Tải bản đầy đủ

Giáo án văn 8 cô bé bán diêm

Bài 6 Tiết 21:
Văn bản:
Cô bé bán diêm
(An-Đec-Xen)
I MC CN T
- Bit c hiu mt on trớch trong tỏc phm truyn.
- S th hin ca tinh thn nhõn o, ti nng ngh thut xut sc ca nh vn An-ộcxen qua mt tỏc phm tiờu biu.
II TRNG TM KIN THC, K NNG
1. Kin thc
- Nhng hiu bit bc u v ngi k chuyn c tớch An-ộc-xen.
- Ngh thut k chuyn, cỏc t chc cỏc yu t hin thc v mng tng trong tỏc phm.
- Lũng thng cm ca tỏc gi i vi em bộ bt hnh.
2. K nng:
- c din cm, hiu, túm tt c tỏc phm.
- Phõn tớch c mt s hỡnh nh tng phn (i lp, t gn nhau, lm ni bt ln
nhau).
- Phỏt biu cm ngh v mt on truyn.
III- Chuẩn bị:
1.Giáo viên: -Nghiên cứu SGK,SGV, tài liệu tham khảo, soạn bài.
-Tập truyện An- Đéc -Xen và chân dung của ông.
2. H S: Đọc thêm một số truyện của An- Đéc- Xen, đọc toàn bộ truyện

cô bé bán diêm; soạn bài.
IV- PHNG PHP, K THUT DY HC:
Nêu vn , phân tích, bình giảng, k thut ng não.
V- Hoạt động lên lớp
1. ổn định tổ chức:(1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ:(5 phút)
GV treo bảng phụ ghi câu hỏi: Lão Hạc chết vì:
a- Quá thơng con. b- Quá đau khổ và bế tắc.
c- Quá tự trọng.
d- Qua đau khổ vì đã đánh lừa một con chó mà
lão yêu quý.
- Em chọn nguyên nhân nào? Và giải thích sự lựa chọn của em?
3. Bài mới:(32 phút)
*Giới thiệu bài:(2 phút)
Hoạt động của GV và HS
Kiến thức
I.Đọc- chú thích-bố cục:(20 phút)
- Yêu cầu đọc chậm, rõ, cảm thông, cố 1.Đọc
gắng phân biệt những cảnh thực và ảo
ảnh trong và sau từng lần cô bé quẹt
diêm.
- GV đọc mẫu đoạn 1, gọi HS đọc tiếp 2.Tác giả-tác phẩm
nối đến hết VB .
- Đọc SGK, cả lớp theo dõi.


- Gọi học sinh đọc chú thích SGK.
- Hai HS trình bày ý kiến.
- Trình bày hiểu biết của em về tác giả
và tác phẩm cô bé bán diêm?
- Lắng nghe GV giới thiệu.
- Giới thiệu thêm về tác giả và đất nớc Đan
mạch.
3.Bố cục:
a. Tóm tắt VB
- Em đã học cách tóm tắt VB tự sự, hãy kể - Theo dõi SGK.
tóm tắt VB cô bé bán diêm?
- Đại diện tổ trình bày.

- Văn bản có bố cục mấy phần? ý mỗi


phần?

? Cô bé bán diêm có hoàn cảnh nh thế
nào?
- Trong đêm giao thừa ấy cô bé đã làm
gì và ở đâu?

- Hình ảnh cô bé bán diêm đợc tác giả
khắc họa bằng biện pháp nghệ thuật
gì? Hãy phân tích?

- Em hãy tìm những hình ảnh tơng phản
khác trong bài?

- Em có nhận xét gì và em nghĩ gì về
cô bé bán diêm?

