Tải bản đầy đủ

GIÁO ÁN TUẦN 13 LỚP 2

Giỏo ỏn lp 2
Nm hc 2017- 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cỏ nhõn :.
- GV nhn xột ỏnh giỏ chung:


......
....................................................................................................................................
2. Phổ biến công việc tuần sau:
- Phát động phong trào thi đua học tập tốt chào mừng ngày
20/11.
- Thực hiện tốt nội quy của trờng, lớp.
- Học bài và làm bài đầy đủ khi tới lớp.
- Chấm dứt hiện tợng quên bút, quên vở, sách...
3. Sinh hoạt tập thể: Cỏn s lp cho cỏc bn chi trũ chi.
________________________________________________________

Ting Anh
( Giỏo viờn b mụn )

___________________________________________________________________

Tun 13
Sỏng:

Th hai ngy 20 thỏng 11 nm 2017
Toỏn
14 TR I MT S 14 - 8

I. Mục tiêu:

1. Kin thc: Bit cỏch thc hin phộp tr dng 14 8, lp c bng 14 tr i
mt s.Bit gii bi toỏn cú mt phộp tr dng 14 8.
*Bi tp cn lm: bi tp 1 (ct 1,2), bi tp 2( 3 phộp tớnh u),bi tp 3( a,b) bi tp
4.
2. K nng: Rốn cho hc sinh k nng lm tớnh v gii bi toỏn cú mt phộp tr dng
14 8.
3. Thỏi : Giỏo dc hc sinh tớnh cn thn, gn gng, khoa hc. Yờu thớch hc toỏn.
II. CHUN B:
153


8
7
Giáo án lớp 2
Năm học 2017- 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- GV: Sách giáo khoa. 1 bó que tính và 4 que tính rời.
- HS: Sách giáo khoa, bảng con
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Hoạt động khởi động:
- Cán sự lớp điều khiển các bạn chơi trò chơi: Bắn tên
- Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học sinh tích cực.
- Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: 14 trừ đi một số: 14 – 8
2. Hoạt động hình thành kiến thức:
*Mục tiêu: Biết cách thực hiện phép trừ dạng 14 – 8, lập được bảng 14 trừ đi một số.
 Hoạt động 1: Phép trừ 14 – 8
 Mục tiêu: Biết cách thực hiện phép trừ 14 – 8


Bước 1: Nêu vấn đề.
Hoạt động cá nhân – cả lớp
- Đưa ra bài toán: có 14 que tính (cầm que tính). Bớt đi 8 que tính. Hỏi còn lại bao
nhiêu que tính?
- Yêu cầu HS nhắc lại bài. (có thể đặt từng câu hỏi gợi ý: Cô có bao nhiêu que tính?
Cô muốn bớt đi bao nhiêu que?)
- Để biết còn lại bao nhiêu que tính ta phải làm gì?
- Viết lên bảng: 14 – 8
Bước 2: Tìm kết quả.
- Yêu cầu HSthảo luận nhóm : lấy 14 que tính, suy nghĩ và tìm cách bớt 8 que tính
còn lại bao nhiêu que ? Chia sẻ trong nhóm .
- Chia sẻ trước lớp cách bớt của mình.
Bước 3: Đặt tính và thực hiện phép tính.
- Yêu cầu 1 học sinh lên bảng đặt tính và thực hiện phép tính.
- Yêu cầu học sinh nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính.
 Hoạt động 2: Bảng công thức: 14 trừ đi một số
 Mục tiêu: Lập và thuộc lòng bảng công thức: 14 trừ đi một số.
Hoạt động cá nhân – cả lớp
- Yêu cầu HS sử dụng que tính để tìm kết quả các phép trừ trong phần bài học và chia
sẻ trước lớp bảng các công thức 14 trừ đi một số như phần bài học.
- GV ghi nhanh kết quả lên bảng.
- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh bảng các công thức sau đó xoá dần các phép tính cho
HS học thuộc.
Dự kiến: Giúp đỡ đối tượng học sinh mức 1, 2
3.Hoạt động thực hành:
*Mục tiêu: Biết cách thực hiện phép trừ dạng 14 – 8. Biết giải bài toán có một phép
trừ dạng 14 – 8.
Bài 1(cột 1,2):
Hoạt động cá nhân
- Nêu yêu cầu của bài 1
- Yêu cầu học sinh tự nhẩm và ghi kết quả
- Gọi học sinh đọc chữa bài
154


8
7
Giáo án lớp 2
Năm học 2017- 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Yêu cầu học sinh so sánh 4 + 2 và 6
- Yêu cầu học sinh so sánh 14 - 4 - 2 và 14 – 6
KL: Vì 4 + 2 = 6 nên 14 - 4 - 2 bằng 14 - 6
- Giáo viên nhận xét, sửa bài.
Dự kiến : HS mức 1,2 sẽ hay bị nhầm lẫn kết quả phép tính.Động viên khuyến khích
HS mức 3,4 làm tiếp cột 3.
Bài 2: (3 phép tính đầu):
Hoạt động cá nhân
- GV cho HS làm vở, 2 HS đổi vở kieåm tra lẫn nhau .
- Báo cáo GV.
Dự kiến : GV trực tiếp hướng dẫn em Hiếu, Hùng, B.Yến. Động viên khuyến khích
HS mức 3,4 làm tiếp hai phép tính cuối.
Bài 3 (a,b):
Hoạt động cả lớp
- Đặt tính rồi tính hiệu
- Muốn tìm hiệu khi đã biết số bị trừ và số trừ ta làm như thế nào?
- Yêu cầu học sinh làm vào bảng con.
- Gọi 3 em lên bảng
- Nhận xét, chữa bài.
Dự kiến :Động viên khuyến khích HS mức 3,4 làm tiếp câu c.
Bài 4:
Hoạt động cả lớp
- Nhóm trưởng điều khiển các bạn đọc yêu cầu → Chia sẻ trong nhóm → Chia sẻ
trước lớp phần tìm hiểu đề toán .
- GV theo dõi giúp đỡ (nếu cần).
- HS làm bài cá nhân vào trong vở .
- HS tóm tắt bài toán và giải bài toán .
- HS trình bày bài trên bảng lớp .
- GV và HS nhận xét chốt lại đáp án đúng .
+ Dự kiến: HS làm bảng lớp là em: Hà, Hải Yến.
4. Các hoạt động tiếp nối:
- Yêu cầu học sinh đọc lại bảng công thức 14 trừ đi một số.
- Giáo viên nhận xét tiết học
- Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp. Xem trước bài: 34 – 8
ĐIỀUCHỈNH:………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……...........................................................................................................................
_____________________________________________________

