Tải bản đầy đủ

sang kien kinh nghiem

Đề tài: Một số biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường
I. Đặt vấn đề:
Văn hoá nhà trường là khẩu hiệu chúng ta thường nghe nhắc đến một các
thường xuyên, và cũng không phải là một khái niệm mới của ngành Giáo dục và
Đào tạo nói chung hay trường Mầm non nói riêng.
Những năm gần đây, khái niệm văn hoá nhà trường đã được đề cập ngày một
nhiều trong các hội thảo về giáo dục, các buổi họp chuyên môn tại đơn vị,....Các
nhà khoa học đã chỉ ra rằng văn hoá nhà trường ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh,
đến chất lượng giáo dục và hiệu quả hoạt động của nhà trường.
Trong thực tế, xây dựng văn hoá nhà trường sẽ góp phần thực hiện cuộc vận
động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đối với Ban giám hiệu,
việc xây dựng văn hoá nhà trường là tạo ra một bầu không khí thoải mái, một môi
trường cho giáo viên trình bày ý tưởng, chia sẻ kiến thức và hình thành kỹ năng
mới.
Đối với giáo viên, xây dựng văn hoá nhà trường sẽ tạo ra một hình ảnh thân
thiện của cô giáo trước con mắt của bao trẻ thơ, tạo ra một bầu không khí cởi mở,
tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, tạo động lực để giáo viên quan tâm cải tiến nâng cao
chất lượng dạy và học.
Đối với học sinh, nhà trường văn hoá sẽ khuyến khích học sinh học tập và
tìm hiểu, tích cực trải nghiệm cùng giáo viên, các em cảm thấy vui vẻ thoải mái,
ham học

Đối với nhà trường, xây dựng văn hóa nhà trường là bộ mặt là nền tảng giúp
nhà trường tạo ra các dấu ấn riêng, góp phần phát triển cùng đơn vị bạn và cả bậc
học mầm non của huyện chúng ta
Trường Mầm non Thới Hưng là trường đạt chuẩn quốc gia và đang trong giai
đoạn chờ tái công nhận vào năm học 2016 – 2017, có bề dày truyền thống về dạy
và học cũng như thành tích lao động của tập thể. Việc xây dựng văn hóa nhà trường
là một nhiệm vụ của đơn vị, của địa phương cũng như ngành giáo dục. Đó là lý do
tôi chọn đề tài: “Một số biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường” góp phần xây
dựng một nếp sống mới cho đơn vị trong giai đoạn tới
II. Nội dung, biện pháp thực hiện:
Văn hoá nhà trường là hệ thống niềm tin, giá trị, chuẩn mực, thói quen và
truyền thống hình thành trong quá trình phát triển của nhà trường, được các thành
1


viên trong nhà trường thừa nhận, làm theo và được thể hiện trong các hình thái vật
chất và tinh thần, từ đó tạo nên bản sắc riêng cho mỗi tổ chức sư phạm.
Trường thành lập năm 1996 mang tên trường Mẫu giáo dân lập Nông Trường
Sông Hậu do Nông Trường Sông Hậu quản lý, đến năm 2006 trường đổi tên Mầm
Non Thới Hưng trực thuộc Phòng giáo dục huyện Cờ Đỏ. Xã Thới Hưng, là 1 xã
nông thôn, đa số nông nghiệp, buôn bán nhỏ là chủ yếu nên việc học của trẻ chưa
được quan tâm coi trọng đặc biệt là bậc học Mầm non.
Các năm gần đây, được sự quan tâm sâu sắc của Ngành giáo dục huyện Cờ
Đỏ, cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể trong công tác
xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi trong địa bàn luôn
được ưu tiên và đưa lên tầm quan trọng hàng đầu
1. Cơ sở lý luận:
* Cơ sở pháp lý:
Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn quan tâm đến giáo dục và
đào tạo, và chú ý đặc biệt đến ngành học mầm non
Đổi mới giáo dục là đường lối xuyên suốt của Đảng. Đã có nhiều Nghị
quyết, chỉ thị về giáo dục và đào tạo. Đáng chú ý là Nghị quyết Trung ương 4 khóa
VII, Nghị quyết Trung ương 2 khóa VII
Thông báo Kết luận số 242 của Bộ Chính trị khóa 10 ngày 15/9/2009. Đảng
đã khẳng định: Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là
đầu tư phát triển; Giáo dục là sự nghiệp của Đảng, của Nhà nước và toàn dân; mục
tiêu của giáo dục là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; giáo dục
phải gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội, những tiến bộ khoa học - công
nghệ; đa dạng hóa các loại hình giáo dục; học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường
gắn liền với giáo dục gia đình, xã hội; thực hiện công bằng trong giáo dục…


