Tải bản đầy đủ

đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
ĐỀ SỐ 16

MÔN: HÓA HỌC 8
Thời gian: 120 phút
Trường THCS Lý Thường Kiệt

Bài 1: (2,0 điểm)
1 / Trong dầu hỏa người ta thấy có lẫn cát và nước, làm thế nào để tách cát và
nước?
2 / Bằng các phương pháp hoá học hãy nhận biết 4 chất khí là: O2 , H2 , CO2 ,
CO đựng trong 4 bình riêng biệt. Viết phương trình phản ứng xảy ra ( nếu có).
Bài 2: (4đ)
Tính nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành khi hoà tan:
1/ 39g Kali vào 362g nước.
2/ 200g SO3 vào 1 lít dung dịch H2SO4 17% (d = 1,12g/ml).
Bài 3: (5đ) :
Cho 15,25 gam hỗn hợp gồm một kim loại hoá trị II có lẫn Fe tan hết trong
axit HCl dư thoát ra 4,48 dm3 H2 (đktc) và thu được dung dịch X. Thêm NaOH dư
vào X, lọc kết tủa tách ra rồi nung trong không khí đến lượng không đổi cân nặng
12 gam. Tìm kim loại hoá trị II, biết nó không tạo kết tủa với hiđroxit.

Bài 4: (6đ)
Nung 500gam đá vôi chứa 95% CaCO3 phần còn lại là tạp chất không bị
phân huỷ. Sau một thời gian người ta thu được chất rắn A và khí B.
1) Viết PTHH xảy ra và Tính khối lượng chất rắn A thu được ,biết hiệu suất phân
huỷ CaCO3 là 80 %
2) Tính % khối lượng CaO có trong chất rắn A và thể tích khí B thu được (ở
ĐKTC).

TaiLieu.VN

Page 1


Bài 5: (3,0đ)
Hoà tan 4g oxit sắt FexOy dùng vừa đủ 52,14ml dung dịch HCl 10% (d =
1,05g/ml).
1/ Viết PTHH của phản ứng xảy ra.
2/ Tìm công thức của oxit sắt trên.

Học sinh được phép sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×