Tải bản đầy đủ

TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH CƠ BẢN,

BÔ XÂY DỰNG
Tổng Công ty Xây dựng Số 1

HSĐX: Tổng thầu EPC Xây dựng Khu nhà ở sinh viên Trường Đại học Cần Thơ.
Dự án Khu nhà ở sinh viên Trường Đại học Cần Thơ

BẢNG THUYẾT MINH TIẾN ĐỘ
Căn cứ vào bảng tiến độ ngang và biều đồ nhân lực ta thấy:
- Giả định lấy mốc ngày 01/10/2009 là ngày hợp đồng bắt đầu có hiệu lực.
- Tổng thời gian hoàn thành hợp đồng tổng thầu EPC và đưa công trình đi vào sử dụng là
382 ngày. Rút ngắn so với tiến độ yêu cầu là 392 ngày. Trong đó:
+ Thời gian thực hiện khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 là: 07 ngày (01/10/2009 –
08/10/2009)
+ Thời gian thực hiện khảo sát địa kỹ thuật là: 20 ngày (01/10/2009 – 23/20/2009)
+ Thời gian thiết kế: 30 ngày (24/10/2009 – 27/11/2009)
+ San lấp mặt bằng: 60 ngày ( 02/11/2009 – 09/01/2010)
+ Ép cọc thử: 07 ngày (10/11/2009 – 17/11/2009)
+ Thử tải tĩnh cọc: 25 ngày (18/11/2009 – 16/12/2009)
+ Ép cọc đại trà: 60 ngày (17/12/2009 – 31/3/2010)
+ Thi công hoàn thiện 08 khối nhà cao 5 tầng: Mỗi block thi công trong 226 ngày.
Tổng thời gian từ ngày 21/1/2010 đến ngày 15/11/2010.

+ Thời gian thi công các khu phụ trợ: đường nội bộ, nhà bảo vệ, nhà xe, tương rào, sân

-

bãi, cảnh quang: Từ 20/9/2010 đến 14/12/2010.
+ Lắp đặt thiết bị nội thất các phòng ký túc xá: 45 ngày (29/10/2010 – 20/12/2010).
Trong đó hạng mục có tính chất quyết định ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án là
khảo sát, thiết kế và thi công hoàn chỉnh các khối nhà cao 5 tầng. Để có thể sử dụng một
cách hợp lý và hiệu quả nhất các nguồn lực xe máy thiết bị, nhân công, vật tư, chúng tôi tổ
chức khởi công đồng loạt 04 block nhà trước. Bốn block còn lại sẽ được khởi công sau hơn

-

01 tháng để không khó khăn trong tổ chức mặt bằng thi công.
Về nhân lực: dự kiến tổng số cán bộ quản lý, giám sát, công nhân tham gia thi công tại
công trường ở thời điểm cao nhất là vào các tháng 4/2010 đến 7/2010 (khoảng từ 350 đến
370 người). Các tháng thi công cao điểm còn lại số lượng nhân công dao động từ 150 đến
270 người.
Đại diện hợp pháp của nhà thầuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×