai ( Mỗi từ ngữ viết ít nhất
một lần).
- Lưu ý tư thế ngồi, cầm viết.
- GV thu 1 số vở chấm , nhận xét chung,
chữa lỗi.
* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh đúng vị
trí, viết khoảng cách các chữ bằng con chữ o.
HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.
4. Hoạt động nhận xét, đánh giá bài viết:
(1’).
Tuyên dương những em viết đẹp và nhắc nhở
những em viết chưa đẹp.
5. Hoạt động tiếp nối : ( 1’).
- Dặn HS về viết lại bài ra vở ô li. Chuẩn bị
cho tiết học sau...
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chính tả
NGƯỠNG CỬA
I.MỤC TIÊU :
Tên GV

25

Trường Tiểu học ...


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×