* Cơ sở thực tiễn:
Trường luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Phòng giáo dục và sự quan
tâm của xã, các ban ngành địa phương trong việc ủng hộ cũng như giúp đỡ cho nhà
trường
Tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường có kiến thức trong việc chăm sóc
nuôi dạy trẻ tại trường, cũng như được đưa đi học nâng cao trình độ chuyên môn
phục vụ công tác tốt hơn
Phụ huynh có sự quan tâm đến việc tiếp tay cùng nhà trường trong việc phối
hợp nuôi dạy trẻ, đóng góp kinh phí , hỗ trợ mua sắm đồ dùng, trang thiết bị,…
2


Hội cha mẹ học sinh ngày càng nhận thức đầy đủ về giáo dục mầm non, nên
nhiệt tình ủng hộ, đóng góp tích cực, cụ thể hơn về cơ sở vật chất cho nhà trường.
Trạm y tế xã quan tâm chăm sóc, tạo điều kiện chăm sóc sức khoẻ cho tất cả
các cháu nhà trẻ, mẫu giáo
2. Thực trạng của vấn đề:
* Ưu điểm:
Trường Mầm Non Thới Hưng nằm trên địa bàn Ấp 1, xã Thới Hưng. Trường
có 1 điểm trung tâm với 12 nhóm lớp và 35 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đó:
Cán bộ quản lý là 3: 1 Hiệu trưởng – 2 Phó hiệu trưởng
Giáo viên biên chế là 23
Nhân viên và hợp đồng là 9
Nhà trường thực hiện đầy đủ các chương trình chăm sóc nuôi dưỡng trẻ theo
chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện và ngành, triển khai tốt nhiệm vụ năm
học.
Kết quả giáo dục: 98% trẻ phát triển đạt yêu cầu, trẻ mạnh dạn, hồn nhiên, tự
tin, hứng thú tham gia các hoạt động, thích ứng nhanh với sinh hoạt tại trường mầm
non. Tham gia các hội thi, phong trào của huyện đạt kết quả cao
Về bảo vệ trẻ: 100% trẻ được chăm sóc bảo vệ an toàn tuyệt đối ở mọi lúc
mọi nơi.
* Hạn chế:
Tập thể đơn vị có tuổi đời tương đối trẻ từ cán bộ quản lý đến giáo viên,
nhân viên nên dễ bị tác động tư tưởng nên chưa an tâm công tác.
Khả năng giao tiếp với đồng nghiệp, cấp trên và phụ huynh chưa tốt, hay
cảm tính chưa suy nghĩ trong từng lời nói
Chưa có sự gắn kết một cách linh hoạt từ phía nhà trường với gia đình và xã
hội
Cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho mọi hoạt động tại đơn vị còn thiếu
thốn cũng như xuống cấp hư hỏng nên còn gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc
dạy trẻ
Các nguồn kinh phí hỗ trợ từ phụ huynh, địa phương về cơ sở vật chất, trang
thiết bị đồ dùng cho trường còn hạn hẹp chưa đáp ứng được yêu cầu chăm sóc giáo
dục trẻ hiện nay so với Điều lệ trường Mầm non do Bộ giáo dục ban hành.
3. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề:
Biện pháp 1: Chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao nhận thức của
toàn trường về công tác xây dựng văn hóa nhà trường:
3