Tiếng Anh
( Giáo viên bộ môn )
____________________________________________
155


8
7
Giáo án lớp 2
Năm học 2017- 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tập đọc
BÔNG HOA NIỀM VUI (2 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức: Cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ của bạn học sinh trong
câu chuyện.
- Trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa.
2. Kỹ năng: Đọc đúng, và rõ ràng toàn bài. Biết ngắt nghỉ hơi đúng; đọc rõ lời nhân
vật trong bài.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
*GDBVMT: Giáo dục tình cảm yêu thương những người thân trong gia đình.
II. CHUẨN BỊ:

- GV: SGK, tranh minh hoạ, bảng phụ viết sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc.
- HS: SGK
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1.Hoạt động khởi động:
- Hát bài: Cả nhà thương nhau
- Giới thiệu bài và ghi đầu bài: Bông hoa Niềm Vui.
2.Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động 1: Luyện đọc
*Mục tiêu:
- Rèn đọc đúng từ: lộng lẫy, chần chừ
- Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới: lộng lẫy, chần chừ, nhân hậu, hiếu thảo, đẹp mê hồn.
*Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
a. Giáo viên đọc mẫu toàn bài.
- Lưu ý giọng đọc cho học sinh: Giọng chậm rãi, nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, nhấn
giọng ở các từ ngữ gợi tả, gợi cảm.
b. Học sinh đọc nối tiếp từng câu trước lớp.
- Luyện đọc từ khó: lộng lẫy, chần chừ
+ Lưu ý: phát âm của em Hiếu, Đ.Thảo, B. Anh , Hải Yến.
c. Học sinh nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp.
- Giải nghĩa từ: lộng lẫy, chần chừ, nhân hậu, hiếu thảo, đẹp mê hồn.
- Luyện câu:
+ Em muốn đem tặng bố/ một bông hoa Niềm Vui/ để bố dịu cơn đau.//
+ Những bông hoa màu xanh/ lộng lẫy dưới ánh mặt trời buổi sáng.//
+ Em hãy hái thêm hai bông nữa,/ Chi ạ!// Một bông cho em,/ vì trái tim nhận hậu của
em.// Một bông cho mẹ,/ vì cả bố và mẹ/ đã dạy dỗ em thành một cô bé hiếu thảo.//
d. Học sinh đọc từng đoạn trong nhóm.
Lưu ý: Quan sát và theo dõi tốc độ đọc của đối tượng M1
e. Học sinh thi đọc giữa các nhóm.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc.
- Lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt.
- Giáo viên nhận xét chung và tuyên dương các nhóm
g. Đọc đồng thanh đoạn 1,2.
156


8
7
Giáo án lớp 2
Năm học 2017- 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Đọc đồng thanh đoạn 1,2.
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
*Mục tiêu: Cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ của bạn học sinh trong câu
chuyện.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp
- Nhóm trưởng điều khiển các bạn lần lượt trả lời các câu hỏi trong SGK
- Chia sẻ trước lớp
- Mời cô đánh giá phần chia sẻ của lớp.
- Cho các nhóm đọc lại truyện.
- Nội dung là gì?
*THGDBVMT: Chúng ta cần làm gì để thể hiện tình cảm yêu thương với những
người thân của mình?
- Tuyên dương học sinh có thái độ, hành động đúng đắn.
Hoạt động 3. Luyện đọc lại
*Mục tiêu: Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ
cần thiết.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Cả lớp
- GVđọc mẫu toàn bài cho HS nghe
- Hướng dẫn học sinh cách đọc
- Các nhóm phân vai thi đọc bài.
- Giáo viên nhận xét chung và cùng lớp bình chọn học sinh đọc tốt nhất.
- Gọi học sinh đọc cả bài.
+ Lưu ý: Đọc đúng: M1, M2.Đọc hay: M3, M4
3.Các hoạt động tiếp nối:
+ Qua câu chuyện này em học được điều gì?
- Liên hệ thực tiễn - Giáo dục học sinh: Cha mẹ là người sinh thành, nuôi dạy chúng ta
nên người, các con phải vâng lời, hiếu thảo với mẹ cha…
- Nhận xét tiết học
- Dặn học sinh về luyện đọc bài và chuẩn bị bài: Quà của bố.
ĐIỀUCHỈNH:………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……...........................................................................................................................
___________________________________________

Kể chuyện
BÔNG HOA NIỀM VUI
I. môc tiªu:

1.Kiến thức: Biết kể đoạn mở đầu câu chuyện theo 2 cách: Theo trình tự và thay đổi
trình tự câu chuyện (BT1)
- Dựa theo tranh, kể lại được nội dung đoạn 2, 3 (BT2); kể được đoạn cuối của câu
chuyện (BT3).
157


8
7
Giáo án lớp 2
Năm học 2017- 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng nói. Biết kể tự nhiên, giọng kể phù hợp với nội dung. Có
khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện và biết nhận xét lời kể của bạn.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích kể chuyện.
*THGDBVMT: Giáo dục tình cảm yêu thương những người trong gia đình.
II. CHUẨN BỊ :

- GV: Tranh minh họa nội dung câu chuyện trong sách giáo khoa. Bảng phụ ghi các ý
tóm tắt ở bài tập2.
- HS : SGK
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Hoạt động khởi động:
- Cán sự lớp lên điều khiển các bạn hát bài : Cả nhà thương nhau.
- Kết nối kiến thức.
2. Hoạt động thực hành.
Hoat động 1: Kể từng đoạn câu chuyện
Bài 1: Kể đoạn mở đầu theo 2 cách
Hoạt động cả lớp
- GV hướng dẫn kể theo cách 1 (đúng trình tự câu chuyện)
GV lưu ý HS: HS không cần kể đúng từng chữ trong sách, chỉ cần kể đủ ý, đúng thứ
tự các chi tiết.
- GV hướng dẫn kể theo cách 2
+ Bạn nào còn cách kể khác không?
+ Kể bằng lời của mình nghĩa là như thế nào?
+Vì sao Chi lại vào vườn hái hoa?
+Đó là lý do vì sao Chi lại vào vườn từ sáng sớm. Các em hãy nêu hoàn cảnh của Chi
trước khi vào vườn?
- 2 đến 3 học sinh kể.
- Nhận xét sửa từng câu.
Lưu ý: HS chú ý kể bằng lời của mình, không phải nhớ lại nguyên văn từng câu chữ
trong câu chuyện, có thể thay đổi, thêm bớt từ ngữ, tưởng tượng thêm chi tiết.
Dự kiến : GV giúp đỡ em Hiếu, Hùng. HS mức 3,4 cần kể bằng lời của em kết hợp cử
chỉ, điệu bộ.
Hoat động 2:Kể lại phần chính của câu chuyện
Bài 2: Dựa vào tranh kể lại đoạn 2, 3 bằng lời của mình
Hoat động theo nhóm –> Chia sẻ trước lớp
- Yêu cầu học sinh quan sát tranh nêu lại ý chính được diễn tả từng tranh.
- Tranh 1 vẽ cảnh gì?
- Tranh 2 vẽ gì?
*Kể chuyện trong nhóm:
- Học sinh kể chuyện theo nhóm.
- Thi kể trước lớp.
- Đại diện 2, 3 nhóm thi kể.
- Giáo viên nhận xét, góp ý.
158


