Tải bản đầy đủ

đề và đáp án thi HSG môn Hóa Học lớp 8 cấp Trường

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
MÔN: HÓA HỌC 8

ĐỀ SỐ 12

Thời gian: 120 phút
Trường THCS Hoàng Văn Thụ

Câu 1: (1,5đ) Từ các chất KMnO4 , Fe, Cu, HCl điều chế các chất cần thiết để
thực hiện biến đổi:
a) Cu → CuO → Cu
b) Fe → Fe3O4 → Fe
Câu 2 .(2đ) Có 4 lọ mất nhãn đựng bốn chất bột là: Na2O, P2O5, CaO, Fe2O3. Hãy
trình bày phương pháp hoá học để phân biệt các chất trên. Viết các phương trình
phản ứng xảy ra (nếu có).
Câu 3 : ( 2,5đ) Hòa tan hoàn toàn 4 gam hỗn hợp gồm 1 kim loại hóa trị II và 1
kim loại hóa trị III cần dùng hết 170 ml dung dịch HCl 2M.
a)Tính thể tích H2 thoát ra (ở đktc).
b)Cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan.
c)Nếu biết kim loại hóa trị III là Al và số mol bằng 5 lần số mol kim loại
hóa trị II thì kim loại hóa trị II là nguyên tố nào?

Câu4(1,5 đ)
Tính tỉ lệ thể tích dung dịch HCl 18,25% (D = 1,2 g/ml) và thể tích dung
dịch HCl 13% (D = 1,123 g/ml) để pha thành dung dịch HCl 4,5 M ?
Câu 5: (1,5 đ) Độ tan của CuSO4 ở 85oC và 12oC lần lượt là 87,7 gam và 35,5
gam. Khi làm lạnh 1877 gam dung dịch bão hòa CuSO4 từ 85oC xuống 12oC thì có
bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O tách ra khỏi dung dịch.
Câu 6: (1 đ)
Tính khối lượng NaCl cần thiết để pha thêm vào 200 gam dung dịch NaCl
25% thành dung dịch 30%.
TaiLieu.VN

Page 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×