* Về phía địa phương:
Trường Mầm non Thới Hưng được sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy xã Thới
Hưng trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nhà trường văn hóa khá tốt. Bí thư
chi bộ, hiệu trưởng nhà trường thường xuyên tham mưu để lãnh đạo Đảng uỷ, Ủy
ban nhân dân xã nắm được tầm quan trọng của việc định hình văn hoá nhà trường.
Và để thực hiện được mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường, Chi
bộ và Ban giám hiệu trường đã tổ chức quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết
của Đảng và Chính Phủ về công tác văn hoá. Từ đó, cần nhận thức đầy đủ về vai
trò của văn hoá và xây dựng môi trường văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước.
Nhà trường có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp uỷ Đảng, có sự đi
sâu, đi sát trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra, đánh giá các phong trào, các
hoạt động thì ở đó hoạt động xây dựng môi trường văn hóa có sự chuyển biến tốt.
Sự chỉ đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước được thực hiện tốt thì từ việc
hoạch định chương trình, kế hoạch hoạt động đến việc tổ chức thực hiện và kết quả
thực hiện xây dựng nhà trường văn hóa đều đạt kết quả cao. Đây là giải pháp có
tính chất quyết định tới việc nâng cao chất lượng và hiệu quả xây dựng nhà trường
văn hóa ở Trường Mầm non Thới Hưng trong thời kỳ hiện nay.
* Về phía giáo viên – nhân viên:
Thông qua các buổi họp hội đồng, họp chuyên môn Ban giám hiệu luôn đặt
ra tính cấp thiết của việc xây dựng văn hoá nhà trường. Thông qua nội dung cụ thể
chi tiết cho giáo viên, để họ triển khai tới từng phụ huynh học sinh thông qua các
buổi họp phụ huynh lớp được nắm rõ, nhân viên thì thực hiện tốt hơn.
Chỉ đạo các giáo viên lắng nghe phản hồi của phụ huynh học sinh tổng hợp
những ý kiến chung nhất để xây dựng kế hoạch thực hiện sau đó thông báo lại cho
Ban đại diện các lớp để tạo được sự đồng thuận cao nhất.
Công khai kịp thời các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục của nhà trường
theo từng giai đoạn để tất cả tập thể sư phạm trong nhà trường đề được tham gia,
góp ý cho nhà trường.
Biện pháp 2: Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục :
Văn hoá nhà trường phải gắn liền với chất lượng dạy học, để có được hiệu
quả về chất lượng giáo dục và giảng dạy trong nhà trường.
Ngay đầu năm khi nhận trẻ vào lớp, giáo viên đều tìm hiểu về điều kiện của
từng trẻ: gia đình, tính cách, tình hình của trẻ vì là cơ sở để rút ra những kết luận
4