8
7
Giáo án lớp 2
Năm học 2017- 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lưu ý: HS đạt mức 1có thể kể kết hợp nhìn tranh trên màn hình. HS mức 3,4 Cần kể
bằng lời của em kết hợp cử chỉ, điệu bộ.
Hoat động 3:Kể đoạn cuối của chuyện theo mong muốn tưởng tượng
Bài 3: Kể lại đoạn cuối, tưởng tượng thêm lời cảm ơn của bố Chi.
- Hoạt động cả lớp.
- HS tưởng tượng lại và kể cho nhau nghe theo cặp.
- Đại diện 1 số cặp kể trước lớp.
- GV- HS nhận xét tuyên dương HS kể tốt.
*THGDBVMT: Chúng ta học được điều gì từ bạn Chi?
Kết luận: Bố mẹ là người sinh ra và nuôi dưỡng chúng ta nên người. Chúng ta phải
chăm ngoan, vâng lời và hiếu thảo với cha mẹ.
3. Các hoạt động tiếp nối:
- Giáo dục học sinh:Phải chăm ngoan, vâng lời và hiếu thảo với cha mẹ.
- Giáo viên nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về kể lại câu chuyện cho người thân nghe. Chuẩn bị: Câu chuyện bó
đũa.
ĐIỀUCHỈNH:..…………………………………………………………………….....
………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………….....................................................

____________________________________________

Chính tả (Nghe – viết)
BÔNG HOA NIỀM VUI
I. Môc tiªu:

1. Kiến thức: Nghe viết chính xác bài CT , trình bày đúng đoạn hình thức đoạn
văn xuôi. Bài viết không mắc quá 5 lỗi chính tả. Làm được bài tập 2, bài tập 3a
2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng viết đúng, đẹp, rèn kĩ năng chính tả iê/yê, r/d
3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, yêu thích chữ Việt.
II. CHUẨN BỊ:

- GV: SGK, Bảng phụ chép sẵn bài tập 2,3a.
- HS: SGK, bảng phấn, vở bài tập.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Khởi động:
- Cán sự lớp cho học sinh chơi trò chơi: Con cò
- Kết nối kiến thức:
2. Hoạt động thực hành.
Hoạt động 1: Hướng dẫn nghe - viết
*Mục tiêu: Rèn kỹ năng viết các từ mới, nghe - viết đúng.
- Hoạt động cả lớp.
- Giáo viên đọc bài viết. Em Đức, Quỳnh đọc lại
159


8
7
Giáo án lớp 2
Năm học 2017- 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Hướng dẫn học sinh nắm nội dung :
- Nhóm trưởng điều hành các bạn trong nhóm nắm nội dung bài viết qua hệ
thống câu hỏi:
+ Cô giáo cho Chi hái hai bông hoa nữa cho ai? vì sao?
- Chia sẻ trong nhóm. Chia sẻ trước lớp. Mời cô đánh giá phần chia sẻ của lớp.
*Hướng dẫn HS nhận xét :
- Nhóm trưởng điều hành các bạn trong nhóm nắm được cách trình bày bài.
- Cho HS luyện viết chữ khó vào bảng con : Trái tim, nửa, hiếu thảo
- Nhận xét bài viết bảng của học sinh sửa sai (nếu có).
Lưu ý: Kiểm tra kỹ năng viết đúng: Hiếu, Phú, Tuấn Anh, Hùng.
*Hướng dẫn HS viết chính tả
GV lưu ý HS: Tư thế ngồi, cách trình bày.
- GV đọc đoạn văn lần 2. GV đọc cho HS viết
Dự kiến: Theo dõi tốc độ viết của học sinh ( Hùng, Bảo Yến, Hiếu) và khả năng
viết sai của các em nói ngọng dấu ngã, ngọng vần.
- Theo dõi HS viết, uốn nắn, tự sửa lỗi.
- GV đọc đoạn văn lần 3 HS soát lỗi và tự sửa lỗi.
- Cho học sinh đổi chéo vở chấm cho nhau.
- Giáo viên chấm nhanh 5 - 7 bài
- Nhận xét nhanh về bài làm của học sinh.
3. Hoạt động thực hành.
*Mục tiêu: Rèn cho học sinh quy tắc chính tả iê/yê, rèn kĩ năng phân biệt r/d.
Bài 2: Tìm những từ chứa tiếng có iê hoặc yê.
*Mục tiêu: Giúp HS tìm được những từ chứa tiếng có iê hoặc yê.
- Hoạt động nhóm.
- Nhóm trưởng điều khiển các bạn đọc yêu cầu BT2 → Chia sẻ trong nhóm làm bài
vào vở BT→ Chia sẻ trước lớp.
Dự kiến: Nhóm em Xuân Anh, Trần Thảo sẽ xong trước và đến các nhóm chia sẻ và
báo cáo GV.
- GV quan sát, nhận xét giúp đỡ các nhóm (nếu cần).
Bài 3. Đặt câu để phân biệt các từ trong mỗi cặp: a) rối - dối ; rạ - dạ
*Mục tiêu: Giúp HS phân biệt âm đầu r/ d.
- Hoạt động cặp.
- GV đưa bảng phụ ghi bài tập 3.
- Các cặp đọc yêu cầu → Chia sẻ trong cặp làm bài vào vở BT.
- GV quan sát, nhận xét giúp đỡ các cặp (nếu cần).
Lưu ý: GV trực tiếp hướng dẫn em Hiếu, Hùng.
- Đại diện 1 số cặp chia sẻ trước lớp.
- HS - GV nhận xét, chốt KQ tuyên dương.
Ví dụ: a) Cuộn len bị rối./ Em không thích nói dối.
Mẹ lấy rạ đun bếp./Bé Lan dạ một tiếng rõ to.
3. Các hoạt động tiếp nối:
- Nhận xét tiết học.
160


8
7
Giáo án lớp 2
Năm học 2017- 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Nhắc nhở học sinh mắc lỗi chính tả về nhà viết lại các từ đã viết sai (10 lần). Xem
trước bài chính tả sau: Quà của bố .
ĐIỀU CHỈNH:……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………............
____________________________________________

Chào cờ
NHẬN XÉT DƯỚI CỜ
___________________________________________________________________

Sáng:

Thứ ba ngày 21 tháng 11 năm 2017
Tập đọc
QUÀ CỦA BỐ

I. Môc tiªu:

1. Kiến thức: Hiểu nội dung: Tình cảm yêu thương của người bố qua những món quà
đơn sơ dành cho con.
- Trả lời được câu hỏi trong sách giáo khoa.
2. Kỹ năng: Biết ngắt, nghỉ hơi đúng ở những câu văn có nhiều dấu câu. Biết Đọc với
giọng nhẹ nhàng,vui, hồn nhiên.
3. Thái độ: GV giúp HS cảm nhận : Món quà của bố tuy chỉ là những con vật bình
thường nhưng là “cả một thế giới dưới nước”, “cả một thế giới mặt đất”.
Giáo dục lòng hiếu thảo của con đối với cha mẹ.
II. CHUẨN BỊ:

