Tải bản đầy đủ

Giáo án văn 8 đánh nhau với cối xay gió

Bài 7

Tiết 25: Văn bản:
Đánh nhau với cối xay gió
(Trích: Đôn-ki-hô-tê của Xéc-van-tét)
I MC CN T:
Cm nhn ỳng v cỏc hỡnh tng v cỏch xõy dng cỏc nhõn vt ny trong on trớch.
II TRNG TM KIN THC, K NNG:
1. Kin thc:
- c im th loi truyn vi nhõn vt, s kin, din bin truyn qua mt on trớch
trong tỏc phm ụn Ki-hụ-tờ.
- í ngha ca cỏc cp nhõn vt bt h m Xộc -van - tột ó gúp vo vn hc nhõn loi:
ụn Ki-hụ-tờ v Xan-chụ Pan-xa.
2. K nng:
- Nm bt din bin ca cỏc s kin trong on trớch.
- Ch ra c nhng chi tit tiờu biu cho tớnh cỏch mi nhõn vt (ụn Ki-hụ-tờ v Xanchụ Pan-xa) c miờu t trong on trớch.
III.CHUN B:
Giỏo viờn: Nghiờn cu SGK, SGV v ti liu tham kho.
nh nh vn Xec- Van- Tec.
K thut S t duy
Hc sinh: Son bi.

IV- PHNG PHP, K THUT DY HC:
Nêu vn , phân tích, k thut ng não.
IV.Hoạt động lên lớp
1. ổn định tổ chức:(1 phỳt)
2.Kiểm tra bài cũ:(5 phút)
? Tìm biện pháp nghệ thuật mà tác giả sử dụng trọng văn bản Cô bé bán
diêm và tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó?
3.Bài mới:(32 phút)
* Giới thiệu bài:(2 phút)
Tây Ban Nha là đất nớc ở phía Tây Âu, trong thời đại Phục hng (thế
kỉ XIV - XVI) đất nớc này đã sản sinh ra một nhà văn vĩ đại Xéc-vantét(1547 - 1616) với tác phẩm bất hủ - bộ tiểu thuyết Đôn Ki- hô- tê ( 1605 1615).
* Các hoạt động:(30 phút)
Hoạt động của gv và hs
kiến thức
GV gọi HS đọc phần tóm tắt I. Đọc - chú thích-bố cục:
truyện.
1. Đọc, tóm tắt đoạn trích:
GV hớng dẫn đọc: ngây thơ, tự
tin xen hài hớc.
- HS đọc.
? Hãy tóm tắt văn bản khoảng 78 dòng?
- HS.
2. Tác giả, tác phẩm:
GV gọi HS đọc phần chú thích ở - Mi-ghen. Xéc-van-tét(1547 - 1616), là
SGK.
nhà văn Tây Ban Nha vĩ đại.
? Nêu những nét chính về cuộc - Đôn Ki-hô-tê là bộ tiểu thuyết bất hủ.
đời và sự nghiệp của nhà văn - Đoạn trích học thuộc chơng VIII.


Xéc-van-tét?
GV hớng dẫn HS tìm hiểu một *. Từ khó: SGK.
số từ khó.
3. Bố cục:
- 3 phần:
? Văn bản có thể chia làm mấy - Diễn biến sự việc: trớc, trong và sau khi
đoạn?
Đôn Ki-hô-tê đánh nhau với cối xay gió.
? Dựa vào đâu em chia nh vậy? - Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô pan-xa.
II. Đọc - Tìm hiểu văn bản:


1. Nhân vật Đôn Ki-hô-tê:
? Đoạn trích có những nhân vật - Một lão quý tộc ngèo, trạc 50 tuổi.
nào?
- Mê truyện kiếm hiệp.
- Quyết tâm trở thành hiệp sĩ.
? Nêu vài nét về nhân vật này?
- Lời nói: gọi những chiếc xay gió là
những tên khổng lồ quỷ quái, hung ác.
? Hãy đọc phần 1?
- Suy nghĩ: cần phải diệt trừ bằng bàn
? Để chứng tỏ con ngời hiệp sĩ, tay, tài nghệ và ý chí của hiệp sĩ Đôn KiĐôn Ki-hô-tê đã có những lời nói, hô-tê xứ Man-tra.
suy nghĩ và hành động nh thế - Hành động: xông vào cối xay gió.
nào?
-> Điên rồ ngớ ngẩn.
- Vừa có chỗ buồn cời đáng chê, vừa có
? Em có suy nghĩ gì về những chỗ cao quý, tốt đẹp.
hành động?
- Quá mê chuyện kiếm hiệp.
- Đáng cời:
+ Cối xay gió -> tên khổng lồ hung ác.
? Vì sao ĐônKi-hô-tê có suy nghĩ + Bỏ qua lời khuyên của Xan-chô.
điên rồ nh vậy?
- Đáng khen:
? Hãy phân tích chổ đáng cời, + Lí tởng cao đẹp
đáng chê và chổ tốt đẹp đó?
+ Kiên cờng, dũng cảm.

- HS nêu cảm nhận.
GV: Kết quả của cuộc chiến ấy
nh thế nào chúng ta tìm hiểu ở
tiết sau
.
4. Củng cố:(5 phút)
Trình bày cảm nhận của em về nhân vật Đôn Ki- hô- tê?
5. Dặn dò:(1 phút)
- Nắm nội dung ohần vừa học.
- Soạn kĩ phần còn lại.
Chú ý: Giá trị nội dung và nghệ huật kể chuyện của tác giả.