trong việc lựa chọn những phương pháp, hình thức tiến hành các hoạt động giáo
dục, định hướng các tác động sư phạm.
Sau khi tổng hợp đánh giá tình hình, Hiệu trưởng xây dựng mạng lưới cốt
cán từ Phó hiệu trưởng đến các Khối trưởng, giáo viên để có kế hoạch thống nhất
cách chăm sóc và dạy trẻ theo độ tuổi theo đặc điểm trẻ tại lớp.
Giáo viên phải coi trọng vai trò chủ động học tập của trẻ, phải hướng về trẻ.
Phải kích thích và tạo điều kiện cho trẻ học tập một cách tự giác, hứng thú, chủ
động, tích cực và sáng tạo.
Vận dụng các phương pháp dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo. Giáo viên
và trẻ phải luôn luôn đổi mới và hoàn thiện phương pháp dạy và học để trẻ học chơi, được sáng tạo, không bị rập khuôn, gò ép, thụ động.
Tạo điều kiện cho trẻ định hướng, tiếp nhận, trẻ phải là trung tâm trong mọi
hoạt động và sử dụng cái đã biết như là một sức mạnh. Phải vận dụng phối hợp các
hình thức hoạt động dạy học khác nhau trong quá trình dạy học và ưu tiên số một là
phải đảm bảo chất lượng của chúng tránh chạy theo thành tích.
Biện pháp 3: Xây dựng nhà trường văn hóa, trong sáng, lành mạnh và
tích cực:
* Môi trường, cảnh quang:
Muốn xây dựng văn hoá nhà trường, trước hết cần xây dựng cảnh quan sư
phạm đảm bảo xanh, sạch, đẹp; môi trường giáo dục lành mạnh, văn hoá, an toàn.
Xây dựng nhà trường phải bám sát quy định xây dựng môi trường Xanh Sạch - Đẹp của Công đoàn ngành Giáo dục.
Trồng nhiều cây xanh bố trí hài hoà. Cây xanh phải trồng có hàng lối, vừa
tạo mỹ quang, vừa cho bóng mát. Xen lẫn vào đó là các loại hoa có màu sắc đẹp
thu hút trẻ vừa tạo tính thẩm mỹ vừa thuận tiện cho việc hoạt động khi trẻ chơi –
học ngoài trời
Có diện tích sân chơi cũng như việc bố trí khu vui chơi, khu phát triển thể
chất ngoài trời
Các phòng học, phòng làm việc,…cần bố trí ngăn nắp, sạch đẹp, phục vụ
hiệu quả cho các hoạt động của nhà trường...
* Duy trì trang phục của giáo viên và học sinh theo quy định:
Đối với giáo viên và nhân viên: chấp hành quy chế đề ra là trang phục áo
trắng bỏ vào quần vào sáng thứ hai đầu tuần cùng trẻ nghe nhạc Quốc ca dưới cờ ở
sân trường, việc làm trên vừa tạo được vẻ đẹp riêng của toàn trường vừa được sự
5


đồng tình của phụ huynh, địa phương khi bước đầu giáo dục cho trẻ truyền thống
của dân tộc
Ngay đầu năm học, giáo viên các lớp thông qua buổi họp phụ huynh đầu tiên
đã phổ biến một số nội quy, quy định của nhà trường đến phụ huynh, trong đó việc
mặc đồng phục cho trẻ khi đến trường được phụ huynh ủng hộ nhiệt tình và duy trì
chấp hành tốt, tạo được vẻ mỹ quang không lẫn lộn khi toàn trường tham gia tập
thể dục sáng trên sân trường
* Quy tắc ứng xử trong giao tiếp:
Ban giám hiệu phải gương mẫu đi đầu trong việc làm gương trước tập thể.
Công bằng với giáo viên, nhân viên, học sinh và các mối quan hệ với xã hội.
Ban giám hiệu trường luôn trân trọng và tin tưởng vào khả năng, phẩm chất, ý
chí của tất cả giáo viên, nhân viên đã, đang và sẽ luôn phấn đấu cho mục tiêu phát
triển nhà trường. Duy trì và phát huy những giá trị đó, nhà trường luôn đặt sự tôn
trọng học sinh và giáo viên hàng đầu.
Tập thể đều có cơ hội khám phá và thể hiện các tiềm năng bản thân ở mức
cao nhất cũng như đạt được đích đến của riêng mình để phát triển và đóng góp cho
sự thành công chung.
Tập thể đều có điều kiện làm việc tốt, được cung cấp không gian làm việc
thuận lợi, các trang thiết bị phục vụ công việc cũng như luôn cảm thấy thoải mái để
phát huy khả năng và đóng góp ý kiến cá nhân.
Việc phát triển nhà trường sẽ có ý nghĩa khi bắt đầu bằng sự thay đổi văn hoá
và thay đổi văn hoá bắt đầu từ đội ngũ giáo viên với người đứng đầu là người lãnh
đạo.
Chấp nhận các nhu cầu và hoàn cảnh khác nhau của học sinh. Việc dạy xuất
phát từ nhu cầu người học và vì người học. Tất cả học sinh đều có cơ hội khám phá
và thể hiện các tiềm năng bản thân ở mức cao nhất cũng như đạt được đích đến của
riêng mình để phát triển và đóng góp cho sự thành công chung dù trẻ đó có xuất
phát điểm như thế nào.
Khuyến khích trẻ phát biểu, bày tỏ quan điểm cá nhân. Trong hệ thống quan
hệ nhà trường thì quan hệ giáo viên- trẻ là mối quan hệ đặc biệt. Mối quan hệ này
có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành văn hoá nhà trường theo hướng cởi mở.
Vì thế, để tạo được một không khí tích cực, hòa đồng như gia đình, sẽ tạo
tâm lí tích cực trong trường học có khả năng tăng cường khả năng học tập của trẻ
khi đến trường giúp trẻ cảm nhận “ mỗi ngày đến trường là một niềm vui”.
Biện pháp 4: Xây dựng hình ảnh đoàn kết trong tập thể:
6