- GV: Bảng phụ ghép sẵn các câu thơ cần luyện ngắt giọng; bài thơ để học thuộc
lòng.
- HS: SGK.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Hoạt động khởi động:
- Cán sự lớp cho học sinh hát bài: Bố là tất cả.
- Kết nối kiến thức:
2. Hoạt động hình thành kiến thức:
Hoạt động 1: Luyện đọc
*Mục tiêu: Rèn đọc đúng từ: cà cuống, niềng niễng, cá sộp, xập xành, muỗm, mốc
thếch.
- Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới: thúng câu, cà cuống, niềng niễng, cá sộp, xập xành,
muỗm, mốc thếch.
a. Giáo viên đọc mẫu toàn bài.
- Lưu ý học sinh cách đọc: Giọng nhẹ nhàng,vui hồn nhiên…
161


8
7
Giáo án lớp 2
Năm học 2017- 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Học sinh đọc nối tiếp từng câu trước lớp.
- Giáo viên uốn nắn cách đọc của học sinh.
- Luyện đọc từ khó: cà cuống, niềng niễng, cá sộp, xập xành, muỗm, mốc thếch.
- Học sinh luyện từ khó (cá nhân, cả lớp).
Lưu ý: phát âm Bảo Anh, Hiếu, Chính, Đ.Thảo
c. Học sinh nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp.
- Bài chia làm 2 đoạn
+ Đoạn 1: Từ đầu… thao láo
+ Đoạn 2: Còn lại
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc ngắt giọng nhấn giọng ở một số câu.
- Giáo viên đọc mẫu.
- Nghe cô đọc em hãy cho biết cô nhấn giọng ở từ ngữ nào?
- Học sinh nêu và gạch chân từ nhấn mạnh vào sách giáo khoa.
- Gọi học sinh đọc.
- 2 học sinh đọc câu cần nhấn giọng.
- Gọi học sinh đọc phần chú giải: thúng câu, cà cuống, niềng niễng, cá sộp, xập
xành, muỗm, mốc thếch.
Lưu ý: HS mức 1, 2 về luyện đọc nhiều hơn để ngắt, nghỉ cho đúng.
d. Học sinh đọc từng đoạn trong nhóm.
- Học sinh hoạt động theo nhóm, luân phiên nhau đọc từng đoạn trong bài, các bạn
trong nhóm theo dõi và chỉnh sửa lỗi cho nhau.
Lưu ý: Quan sát và theo dõi tốc độ đọc của đối tượng M1
e. Học sinh thi đọc giữa các nhóm.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc
- Các nhóm thi đọc
- Lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt.
- Giáo viên nhận xét chung và tuyên dương các nhóm
g. Đọc toàn bài.
- Gọi học sinh đọc lại cả bài.
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
*Mục tiêu: Tình cảm yêu thương của người bố qua những món quà đơn sơ dành cho
con.
*Cách tiến hành Hoạt động cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp
- Nhóm trưởng điều khiển các bạn lần lượt trả lời các câu hỏi trong SGK trang 107.
Chia sẻ cặp. Chia sẻ nhóm lớn. Chia sẻ trước lớp.
+ Vì sao quà của bố giản dị đơn sơ mà các lại cảm thấy giàu quá.
*Giáo viên liên hệ tình cảm giữa bố và con
*THGDBVMT: Quà của bố có đầy đủ các sự vật của thiên nhiên và tình yêu thương
của bố dành cho các con.
Lưu ý : Cần hướng dẫn HS mức 1 trả lời thành câu.
Hoạt động 3: Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm
*Mục tiêu: Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ
cần thiết.
162


8
7
Giáo án lớp 2
Năm học 2017- 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - cả lớp
- Cho học sinh thi đọc lại một đoạn hoặc cả bài.
- Giáo viên nhận xét chung và cùng lớp bình chọn học sinh đọc tốt nhất.
+ Lưu ý: Đọc đúng: M1, M2.Đọc hay: M3, M4
3. Các hoạt động tiếp nối:
- Nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về nhà học thuộc lòng bài thơ và chuẩn bị bài: Câu chuyện bó đũa.
ĐIỀU CHỈNH:……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

____________________________________
Thủ công
GẤP, CẮT,DÁN HÌNH TRÒN (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Biết cách gấp, cắt, dán hình tròn.
- Gấp, cắt, dán được hình tròn. Hình có thể chưa tròn đều và có kích thước to, nhỏ tùy
thích. Đường cắt có thể mấp mô.
- Với học sinh khéo tay:
+ Gấp, cắt, dán được hình tròn. Hình tương đối tròn. Đường cắt ít mấp mô.
Hình dán phẳng.
+ Có thể gấp, cắt, dán được thêm hình tròn có kích thước khác.
2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh đôi bàn tay khéo léo.
3. Thái độ: Học sinh có hứng thú với giờ học thủ công.
II. CHUẨN BỊ:

- GV: Mẫu hình tròn được dán trên nền giấy vuông.
- HS : Giấy thủ công, vở, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Hoạt động khởi động:
- Chơi trò chơi: Thò, thụt
- Cán sự lớp điều khiển các bạn chơi.
- Kết nối kiến thức
2.Hoạt động hình thành kiến thức
a, Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.
*Mục tiêu: Học sinh nắm được cấu tạo của hình
*Cách tiến hành:
Hoạt động cả lớp
- Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét hình mẫu và tranh quy trình.
- Thao tác trên vật mẫu:
- Nối điểm O với các điểm M.N.P nằm trên đường tròn.
163


8
7
Giáo án lớp 2
Năm học 2017- 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Gọi học sinh so sánh độ dài OM, ON, OP?
- Do đặc điểm này mà để vẽ đường tròn ta sử dụng dụng cụ. Khi không dùng dụng cụ
ta tạo hình tròn bằng cách gấp, cắt giấy.
- Gọi học sinh so sánh MN với cạnh hình vuông?
- Nhắc nhở: Cắt bỏ phần gạch chéo ta sẽ được hình tròn.
+ Hướng dẫn gấp, cắt dán mẫu lần 1.
b , Giáo viên hướng dẫn mẫu
*Mục tiêu: Gấp, cắt, dán được hình tròn.
*Cách tiến hành:
Hoạt động cả lớp
- Bước 1: Gấp hình.
+ Cắt một hình vuông có cạnh là 6 ô (H1)
+ Gấp tư hình vuông theo đường chéo được H2a và điểm O là điểm giữa của đường
chéo. Gấp đôi H2a để lấy đường dấu giữa và mở ra được H2b.
+ Gấp H2b theo đường dấu gấp sao cho 2 cạnh bên sát vào đường dấu giữa được H3.
- Học sinh tập trung chú ý xem giáo viên thực hành.

