Tải bản đầy đủ

TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
VĂN HIẾN
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÔN: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
GIẢNG VIÊN: VÕ HOÀNG BẮC
TIỀN LƯƠNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TIỀN
LƯƠNG


DANH SÁCH NHÓM 8
1. ĐỖ TRUNG HIẾU 151A080320
2. NGUYỄN VĂN TRUNG 163A030008
3. ĐẶNG THỊ MINH NGUYỆT 151A090069
4. NGUYỄN CHÂU THIÊN TRANG 151A030980

5. NGUYỄN THỤY QUỲNH NHƯ 165A030027
6. DƯƠNG TẤN THÔNG 161A030618


1. TIỀN LƯƠNG LÀ GÌ


Ở Pháp, “trả công được
hiểu là tiền lương, hoặc
lương bổng cơ bản, bình
thường hay tối thiểu và
mọi thứ lợi ích khác, được
trả trực tiếp hay gián tiếp
bằng tiền hay hiện vật, mà
người sử dụng lao động
trả cho người lao động
theo việc làm của người
lao động”.

Ở Đài Loan, “ Tiền lương
chỉ mọi khoản thù lao mà
người công nhân nhận
được do làm việc, bất
luận là dùng tiền lương,
lương bổng, phụ cấp có
tính chất lương, tiền
thưởng hoặc dùng mọi
danh nghỉa khác để trả
cho họ theo giờ, ngày,
tháng, theo sản phẩm ”.

Ở Nhật Bản, “ Tiền
lương, bất luận được gọi
là tiền lương, lương
bổng, tiền được chia lãi
hoặc bằng những tên gọi
khác, là chỉ thù lao cho
lao động mà người sử
dụng lao động chi trả
cho công nhân ”.


Bản chất của tiền lương củng thay
đổi tùy theo các điều kiện, trình độ
phát triển kinh tế xã hội và nhận
thức của con người.


quản trị nguồn nhân lực trong
doanh nghiệp, quan hệ này có thể
chuyển từ hình thức bóc lột, mua
bán hàng hóa sang hình thức quan
hệ hợp tác song phương đôi bên
đều có lợi.


2. MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU
Mức lương tối thiểu là một định chế
quan trọng bậc nhất của luật lao động
nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của
người lao động, nhất là trong nền
kinh tế thị trường và trong điều kiện
cung sức lao động lớn hơn cầu


3. TIỀN LƯƠNG CƠ BẢN
Lương cơ bản được tính theo thời gian
làm việc, hoặc theo đơn giá sản phẩm và
không bao gồm các khoản được trả thêm
như lương ngoài giờ, lương khuyến
khích, v.v…


4. PHỤ CẤP LƯƠNG

Phụ cấp lương là tiền trả công lao động
ngoài tiền lương cơ bản


5. TIỀN THƯỞNG

Tiền thưởng là một loại kích thích
vât chất có tác dụng rất tích cực đối
với người lao động trong việc phấn
đấu thực hiện công việc tốt hơn


6. PHÚC LỢI

Phức lợi thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp
đối với đời sống của người lao động các tác
dụng kích thích nhân viên trung thành, gắn bó
lâu dài với doanh nghiệp


7. Các yếu tố ảnh hưởng đến trả lương

- bản thân người lao động
- công việc
- doanh nghiệp
- môi trường bên ngoài


8. Trình tự xây dựng bảng lương tổng
quát trong doanh nghiệp
1 Nghiên cứu tiền lương trên thị trường đối với
những công việc chuẩn
2 Xác định giá trị công việc
3 Nnhóm các công việc tương tự vào một
ngạch lương
4 Định giá mỗi ngạch lương
5 Phát triển các bậc lương


9. NGHỊ ĐỊNH 141/2017/NĐ-CP

Vùng

Mức lương tối thiểu Mức tăng thêm so với
từ ngày 01/01/2018
năm 2017

Vùng I

3.980.000 đồng/tháng

Tăng 230.000 đồng

Vùng II

3.530.000 đồng/tháng

Tăng 210.000 đồng

Vùng III

3.090.000 đồng/tháng

Tăng 190.000 đồng

Vùng IV

2.760.000 đồng/tháng

Tăng 180.000 đồngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×