Đúng như lời Bác đã dạy:
“ Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công”.
Có đoàn kết ắt sẽ có thành công, đoàn kết là sức mạnh là tư tưởng lớn của
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng đoàn kết của Người đã hình thành trên cơ sở lý
luận và thực tiễn, xuất phát từ truyền thống văn hóa và lòng nhân ái của con người
Việt Nam.
Trong nhà trường sự đoàn kết nhất trí của tập thể sư phạm sẽ tạo nên sức
mạnh và là điều kiện tối ưu cho các hoạt động của nhà trường. Đoàn kết trong tập
thể sư phạm có tác dụng nâng cao hiệu qủa lao động sư phạm và chính sự đoàn kết
đó là một phương tiện giáo dục học sinh.Vì vậy Ban giám hiệu trưởng phải xây
dựng sự đoàn kết nội bộ nhất trí cao về quan điểm, đường lối và có trách nhiệm vơi
công việc.
Xây dựng sự đoàn kết trong tập thể cần phải đảm bảo cư chế quản lý phù
hợp, thống nhất ý chí hành động hướng về mục tiêu. Phối hợp hỗ trợ nhau trong
việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục. Đặc biệt người cán bộ quản lý phải không ngừng
hoàn thiện mình để trở thành người lành đạo của từng tổ chức trong nhà trường.
Xây dựng tốt các mối quan hệ thân ái trong tập thể, khoan dung, độ lượng, tương
thân tương ái, thương yêu tin cậy lẫn nhau… tạo bầu không khí ấm áp với tình chị
em, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp. Để tập thể trở thành tổ ấm như gia đình của
mình. Có như vậy tập thể sư phạm mới có thể vững mạnh toàn diện. Cụ thể cần làm
tốt một số việc sau:
Thực hiện nghiêm túc quy chế thi đua đã đề ra vào đầu năm
Luôn đảm bảo tính công bằng trong quản lý tập thể
Luôn luôn lắng nghe, quan tâm, chia sẻ, thăm hỏi, giải quyết mâu thuẫn nội
bộ kịp thời nếu có
Biện pháp 5: Có kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát duy trì việc thực
hiện xây dựng văn hóa nhà trường:
Thực hiện kiểm tra nội bộ trường học và tự kiểm tra một cách thường xuyên,
định kì theo kế hoạch để phát hiện, theo dõi, kiểm soát, động viên uốn nắn, giúp đỡ
kịp thời về lề lối làm việc, phong cách tổ chức và quản lý của từng bộ phận. Tự
đánh giá khách quan phẩm chất, năng lực và uy tín của mình để tự điều chỉnh cho
phù hợp với yêu cầu, chuẩn mực của người quản lí trường học.
Kiểm tra nhằm phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời những sai phạm
trong nhà trường góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của tập thể
7