Hình 1
Hình 2a
- Bước 2: Cắt hình tròn.

Hình 2b

+ Lật mặt sau H3 được H4. Cắt theo đường dấu CD và mở ra được H5a.
+ Từ H5a cắt, sửa theo đường cong và mở ra được hình tròn (H6)
+ Có thể gấp đôi H5a theo đường dấu giữa và cắt, sửa theo đường cong như H5b và
mở ra được hình tròn.

Hình 3

Hình 4

Hình 5a

Hình 5b

- Bước 3 : Dán hình tròn
+ Dán hình tròn vào phần trình bày sản phẩm.
164


8
7
Giáo án lớp 2
Năm học 2017- 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chú ý: Nên bôi hồ mỏng, đặt hình cân đối, miết nhẹ tay để hình được phẳng.
- Gọi 1 học sinh lên gấp, cắt dán lại hình tròn
- Theo dõi chỉnh sửa.
Dự kiến : Em Hiếu, M Châu, còn lúng túng khi gấp, cắt hình tròn .
- GV nhận xét và kết luận.
4. Các hoạt động tiếp nối:
- Nhắc lại nội dung tiết học.
- Giáo viên nhận xét tiết học.
- HS chuẩn bị bài: Gấp, cắt, dán hình tròn( tiết 2)
ĐIỀUCHỈNH:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….....................................
_______________________________________________________

Toán
34 - 8
I. Môc tiªu:

1. Kiến thức: Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 34 – 8.
- Biết tìm số hạng chưa biết của một tổng tìm số bị trừ.
- Biết giải bài toán về ít hơn.
*Bài tập cần làm: bài tập 1 (cột 1,2,3), bài tập 3, bài tập 4. Bài tập 2 (dành cho HS
mức 3,4 – nếu còn thời gian)
2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng làm tính có nhớ trong phạm vi 100, dạng 34 – 8
và giải bài toán về ít hơn.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học toán.
II. CHUẨN BỊ:

- GV: Sách giáo khoa. 1 bó que tính và 3 que tính rời.
- HS: Sách giáo khoa, bảng con
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Hoạt động khởi động:
- Cán sự lớp điều khiển các bạn chơi trò chơi: Bắn tên
- Kết nối kiến thức
2. Hoạt động hình thành kiến thức:
*Mục tiêu: Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 34 – 8.
 Hoạt động 1: Phép trừ 34 – 8
 Mục tiêu: Biết cách thực hiện phép trừ 34 – 8
Bước 1: Nêu vấn đề.
Hoạt động cá nhân – cả lớp
Có 34 que tính bớt đi 8 que tính. Hỏi còn bao nhiêu que tính?
- Muốn biết còn bao nhiêu que tính ta phải làm thế nào?
165


8
7
Giáo án lớp 2
Năm học 2017- 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Viết phép tính lên bảng 34 – 8
Bước 2: Tìm kết quả:
Hoạt động cả lớp
- Yêu cầu học sinh lấy 3 bó 1 chục que tính và 4 que tính rời tìm cách bớt đi 8 que
tính.
- 34 que tính bớt 8 que tính còn lại bao nhiêu que tính?
- Vậy 24 trừ 8 bằng bao nhiêu?
Bước 3: Đặt tính rồi tính.
Hoạt động cá nhân
- Yêu cầu cả lớp đặt vào bảng con.
- Nêu cách đặt tính và tính
*Lưu ý: giúp đỡ đối tượng M1, M2
3. Hoạt động thực hành.
*Mục tiêu: Biết cách thực hiện phép trừ dạng 34 – 8. Biết giải bài toán có một phép
trừ dạng 34 – 8. Biết tìm số hạng chưa biết của một tổng tìm số bị trừ.
Bài 1 (cột 1,2,3): Tính:
Hoạt động cá nhân -> Chia sẻ trước lớp
- Nêu yêu cầu của bài 1.
- Yêu cầu học sinh tự làm bài.
- Học sinh lên bảng làm bài.
- Giáo viên nhận xét, chốt kết quả đúng.
Dự kiến :GV trực tiếp hướng dẫn em: Hùng, Hiếu, Nhung.Động viên khuyến khích
HS mức 3,4 làm cột 4,5.
Bài 3:
Hoạt động cả lớp
- Nhóm trưởng điều khiển các bạn đọc yêu cầu → Chia sẻ trong nhóm → Chia sẻ
trước lớp phần tìm hiểu đề toán .
- GV theo dõi giúp đỡ (nếu cần).
- HS làm bài cá nhân vào trong vở .
- HS tóm tắt bài toán và giải bài toán .
- HS trình bày bài trên bảng lớp .
- GV và HS nhận xét chốt lại đáp án đúng .
+ Dự kiến: HS làm bảng lớp là em: Hà, Hải Yến.
Bài 4:
Hoạt động cả lớp -> Hoạt động cá nhân
- Nêu cách tìm số hạng trong một tổng?
- Cách tìm số bị trừ?
- Cho học sinh làm bài.
- Học sinh làm vào bảng con.
- Nhận xét.
Dự kiến: Bài 2 dành cho HS mức 3,4( nếu còn thời gian)
- HS đọc y/c
- HS tự làm bài tập
- GV kiểm tra, nhận xét
166


8
7
Giáo án lớp 2
Năm học 2017- 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Các hoạt động tiếp nối:
- Yêu cầu học sinh đọc lại bảng công thức 14 trừ đi một số.
- Giáo viên nhận xét tiết học
- Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp. Xem trước bài: 54 – 18
ĐIỀU CHỈNH:……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

____________________________________
Kỹ năng sống
LỰA CHỌN ĐỒ UỐNG TỐT CHO SỨC KHỎE
_______________________________________

Mĩ thuật
( Giáo viên bộ môn )
_______________________________________
Đạo đức
BÀI 6: QUAN TÂM GIÚP ĐỠ BẠN (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức : Biết được bạn bè cần phải quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau.
- Nêu được một vài biều hiện cụ thể của việc quan tâm giúp đỡ bạn bè trong học tập,
lao động và sinh hoạt hằng ngày.
2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh thói quen quan tâm, giúp đỡ bạn bè và những người
xung quanh.
3. Thái độ: Biết quan tâm giúp đỡ ban bè bằng những việc làm phù hợp với khả năng.
* GDKNS: Kĩ năng thể hiện sự cảm thông với bạn bè.
II. CHUẨN BỊ:

- GV: Vở BT đạo đức
- HS : Vở BT đạo đức
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Hoạt động khởi động:
- Cán sự lớp cho lớp hát bài: Lớp chúng ta đoàn kết.
- Kết nối kiến thức
2. Hoạt động thực hành:
Hoạt động 1:Đoán xem điều gì xảy ra?
« Mục tiêu: Giúp HS biết cách ứng xử trong một số tình huống cụ thể có liên quan
đến việc quan tâm giúp đỡ bạn bè. Rèn kĩ năng giao tiếp thể hiện sự cảm thông với
bạn bè.
167


