Tải bản đầy đủ

BẢNG CÂU HỎI DỊCH VỤ XÂY DỰNG

Họ và tên: Hoàng Thị Mỹ
Lớp: K50C6
Mã SV: 14D120382

Đề tài: Giải pháp marketing nhằm mở rộng thị trường dịch vụ lắp đặt của công ty
TNHH xây dựng và thương mại An Phú Việt trên thị trường Hà Nội
Bảng câu hỏi


Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng
Kính thưa quý vị! Tôi đến từ khoa Marketing-Trường Đại học Thương mại. Để giúp tôi có những thông
tin về sử dụng dịch vụ lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí trên thì trường
Hà Nội. Xin quý vị vui lòng bớt chút thời gian trả lời một số câu hỏi của tôi bằng cách đánh dấu x vào
ô □ hay điền vào chỗ trống. Các câu trả lời của quý vị được sử dụng nhằm nghiên cứu và được đảm
bảo bí mật.
1. Quý vị đã lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí chưa

□ Đã sử dụng

□ Chưa sử dụng


Nếu đã sử dụng mời quý vị trả lời tiếp, còn nếu chưa mời quý vị trả lời các câu hỏi từ câu 4
2. Quý vị đã lắp đặt thiết bị nào trong các thiết bị trên:
……………………………………………………………………………………………………………..
3. Lần lắp đặt gần đây nhất, quý vị đã lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hòa không
khí bằng cách nào

□ Sử dụng dịch vụ lắp đặt của các công ty dịch vụ
□ Sử dụng dịch vụ lắp đặt của nhà cung ứng

□ Mua thiết bị về và gọi thợ vào lắp
□ Khác: …………………………....

3. Quý vị cảm nhận như thế nào về chất lượng lắp đặt mà quý vị đã sử dụng:
Hài lòng

Bình thường

Không hài lòng

Kém

4. Quý vị kể tên các thương hiệu mà quý vị biết đến, tin tưởng và sử dụng các thiết bị về hệ thống
cấp thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí:
a. Thiết bị về hệ thống cấp thoát nước: ……………………………………………………………….....
b. Thiết bị lò sưởi: ……………………………………………………………………………………….
c. Thiết bị điều hòa không khí: ………………………………………………………………………….
5. Nếu lắp đặt mới, Quý vị sẽ lắp đặt các thiết bị này tại nhà cung cấp nào

□ Tại cửa hàng

□ Tại đại lý của hãng


□ Công ty dịch vụ

6. Cửa hàng mua cách xa nhà quý vị (số mét)…………………………………………………………
7. Quý vị cho biết, khi tìm nhà cung ứng lắp đặt thiết bị, quý vị tìm kiếm thông tin theo nguồn
nào?

□ Tivi,đài, báo
□ Qua người thân
□ Nguồn khác................................................................

□ Qua thử nghiệm(dùng thử)

8. Quý vị cho biết mức độ quan trọng của các yếu tố sau khi lắp đặt các thiết bị trên (sắp xếp thứ
tự từ 1-quan trọng nhất đến hết)

□ Giá cả
□ Dịch vụ lắp đặt
□ Vận chuyển thuận tiên
□ Cửa hàng có uy tín

□ Chất lượng
□ Mặt hàng đa dạng, phong phú
□ Có chương trình khuyến mại
□ Dịch vụ bảo hành

9. Xin quý vị cho biết ý kiến đáng giá về các tiêu chí tại các nhà cung cấp ((sắp xếp thứ tự từ 1quan trọng nhất đến hết theo từng tiêu chí)


Các tiêu chí
Chất lượng hàng hóa

Công ty dịch vụ

Các đại lý của hãng

Các cửa hàng

Chất lượng dịch vụ
Giá cả
Dịch vụ sửa chữa
Hàng hóa phong phú
Uy tín
Tiện lợi
10. Quý vị đã biết đến Công ty TNHH xây dựng và thương mại An Phú Việt không?
□ Có
□ Không
Nếu có mời quý vị trả lời trả lời tiếp, còn nếu không mời quý vị trả lời từ câu 15
11. Quý vị biết đến công ty qua:
□ Tivi,đài, báo
□ Qua người thân
□ Nguồn khác: …………………….
12. Xin quý vị cho biết ý kiến đáng giá về các tiêu chí tại các nhà cung cấp ((sắp xếp thứ tự từ 1quan trọng nhất đến hết theo từng tiêu chí)
Các tiêu chí
Hài lòng
Bình thường
Không hài lòng
Kém
Chất lượng hàng hóa
Chất lượng dịch vụ


Giảm giá
Khuyến mãi, quà tặng
Quảng cáo


13. Quý vị cho biết, khi mua sản phẩm điện gia dụng, quý vị tìm kiếm thông tin theo nguồn nào?

□ Tivi,đài, báo
□ Qua người thân
□ Nguồn khác................................................................

□ Internet

14. Quý vị cho biết để thỏa mãn khách hàng tốt hơn, công ty phải có những cải tiến
gì? ................................................................................................................................................................
.....
…………………………………………………………………………………………………………….
Cuối cùng, xin các quý vị cho biết một số thông tin về cá nhân:
15. Nghề nghiêp: ………………………………………………………………………………………..
16. Quận quý vị đang sinh sống: ……………………………………………………………………....
17. Số thành viên của gia đình bạn hiện tại: ………………………………………………………….
18. Thu nhập hàng tháng của gia đình quý vị là:

□ Dưới 5 triệu đồng
□ 10- dưới 15 triệu đồng

□ 5- dưới 10 triệu đồng
□ Trên 15 triệu đồng

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý vị!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×