Thúc đẩy các hoạt động dạy và học trong nhà trường để nâng cao chất lượng
giáo dục.
Xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất đạo
đức tốt, có năng lực và trình độ chuyên môn cao; xây dựng nhà trường vững mạnh,
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành giáo dục.
Thực hiện tốt các chế độ chính sách của nhà nước đối với giáo viên, nhân
viên và học sinh; tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ, công tác xã hội hóa giáo
dục và các phong trào thi đua trong hoạt động nhà trường.
Biện pháp 6: Huy động nguồn lực, phối hợp giữa nhà trường- gia đìnhxã hội trong công tác xây dựng văn hóa nhà trường:
Tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình:
Gia đình là nơi sinh ra, cũng như trẻ làm quen với môi trường gia đình là đầu
tiên, việc giáo dục quy tắc ứng xử của con người cũng xuất phát từ ggia đình. Gia
đình chính là cái nôi của xã hội ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành nhân cách của
học sinh giai đoạn đầu tiên, cho nên xây dựng văn hoá nhà trường cần nhấn mạnh
tiềm năng, phát huy vai trò trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục con cái,
chăm lo và bồi dưỡng thế hệ trẻ, đóng góp xây dựng cơ sở vật chất.
Nhà trường phải lấy việc giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non làm cầu nối giữa
gia đình và nhà trường qua đó thiết lập mối quan hệ giữa giáo viên và cha mẹ trẻ,
giữa Ban Giám hiệu nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh. Chiếc cầu ấy
vững chắc sẽ thúc đẩy mối quan hệ gia đình và nhà trường trở nên tốt đẹp. Ban
giám hiệu chúng tôi thường xuyên trao đổi, xây dựng kế hoạch chung với Ban đại
diện cha mẹ học sinh thiết lập các mối quan hệ đó dưới các hình thức phối hợp, kết
hợp, liên kết bằng các biện pháp:
Xây dựng Ban đại diện cha mẹ học sinh vững mạnh, những cá nhân tiêu
biểu, có trình độ kiến thức cao và hiểu biết, nhiệt tình với sự nghiệp về giáo dục,
nhiệt tình trong công tác để bàn và cùng tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động
chặt chẽ và đồng bộ. Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh phải là người có uy tín
trong cộng đồng xã hội, tốt hơn nữa là đang tham gia công tác chính quyền địa
phương.
Xây dựng cam kết giữa nhà trường và Ban đại diện phụ huynh trong việc
thống nhất nội dung chăm sóc giáo dục trẻ tại trường, trách nhiệm của gia đình
trong việc giáo dục trẻ tại nhà.

8


Nhà trường kết hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh có kế hoạch tuyên
truyền, phổ biến rộng rãi, tổ chức khen thưởng cho giáo viên dạy giỏi, tạo động lực
cho người dạy nâng cao chất lượng giáo dục.
Tạo thu hút sự đóng góp tự nguyện trong công tác xây dựng nhà trường
văn hóa:
Huy động sự hỗ trợ là một trong những nguồn lực quan trọng của nhà
trường, đầu năm học giáo viên và Ban giám hiệu nhà trường kêu gọi sự đóng góp
tự nguyện từ các cấp, các ban ngành tại địa phương, phụ huynh học sinh hỗ trợ cây
xanh, sữa chữa cơ sở vật chất đã xuống cấp ở nhà ăn của trẻ, phụ huynh hỗ trợ
kiểm tra, sửa chữa đường dây điện các phòng học của trẻ. Góp sức lao động trực
tiếp trong xây dựng, bảo quản, tu sửa trường lớp. Góp sức lao động trực tiếp trong
xây dựng y tế, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
* Để những việc làm trên có tính khả nhà trường đã làm tốt các vấn đề sau:
Hiệu trưởng tham mưu với lãnh đạo địa phương hoàn thiện về khuôn viên sư
phạm trong trường, lớp học, sân chơi,....
Ban giám hiệu nhà trường thống nhất cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh hỗ
trợ cho hoạt động dạy và học, vận động Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng tham
gia xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất cho nhà trường, hoàn thiện lớp theo yêu cầu
về xây dựng trường học thân thiện, trường chuẩn quốc gia.
2.4 Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm:
Văn hóa nhà trường được coi như một nền tảng cơ bản, tạo ra một môi
trường quản lý ổn định, giúp cho nhà trường thích nghi với môi trường bên ngoài,
tạo ra sự hoà hợp môi trường bên trong. Một tổ chức có nền văn hóa mạnh sẽ hội tụ
được cái tốt, cái đẹp cho xã hội. Văn hóa nhà trường sẽ giúp cho nhà trường thực
sự trở thành một trung tâm văn hóa giáo dục, là nơi hội tụ sức mạnh của trí tuệ và
lòng nhân ái trong xã hội, góp phần quan trọng tạo nên sản phẩm giáo dục toàn
diện, đặc biệt trường mầm non lại là cấp học đầu tiên của trẻ thơ, những chủ nhân
tương lai của đất nước.
Gần một năm triển khai kế hoach xây dựng nhà trường văn hóa, trong tập thể
sư phạm Mầm non Thới Hưng đã có sự chuyển biến tích cực trên mọi mặt hoạt
động, đã góp phần xây dựng các nhà trường đẹp về cảnh quang, nền nếp; xây dựng
đội ngũ nhà giáo đẹp về phong cách, giỏi về chuyên môn, tập thể năng động, sáng
tạo. Cũng từ thực hiện kế hoạch xây dựng văn hóa trong nhà trường, công tác rèn
luyện giáo dục học sinh được quan tâm đẩy mạnh, từ đó nâng cao chất lượng giáo
dục toàn diện trong nhà trường…
9