8
7
Giáo án lớp 2
Năm học 2017- 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Cách tiến hành:
Hoạt động nhóm.
- Yêu cầu quan sát tranh, Giới thiệu nội dung cảnh trong giờ kiểm tra toán: Bạn Hà
không làm được bài. Đang đề nghị với bạn Nam đang ngồi bên cạnh " Nam ơi! cho tớ
chép bài với"
- Yêu cầu HS hãy đoán xem cách ứng xử của bạn Nam?
- Yêu cầu thảo luận nhóm về cách ứng xử.
- Chia sẻ trong nhóm
- Báo cáo cô
- Chia sẻ với các nhóm khác
Kết luận: Quan tâm giúp đỡ bạn phải đúng lúc, đúng chỗ và không vi phạm nội qui
của nhà trường.
+ Dự kiến: nhóm Xuân Anh, Trần Thảo xong trước đi chia sẻ với các nhóm khác .
b. Hoạt động 2: Tự liên hệ
« Mục tiêu: Định hướng cho HS biết quan tâm giúp đỡ bạn trong cuộc sống hàng
ngày.
«Cách tiến hành:
Hoạt động cá nhân.
- Nêu yêu cầu: Thể hiện sự quan tâm giúp đỡ bạn bè hoặc trường hợp đã quan tâm
giúp đỡ bạn.
- Em đã quan tâm giúp đỡ bạn chưa? Kết quả như thế nào?
- HS suy nghĩ, nhớ lại việc mình làm thể hiện quan tam, giúp đỡ bạn.
- Mời 1 số HS lên tự liên hệ trước lớp.
- GV khen ngợi, động viên, nhắc nhở.
Kết luận: cần quan tâm giúp đỡ bạn bè đặc biệt là những bạn có hoàn cảnh khó khăn.
+ Lưu ý: HS mức 3,4 giải thích được vì sao cần quan tâm giúp đỡ bạn?
c. Hoạt động 3: Trò chơi: Hát hái hoa dân chủ
« Mục tiêu: Giúp học sinh biết cách ứng xử trong việc quan tâm, giúp đỡ bạn
« Cách tiến hành:
Hoạt động nhóm.
- GV ghi sẵn câu hỏi vào phiếu cắt hình bông hoa, cho HS các nhóm tham gia hái hoa
dân chủ
+ Em sẽ làm gì khi có 1 cuốn truyện hay mà bạn hỏi mượn?
+ Em sẽ làm gì khi bạn đau tay đang xách nặng
+ Em sẽ làm gì khi trong giờ học vẽ bạn ngồi bên cạnh em quên mang màu mà em lại
có.
+ Em có nhận xét gì về quan tâm giúp đỡ bạn?
Kết luận: Cần phải cư xử tốt với bạn bè, không nên phân biệt đối xử với các bạn
nghèo, khuyết tật, bạn khác giới. Đó là quy ước quyền không bị phân biệt đối xử
+ Lưu ý: Khuyến khích bày tỏ ý kiến:Hùng, Kiên, Phương Anh,...
3. Hoạt động tiếp nối:
- Thực hiện quan tâm, giúp đỡ bạn trong học tập và cuộc sống hằng ngày.
- Giáo viên nhận xét tiết học.
168


8
7
Giáo án lớp 2
Năm học 2017- 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Dặn học sinh về nhà thực hành theo điều đã học. Chuẩn bị bài:Giữ gìn trường lớp
sạch đẹp (Tiết 1)
ĐIỀU CHỈNH:……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
_____________________________________________

Toán
54 - 18
I. Môc tiªu:

1.Kiến thức : Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 54 – 18.
- Biết giải bài toán về ít hơn với các số có kèm đơn vị đo dm.
- Biết vẽ hình tam giác cho sẵn 3 đỉnh.
*Bài tập cần làm: bài tập 1a, bài tập 2(a,b), bài tập 3, bài tập 4.
2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng làm tính có nhớ trong phạm vi 100, dạng
54 – 18, kĩ năng giải bài toán về ít hơn với các số có kèm đơn vị đo dm và kĩ năng vẽ
hình.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học toán.
*Bài tập cần làm: bài tập 1a, bài tập 2(a,b), bài tập 3, bài tập 4.
II.CHUẨN BỊ:

- GV: SGK, bảng phụ, 3 bó que tính và 3 que tính rời.
- HS : SGK, bảng con. que tính.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Hoạt động khởi động:
- Cán sự lớp điều khiển các bạn chơi trò chơi: Bắn tên
- Kết nối kiến thức
2. Hoạt động hình thành kiến thức:
*Mục tiêu: Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 54 – 18.
*Cách tiến hành:
Hoạt động cả lớp
*Để biết 54 – 18 kết quả bằng bao nhiêu cô mời một em nêu cách đặt tính.
- HS nêu cách đặt tính.
- Giáo viên ghi bảng:
54
- 18
- Nêu tên gọi các thành phần trong phép trừ?
- Đây là số có mấy chữ số trừ đi số có mấy chữ số?
*Ta thấy hàng đơn vị của số bị trừ là 4. Vậy vận dụng vào bảng 14 trừ đi một số đã học vào
thực hiện phép tính.
Bước 2: Nêu cách thực hiện tính.
- Yêu cầu học sinh nêu cách tính.
+ Tính từ phải sang trái tức từ hàng đơn vị sang hàng chục.
169


8
7
Giáo án lớp 2
Năm học 2017- 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ 4 không trừ được 8 lấy 14 trừ 8 bằng 6, viết 6 nhớ 1.
+ 1 thêm một bằng 2, 5 trừ 2 bằng 3, viết 3.
- GV ghi bảng.
- Giáo viên cho học sinh nhắc lại cách tính.
Lưu ý: giúp đỡ đối tượng M1, M2
3.Hoạt động thực hành
Bài1.
- Hoạt động cá nhân
- Gọi học sinh đọc yêu cầu bài
- Yêu cầu học sinh tự làm bài. Gọi 5 học sinh lên bảng làm bài.
- Nêu cách thực hiện phép tính: 63 – 9, 23 – 6, 53 – 8, 73 – 4, 83 – 7.
- Nhận xét và tuyên dương học sinh.
Dự kiến :GV trực tiếp hướng dẫn em: Hùng, Hiếu, Nhung.
Bài 2 (phần a):
- Hoạt động cả lớp-cá nhân
- Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu của bài.
- Để tính được hiệu ta làm như thế nào?
- Yêu cầu học sinh làm bài. 1 học sinh làm trên bảng lớp.
- Gọi học sinh nhận xét bài của bạn trên bảng
- Yêu cầu 2 học sinh lên bảng nêu lại cách đặt tính và thực hiện phép tính của mình.
- Giáo viên nhận xét chung.
Dự kiến : GV trực tiếp hướng dẫn HSM1cách đặt tính và tính.Khuyến khích HSM 3,4
làm tiếp câu b,c.
Bài 3:
Hoạt động cá nhân
- Gọi 2 học sinh đọc yêu cầu của bài
- x là gì trong các phép tính của bài?
- Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm thế nào?
- Yêu cầu học sinh làm bài vào bảng con.
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh.
Lưu ý: giúp đỡ em Hùng, Hiếu, Đ.Thảo, Nhung thực hiện tính.Khuyến khích HSM
3,4 làm tiếp câu c.
Bài 4. ( Dành cho HS mức 3,4 nếu cò thời gian )
Hoạt động cá nhân
- HS đọc đề bài.
- HS tự làm bài tập
- GV kiểm tra, nhận xét
4. Hoạt động tiếp nối
- HS hệ thống lại kiến thức.
- Chuẩn bị bài sau: Luyện tập.
ĐIỀU CHỈNH: ………………………………………………………………………....................