Ngày soạn: 30/9/2011
Ngày giảng:3/10/2011
Bài 7
Tiết 26:
Văn bản:
Đánh nhau với cối xay gió
(Trích Đôn Ki-hô-tê của Xéc-van-tec)
I MC CN T:
Cm nhn ỳng v cỏc hỡnh tng v cỏch xõy dng cỏc nhõn vt ny
trong on trớch.
II TRNG TM KIN THC, K NNG:
1. Kin thc:
- c im th loi truyn vi nhõn vt, s kin, din bin truyn qua
mt on trớch trong tỏc phm ụn Ki-hụ-tờ.
- í ngha ca cỏc cp nhõn vt bt h m Xộc -van - tột ó gúp vo vn
hc nhõn loi: ụn Ki-hụ-tờ v Xan-chụ Pan-xa.
2. K nng:
- Nm bt din bin ca cỏc s kin trong on trớch.
- Ch ra c nhng chi tit tiờu biu cho tớnh cỏch mi nhõn vt (ụn
Ki-hụ-tờ v Xan-chụ Pan-xa) c miờu t trong on trớch.
III. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:Bảng so sánh hai nhân vật, Phiu hc tp.
2. Học sinh:- Soạn và tìm hiểu bài ở nhà.
- Tìm đọc tác phẩm Đôn Ki-hô-tê.
IV.Hoạt động lên lớp:
1.ổn định tổ chức:(1 phút)
2.Kiểm tra bài cũ:(3 phút)
? Hãy tóm tắt phần 1 của văn bản và nhận xét về nhân vật Đôn Ki-hô-tê
qua đoạn đó?
3.Bài mới:(34 phút)
* Giới thiệu bài:(1 phút)
Đôn Ki-hô-tê đánh nhau với cối xay gió, cuộc chiến diễn ra nh thế nào? Kết
quả ra sao? Hôm nay chúng ta tìm hiểu.
* Các hoạt động:(33 phút)
Hoạt động của gv và hs
kiến thức
II. Đọc - Tìm hiểu văn bản: (tiếp)
1. Nhân vật Đôn Ki-hô-tê:(17 phút)
? Cuộc chiến chống những kẻ hung - Thất bại nhanh chóng và thể thảm.
ác của Đôn Ki-hô-tê nh thế nào?
? Hãy tìm những chi tiết chứng tỏ - Giáo gãy.
điều này?
- Ngời ngã nh trời giáng.
- Ngựa toạc nữa vai.
? Mặc dù vậy nhng thái độ của Đôn - Coi thất bại chẳng thấm vào đâu, cố
Ki-hô-tê ra sao?
chịu đâu.
- Nghĩ: thất bại do pháp thuật xấu xa của


pháp s phù thuỷ.
- Tin vào tài năng của mình.
- Tốt: tinh thần, ý thức cao cả.
? Qua đó, em thấy nét tính cách - Đáng chê: mê muội, điên rồ trong suy
nào của Đôn đợc bộc lộ rõ hơn nữa? nghĩ.
? Tính cách đó còn đợc thể hiện - Không quan tâm đến ăn, uống, ngủ;
nh thế nào trên con đờng đi tiếp nghĩ tới tính nơng.
của hai thầy trò và trong đêm hai
ngời ở dới vòm cây?
- Mê truyện kiếm hiệp -> hoang tởng, mê
? Nêu vài nhận xét về Đôn Ki-hô-tê ở muội thành dở ngời.
đoạn này?
- Cao thợng, trong sạch, dũng cảm, sống
hết mình vì lí tởng hiệp sĩ.
- Góp cho nền văn học Tây Ban Nha và
? Thành công của nhà văn khi xây thế giới một hinhg tợng nhạ hiệp sĩ, phản
dựng nhân vật này là gì?
hiệp sĩ.
-> Phê phán truyện kiếm hiệp.
2. Giám mã Xan-chô Pan-xa:(13 phút)
? Song hành cùng Đôn Ki-hô-tê là ai?
? Đây là nhân vật nh thế nào?
- Đối lập hoàn toàn với Đôn Ki- hô-tê.
? So sánh sự đối lập đó?
GV phát phiếu học tập.
Các
đặc Đôn
Ki- Xan-chô
điểm
hô-tê
pan-xa
Ngoại hình Cao, gầy Lùn, béo
Cỡi
Ngựa gầy Lừa
Mục đích vì lí t- thực
chuyến đi ỏng cao dụng
Hành động đẹp
hoang t- tỉnh táo
ởng
GV hớng dẫn HS điền vào phiếu
-> Làm nổi bật hai nhân vật trái ngợc
học tập.
nhau
về mọi mặt-> tạo sự hấp dẫn có
? Nghệ thuật mà tác giả sử dụng
để miêu tả là gì? Có tác dụng nh một không hai trong văn học trung đại
Tây Ban Nha và thế giới.
thế nào?
- HS rút ra ghi nhớ.
? Qua văn bản em rút ra đuợc III. Ghi nhớ: HS đọc.(3 phút)
những bài học bổ ích gì?

4. Củng cố:(6 phút)
- Lập sơ đồ thể hiện hình ảnh hai nhân vật trong đoạn trích.


- Cảm nghĩ của em khi đọc xong đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió
5. Dn dũ:(1 phỳt)
- Học thuộc ghi nhớ.
- Làm bài tập cng cố vào vở.
- Đọc kĩ bài : Tình thái từ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×