b. Bố cục3 phần:
P1- Từ đầu đến Cứng đờ ra:
Hoàn cảnh của cô bé bán diêm.
P2- Tiếp theo về chầu thợng đế:
Những lần quẹt diêm.
P3. Phần còn lại:
Cái chết của cô bé bán diêm.
II.Đọc-Hiểu văn bản:(10 phút)
1.Hoàn cảnh cô bé bán diêm:
-Cô bé mồ côi mẹ, nghèo khổ,
phải đi bán diêm để kiếm sống,
em ở với cha,một ngời cha khó
tính.
- Đêm giao thừa. Đầu trần, chân
đất dò dẫm trong đêm tối giữa
trời đông giá rét.
- Em đi bán diêm nhng chẳng ai
hỏi mua.
-Em đi bán diêm, đầu trần, chân
đất, không bán đợc diêm >< Mọi
ngời nghỉ ngơi, trời giá rét, không
dám về nhà, sợ bị đánh => Tơng
phản, đối lập -> nhằm làm nổi bật
tình cảnh hết sức tội nghiệp của
em bé.
- Em bé bụng đói >< trong phố
sực nức mùi ngỗng quay; em sống
trong cái xó tối tăm >< ngôi nhà
xinh xắn có dây tờng xuân bao
quanh => nổi bật nỗi khổ về tinh
thần của em bé.
=> Hoàn cảnh thật đáng thơng.
Đây có thể hình ảnh thực đã xẩy
ra ở đất nớc Đan Mạch thời An Đéc


* Luyện tập:
- Em hãy kể tóm tắt truyên cô bé bán
diêm?
- Phân tích biện pháp nghệ thuật đã
dùng trong đoạn 1 của tác giả?

Xen. Nhng cũng có thể là tình
huống nhà văn sáng tạo nên để
khắc họa câu chuyện. Cha cần
biết câu chuyện diễn biến ra sao,
chỉ một cảnh đầu tiên đã gợi ra rất
nhiều điều thơng tâm, đồng
cảm trong lòng ngời đọc.

4. Củng cố:(5 phút)
?Em có cảm nhận gì về hoàn cảnh của cô bé bán diêm?
5. Dặn dò:(2 phút)
-Tìm đọc tập truyện của An-Đéc-Xen.
-Đọc hết văn bản.soạn hoàn chỉnh

Ngày
soạn:19/9/2012
Ngày
giảng:22/9/2012
Bài 6 Tiết 22:
Văn bản:
Cô bé bán diêm
( An- Đéc Xen)
I MC CN T
- Bit c hiu mt on trớch trong tỏc phm truyn.
- S th hin ca tinh thn nhõn o, ti nng ngh thut xut sc ca nh vn An-ộcxen qua mt tỏc phm tiờu biu.
II TRNG TM KIN THC, K NNG
1. Kin thc
- Nhng hiu bit bc u v ngi k chuyn c tớch An-ộc-xen.
- Ngh thut k chuyn, cỏc t chc cỏc yu t hin thc v mng tng trong tỏc phm.
- Lũng thng cm ca tỏc gi i vi em bộ bt hnh.
2. K nng:
- c din cm, hiu, túm tt c tỏc phm.
- Phõn tớch c mt s hỡnh nh tng phn (i lp, t gn nhau, lm ni bt ln
nhau).
- Phỏt biu cm ngh v mt on truyn.
III- Chuẩn bị:
1.Giáo viên:- Nghiên cứu kĩ SGK,SGV, tài liệu tham khảo, soạn bài.
- Bảng phụ, Kĩ thuật Sơ đồ t duy