170


8
7
Giáo án lớp 2
Năm học 2017- 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….............................................

___________________________________________________________________

Thứ tư ngày 22 tháng 11 năm 2017
Thể dục

Sáng:

TRÒ CHƠI:BỎ KHĂN VÀ NHÓM BA, NHÓM BẢY.
I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức : Giúp học sinh:
- Ôn trò chơi: Bỏ khăn vàNhóm ba, nhóm bảy. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia
vào chơi tương đối chủ động.
2. Kỹ năng: Yêu cầu HS thực hiện thứ tự các động tác ở mức tương đối chính xác,
đúng từng biên độ, đúng phương hướng .
3. Thái độ : Có ý thức chấp hành, tuân thủ kỷ luật, tuân thủ luật chơi. Yêu thích vận
động, thích tập luyên thể dục thể thao.
II.CHUẨN BỊ:

- GV: Còi, khăn.
- HS: Vệ sinh bãi tập.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1.Khởi động
Hoạt động cả lớp.
- Lớp trưởng tập trung lớp điểm danh báo cáo sĩ số cho giáo viên.
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên sân tập.
- Khởi động xoay các khớp cổ tay, cẳng tay, cánh tay, hông, đầu ngối
.
- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp.
2.Hình thành kiến thức mới
* Ôn tập hai trò chơi : Bỏ khăn vàNhóm ba, nhóm bảy.
- Hoạt động cả lớp.
Trò chơi : Bỏ khăn
-GV giới thiệu tên trò chơi , sau đó cầm khăn thực hiện lại cách bỏ
khăn.
- GV lưu ý chỉ quất nhẹ vào vai bạn
- HS thực hiện cách bỏ khăn.
- GV điều khiển trò chơi.
Trò chơi : Nhóm ba, nhóm bảy
-GV cho HS gian rộng vòng tròn, rồi cho HS đi hoặc chạy nhẹ nhàng
theo vòng tròn, vừa đọc vần điệu và chơi trò chơi. Sau 2 lần cho HS
đảo chiều chạy.
- GV lưu ý HS phải linh hoạt nhanh nhẹn để tạo thành nhóm.
171


8
7
Giáo án lớp 2
Năm học 2017- 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- HS tham gia vào trò chơi.
- GV điều khiển trò chơi.
Lưu ý: Hỗ trợ tham gia: Đức. Khích lệ sự tham gia tích cực Huy,
Xuân Anh,Châu.
3. Hoạt động nối tiếp:
HS đứng tại chỗ vổ tay hát bài tập thể. Thả lỏng tay chân thân.
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
Hs chuẩn bị bài : Điểm số 1-2,1-2 theo đội hình vòng tròn.Trò chơi: Bịt mắt bắt dê.
ĐIỀUCHỈNH:...................................................................................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

______________________________________
Luyện từ và câu
TỪ NGỮ VỀ CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH. CÂU KIỂU AI LÀM GÌ ?
I. môc tiªu:

1. Kiến thức: Nêu được một số từ ngữ chỉ công việc gia đình (BT1).
- Tìm được các bộ phận câu trả lời cho từng câu hỏi Ai? Làm gì? (BT2); biết chọn các
từ cho sẵn để sắp xếp thành câu kiểu Ai làm gì? (BT3).
2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng đặt câu theo mẫu Ai làm gì ?
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:

- GV: SGK, Bảng phụ viết câu văn bài tập 2.Giấy khổ to kẻ sơ đồ mẫu câu “Ai làm
gì?”
- HS: SGK, vở bài tập Tiếng Việt.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Hoạt động khởi động
- Cán sự lớp điều khiển cho các bạn chơi trò chơi : Chanh chua, cua cắp.
- Kết nối kiến thức
2.Hoạt động thực hành
Bài 1:
* Mục tiêu: Nêu được một số từ ngữ chỉ công việc gia đình .
* Cách tiến hành
TC trò chơi truyền điện
- Gọi 1 học sinh nêu yêu cầu bài.
- Học sinh làm bài cá nhân vào trong VBT.
- Tổ chức cho học sinh trò chơi truyền điện: HS nối tiếp nhau kể tên những việc em đã
làm ở nhà giúp bố mẹ.
- HS và GV nhận xét, tuyên dương học sinh.
Dự kiến: HS mức 1 có thể kể chưa được nhiều từ ngữ chỉ công việc .
Bài 2:
* Mục tiêu: Tìm được các bộ phận câu trả lời cho từng câu hỏi Ai? Làm gì?
172


8
7
Giáo án lớp 2
Năm học 2017- 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Cách tiến hành
Hoạt động cả lớp
- Cho học sinh nêu yêu cầu bài.
- GV hướng dẫn HS làm câu mẫu.
- Các câu còn lại HS làm cá nhân, chia sẻ trong nhóm, chia sẻ trước lớp.
- GV và HS nhận xét, chốt lại đáp án.
Lưu ý :Theo dõi, giúp đỡ đối tượng M1 hoàn thành BT
Bài 3
- Hoạt động cá nhân
- Cho học sinh nêu yêu cầu bài.
- GV hướng dẫn HS làm câu mẫu.
- HS tự kẻ bảng và làm bài vào vở.
- GV kiểm tra một số em sau đó bảo các em đó đi kiểm tra các bạn và báo cáo với
GV,GV nhận xét nhanh một số bài.
Dự kiến: Em Xuân Anh, Hà, Quỳnh, Tr.Thảo làm xong trước sẽ đi kiểm tra các bạn.
Lưu ý :Gv trực tiếp hướng dẫn em Hiếu, Hùng, Vi, Đ.Thảo ghép các từ thành câu.
3. Hoạt động tiếp nối
- Nhận xét tiết học. Tuyên dương những học sinh có tinh thần học tập tốt.
- Nhắc nhở học sinh về nhà xem lại bài đã làm, chuẩn bị bài sau: Từ ngữ về tình cảm
gia đình. Câu kiểu Ai làm gì?Dấu chấm, dấu chấm hỏi.
ĐIỀUCHỈNH:……………………………...

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….......
…………………………………………………………………………….........................................