Văn hóa nhà trường thúc đẩy sự sáng tạo cá nhân, tạo nên tình thương yêu
chân thành giữa các thành viên và đảm bảo cho sự hợp tác vì mục tiêu chung. Mục
tiêu chăm sóc giáo dục thế hệ trẻ thơ
Đối với học sinh, văn hóa tạo nên giá trị đạo đức và có vai trò điều chỉnh
hành vi. Văn hóa nhà trường còn giúp các em về khả năng thích nghi với xã hội,
dần dần hình thành nhân cách của của con người. Tạo điều kiện để các cháu có thể
tự điều chỉnh mình phù hợp với hoàn cảnh, ứng xử hợp lý với cuộc sống xung
quanh.
III. Kết luận:
Trường Mầm non Thới Hưng trong những năm gần đây đã đạt được nhiều
thành tích, có những chuyển biến rõ rệt trong việc giáo dục toàn diện học sinh. Để
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục những con người mới, đặt ra yêu cầu
nhiệm vụ mới cho nhà trường trong thời gian tới là phải xây dựng môi trường văn
hoá của nhà trường, trên cơ sở đó xây dựng những biện pháp, giải pháp đồng bộ,
phát huy vai trò đoàn kết, phối kết hợp các lực lượng giáo dục, phấn đấu xây dựng
ở nhà trường một môi trường văn hoá phong phú, lành mạnh, tiến bộ, văn minh .
Quá trình xây dựng nhà trường văn hóa ở Trường Mầm non Thới Hưng trong
thời gian vừa qua đã thu hút được sự quan tâm đông đảo của các giáo viên và học
sinh tham gia hưởng ứng nhiệt tình, tạo nên sự đồng thuận trong nhà trường để bảo
vệ các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, xây dựng các giá trị văn hoá mới,
góp phần xây dựng và hoàn thiện nhân cách cho học sinh của nhà trường.
Tuy nhiên, những thành tựu trên lĩnh vực này là chưa vững chắc. Vì vậy,
trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục và đào tạo, Chi bộ Đảng và Ban giám
hiệu nhà trường cần phải quán triệt sâu sắc, toàn diện chủ trương xây dựng nhà
trường văn hóa và đạo đức trong nhà trường đến toàn thể các giáo viên và học sinh,
hoạt động này cần phải được tiến hành một cách đồng bộ và thường xuyên. Trong
đó, cần chú trọng nâng cao năng lực và hiệu quả chỉ đạo của Đảng đối với việc xây
dựng nhà trường văn hóa của trường. Đây là những việc làm cấp bách để tạo ra môi
trường văn hóa lành mạnh trong trường Mầm non Thới Hưng, góp phần xứng đáng
vào xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

10


11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×