2.HS:Đọc lại VB, soạn câu hỏi trong SGK
IV- PHNG PHP, K THUT DY HC:
Nêu vn , phân tích, bình giảng, kĩ thuật động não.
VHoạt động lên lớp
1.ổn định tổ chức.(1phút)
2.Kiểm tra bài cũ.(5 phút)
HS 1: Kể tóm tắt VB cô bé bán diêm?
HS 2: Nêu một số hiểu biết của em về nhà văn An Đéc Xen?
3.Bài mới:(34 phút)
*Giới thiệu bài:
ở giờ trớc các em đã tìm hiểu đợc tình cảnh của cô bé bán diêm. Trong
giờ học hôm nay cô sẽ giúp các em tìm hiểu về những gì cô bé đã làm và
việc gì xảy ra với cô bé trong đêm giao thừa.
*Nội dung bài mới:
Hoạt động của GV và HS.
Kiến thức
II.Đọc-Hiểu văn bản:(25phút)
- Gọi hs đọc đoạn 2.
2.Cô bé bán diêm trong đêm giao
- Đọc theo sự phân công, cả lớp theo dõi.
thừa:(15phút)
- Câu chuyện đợc tiếp tục nhờ chi tiết - Đó là 5 lần em bé quẹt diêm.
nào cứ lặp đi lặp lại?
- Vì sao em bé phải quẹt diêm?
- Để đợc sởi ấm phần nào. Để đợc
đắm chìm trong thể giới ảo ảnh do
em tởng tợng ra, để câu chuyện
đan xen giữa thực và ảo-> hệt nh
- Lần lợt từng lần quẹt diêm, tác giả đã truyện cổ tích.
để cho em bé mơ thấy những cảnh gì? - Lần 1: Hiện ra lò sởi tỏa hơi ấm dịu
dàng.
- Lần 2: Bữa ăn sang trọng, thức ăn
ngon lành tỏa hơng thơm ngào ngạt.
- Lần 3: Cây thông nô en.
- Lần 4: Hình ảnh ngời bà đã mất lại
xuất hiện.
- Theo em các mộng tởng của em bé đợc - Lần 5: Em đi theo bà.
tác giả sắp xếp nh thể có hợp lí không? => Các mộng tởng của em đợc tác giả
Trong cấc mộng tởng ấy điều nào gắn sắp xếp nh vậy là rất hợp lí: Em
với thực tế, điều nào chỉ là mộng tởng đang bị rét thì mơ thấy lò sởi,
thuần túy? Phân tích?
đang bị đói mơ thấy bữa ăn, đêm
( trong các mộng tởng kì diệu ấy thì ảo giao thừa mơ cây thông nô en, khi
ảnh về lò sởi, bữa ăn thịnh soạn, cây đã ý thức đợc em đang sống trong
thông nô en là gắn với thực tế, còn ảo đêm giao thừa thì tất nhiên em nhớ
ảnh về ngời bà và hai bà cháu cầm tay đến những ngày hạnh phúc khi bà
nhau bay vụt lên thì chỉ là ảo tởng. Tất em còn sống và thế là hình ảnh bà
cả các ảo ảnh đó là những khao khát mơ em xuất hiện.
ớc của em bé bơ vơ, của những em bé
thiếu một mái ấm gia đình, thiếu tình
thơng giữa con ngời với con ngời.


- Gọi HS đọc đoạn 3.
- Cái chết của cô bé bán diêm đợc tác giả
miêu tả nh thế nào?
3. Cái chết thơng tâm:(10 phút)
-Miêu tả nh vậy có ý nghĩa gì?
- Nhắc lại các tình tiết tác giả đã
miêu tả trong VB.
=> Đây là một cái chết bi thảm, một
cảnh tợng thơng tâm nhng đợc tác
- Tình cảm của nhà văn với cô bé bán giả dùng hình thức nghệ thuật làm
diêm nh thế nào?
giảm nhẹ đi: Trời đẹp của
mình.
- Tại sao nói cô bé bán diêm là một bài - Nhà văn gửi gắm tình thơng yêu
ca về lòng nhân ái với con ngời nói sâu sắc của mình đối với những em
chung, với em bế nói riêng?
bé bất hạnh.
- Hình ảnh, chi tiết nào trong truyện - Chính niềm thơng yêu ấy đã khiến
làm em cảm động nhất? Vì sao?
nhà văn miêu tả cái chết của em bé
bán diêm thật kì diệu. Ngòi bút nhân
* Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK.
ái và lãng mạn của nhà văn đã làm cho
câu chuyện cảm động đau thơng
vẫn nhẹ nhàng giàu chất thơ.
III.Tổng kết(5 phút)
1. Nội dung:
2. Nghệ thuật:
*Ghi nhớ:(SGK)
IV. Luyện tập(5 phút)
Bài1: Em hãy lập sơ đồ khái quát về
hoàn cảnh và số phận cô bé bán
diêm.
Bài 2: Phát biểu cảm nghĩ của em
sau khi đọc truyện Cô bé bán diêm
4. Củng cố :(4 phút)
- Em có suy nghĩ gì về tuổi thơ ngày nay sau khi học xong văn bản này?
5. Dặn dò:(1 phút)
-Nắm chắc nội dung bài học.
-Đọc lại văn bản.
-Viết đoạn văn ngắn nêu lên cảm nghĩ của em đối với cô bé bán diêm.
- Chuẩn bị bài: Trợ từ ,thán từ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×