Tải bản đầy đủ

Giáo án văn 8 tính thống nhất về chủ đề văn bản

Bài 1 Tiết 4:
Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
I. Mức độ cần đạt:
Giúp học sinh:
-Nắm đợc tính thống nhất về chủ đề của văn bản trên các phơng
diện hình thức và nội dung.
- Tích hợp với phần Văn qua văn bản Tôi đi học và phần tiếng Việt.
II.Trọng tâm kiến thức,kĩ năng:
1. Kiến thức:
- Chủ đề văn bản.
- Những thể hiện của chủ đề trong 1văn bản
2. Kĩ năng:
- Đọc -hiểu có khả năng bao quát toàn bộ văn bản.
- Trình bày văn bản(nói, viết) thống nhất về chủ đề.
III. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Sgk, Sgv và một số tài liệu tham khảo
2. Học sinh:- Đọc lại văn bản Tôi đi học.
- Đọc bài mới.
IV. PHNG PHP, K THUT DY HC:
Nêu vn , k thut ng não.
IV.Hoạt động dạy học:

1. ổn định tổ chức(1 phút).
2. Kiểm tra bài cũ(5 phút)
? Em hiểu thế nào là cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ. Làm bài tập 4.
3. Bài mới(32 phút)
*Giới thiệu bài: (1 phút).
*Nội dung bài mới (31phút).
Hoạt động của gv va hs
kiến thức
GV gọi HS đọc lại văn bản Tôi đi I. Khái niệm về chủ đề của văn bản:
học.
(10 phút).
? Tác giả hồi tởng lại những kỉ * Kỉ niệm ngày đầu tiên đến trờng:
niệm sâu sắc nào trong thời ấu - Kỉ niệm trên đờng cùng mẹ tới trờng.
thơ của mình?
- Kỉ niệm trên sân trờng.
- Kỉ niệm trong lớp học.
Tâm trạng hồi hộp, cảm giác ngỡ ngàng
? Từ hồi tởng ấy, em cảm nhận đợc và trang trọng.
gì về tâm trạng của nhân vật -> Đây là chủ đề của văn bản Tôi đi
tôi?
học.
? Vậy, em hiểu chủ đề của văn - Là đối tợng và vấn đề chính mà văn
bản là gì?
bản cần biểu đạt.
II. Tính thống nhất về chủ đề của
văn bản: (10 phút).
? Vì sao em biết văn bản Tôi đi - Nhan đề.
học nói lên những kỉ niệm của - Các từ ngữ và các câu văn viết về
tác giả về buổi tựu trờng đầu buổi tựu trờng.


tiên?
? Văn bản tập trung hồi tởng lại
tâm trạng gì của nhân vật Tôi?
? Tâm trạng ấy đợc thể hiện qua
các chi tiết và hình ảnh nào?
- HS tìm chi tiết.
GV: Các từ ngữ, chi tiết trong văn
bản đều tập trung thể hiện tâm
trạng của nhân vật Tôi trong buổi


tựu trờng.
=> Đó là tính thống nhất về chủ
đề trong văn bản.
? Vậy, em hiểu thế nào là tính
thống nhất về chủ đề trong văn
bản?
? Tính thống nhất về chủ đề đợc
thể hiện ở những phơng diện nào
của văn bản?
? Làm thế nào để đảm bảo tính
thống nhất đó?

- Tâm trạng hồi hộp, cảm giác mới lạ, bỡ
ngỡ.

- Văn bản phải tập trung biểu đạt, hớng
đến một chủ đề đã đợc xác định,
không xa rời hay lạc sang chủ đề khác.
- Nội dung và cấu trúc hình thức.
+ Nội dung: đối tợng và vấn đề chính
phải đợc xác định để mọi phần, mọi
chi tiết đều xoay quanh nó.
+ Hình thức: nhan đề, các phần , các từ
ngữ, hình ảnh của văn bản phải có sự
thống nhất, cùng xoay quanh chủ đề và
hớng về chủ đề.
=> Ghi nhớ: HS đọc.

III. Luyện tập: (11 phút)
Bài tập 1: GV chia nhóm cho HS thảo luận.
*Tính thống nhất về chủ đề của văn bản:
a. Căn cứ vào:
- Nhan đề văn bản.
- Các đoạn: giới thiệu rừng cọ, tả cây cọ, tác dụng của cây cọ, tình cảm
gắn bó với cây cọ.
b. Các ý lớn của phần thân bài sắp xếp hợp lí.
c. Hai câu trực tiếp nói về tình cảm gắn bó của ngời dân sông Thao và
rừng cọ:
Dù ai đi ngợc về xuôi
Cơm nắm lá cọ là ngời sông Thao.
Bài tập 2: Nên bỏ hai câu: b và d.
4. Củng cố: (5 phút)
5. Dặn dò: (3 phút)
- Học bài, nắm kiến thức.
- Làm bài tập 3.
- Soạn bài Trong lòng mẹ.
..Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×