______________________________________________

Toán
LUYỆN TẬP
I. Môc tiªu:

1.Kiến thức : Thuộc bảng 14 trừ đi một số.
- Thực hiện được phép trừ dạng 54 – 18.
- Tìm số bị trừ hoặc số hạng chưa biết.
- Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 54– 18.
*Bài tập cần làm: bài tập 1, bài tập 2 (cột 1,3), bài tập 3, bài tập 4.
2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng làm tính dạng 54 – 18, rèn kĩ năng tìm số bị trừ hoặc số hạng
chưa biết và giải bài toán có một phép trừ dạng 54– 18.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học toán.
II.CHUẨN BỊ:

- GV: SGK.
- HS : SGK, bảng con.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
173


8
7
Giáo án lớp 2
Năm học 2017- 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Hoạt động khởi động:
- Cán sự lớp điều khiển các bạn chơi trò chơi: Bắn tên
- Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học sinh tích cực.
- Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: Luyện tập
3.Hoạt động thực hành
Bài 1:
Hoạt động cả lớp
- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài.
- Dựa vào bảng trừ 14,13 trừ đi một số, tính nhẩm rồi ghi kết quả.
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi: Xì điện
- Nhận xét, chữa bài.
Bài 2 ( cột 1,3)
Hoạt động cả lớp-cá nhân
- Gọi học sinh nêu yêu cầu của bài.
- Khi đặt tính phải chú ý điều gì?
- Yêu cầu học sinh lên bảng làm bài. Cả lớp làm bài vào Vở bài tập.
- Giáo viên nhận xét.
Dự kiến : em Hiếu, Hùng, Nhung, Tuấn Anh sẽ hay bị đặt tính không thẳng hàng hoặc
tính nhầm. Khuyến khích HSM 3,4 làm tiếp cột 2.
Bài 3( câu a)
Hoạt động nhóm
- Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài
- x là gì trong các phép tính của bài?
- Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm thế nào?
- Yêu cầu học sinh làm bài vào vở sau đó chia sẻ trong nhóm.
Dự kiến : nhóm em Xuân Anh, Quỳnh làm xong trước đi kiểm tra các nhóm khác .
Khuyến khích HSM 3,4 làm tiếp câu b,c.
Bài 4
Hoạt động cả lớp
- Nhóm trưởng điều khiển các bạn đọc yêu cầu → Chia sẻ trong nhóm → Chia sẻ
trước lớp phần tìm hiểu đề toán .
- GV theo dõi giúp đỡ (nếu cần).
- HS làm bài cá nhân vào trong vở .
- HS tóm tắt bài toán và giải bài toán .
- 1 HS trình bày bài trên bảng lớp .
- GV thu một số bài nhận xét nhanh.
- GV và HS nhận xét chốt lại đáp án đúng .
+ Dự kiến: HS làm bảng lớp là em: Huy, Huyền.
Dự kiến: Bài 5 dành cho HS mức 3,4( nếu còn thời gian)
- HS đọc y/c
- HS tự làm bài tập
- Sửa bài, nhận xét, chốt kết quả đúng.
3. Hoạt động tiếp nối
- HS hệ thống lại kiến thức.
174


8
7
Giáo án lớp 2
Năm học 2017- 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Chuẩn bị bài sau: 15,16,17,18 trừ đi một số.
ĐIỀUCHỈNH:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………................
____________________________________________

Tập viết
CHỮ HOA L
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức : -Viết đúng chữ hoa L ( 1 dòng cỡ vừa, 1dòng cỡ nhỏ) chữ và câu ứng
dụng Lá ( 1 dòng cỡ vừa, 1dòng cỡ nhỏ), Lá lành đùm lá rách (3 lần)
Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét và thẳng hàng; bước đầu biết nối nét giữa
chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng.
2. Kĩ năng : Rèn KN viết sạch, đẹp; tính cẩn thận, óc thẩm mỹ
3. Thái độ: Có ý thức rèn chữ, giữ vở.
II. CHUẨN BỊ :

- GV: Mẫu chữ viết hoa L. Bảng phụ viết chữ Lá (dòng 1); viết câu ứng dụng
(dòng 2) trên dòng kẻ ô li.
- HS: Vở tập viết 2 tập một, bảng con, phấn, ...
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Khởi động :
- Cho SH hát một bài ,do nhóm trưởng điều hành .
- Giới thiệu bài: GV nêu nội dung, yêu cầu của tiết học.
2. Hoạt động hình thành kiến thức:
Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa
Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét chữ hoa L
*Mục tiêu: Giúp học sinh biết viết chữ hoa
*Cách tiến hành:
- GV đưa chữ mẫu. HS quan sát mẫu và TLCH
- Chữ L hoa cao mấy ô li?
- Được viết bởi mấy nét?
- Đó là những nét nét nào?
- GV chỉ vào chữ L và miêu tả:
- Chữ hoa L là kết hợp của 3 nét cơ bản: cong dưới, lượn dọc và lượn ngang.Đặt bút
trên đường kẻ 6. Viết 1 nét cong lượn dưới như viết phần đầu chữ C và chữ G. Sau đó
đổi chiều bút, viết nét lượn dọc (lượn 2 đầu) đến đường kẻ 1 thì đổi chiều bút, viết
nét lượn ngang.
- Viết lại chữ L trên bảng , vừa viết vừa nhắc lại quy trình viết.
- GV viết bảng mẫu.
- GV hướng dẫn cách viết.
175


8
7
Giáo án lớp 2
Năm học 2017- 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết.
- Cho HS viết chữ L hoa trên không trung sau đó viết vào bảng con
- GV theo dõi, uốn nắn, sửa sai (nếu có)
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết từ ứng dụng.
*Mục tiêu: Giúp học sinh viết từ ứng dụng
*Cách tiến hành:
Giới thiệu câu ứng dụng : Lá lành đùm lá rách.
- Các cặp đọc câu ứng dụng TLCH Lá lành đùm lá rách có nghĩa là gì?→ Chia sẻ
trong cặp→ Chia sẻ trước lớp.
GV KL: Lá lành đùm lá rách là đùm bọc, cưu mang giúp đỡ lẫn nhau.
Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét
Cụm từ gồm mấy tiếng? Là những tiếng nào?
- Những chữ nào có chiều cao bằng 1 đơn vị?
- Những chữ nào có chiều cao bằng 1 đơn vị rưỡi?
- Những chữ còn lại cao mấy đơn vị chữ ?
- Yêu cầu quan sát vị trí các dấu thanh.
*Viết bảng :
- Yêu cầu viết chữ: Kề vào bảng.
- Theo dõi sửa cho học sinh
- GV nhận xét và uốn nắn, sửa sai (nếu có)
Lưu ý: Quan sát đặc biệt đến các em HS mức 1-2 để các em viết đúng, đều.
3. Hoạt động thực hành
* Mục tiêu : Giúp học sinh viết chữ, từ và câu ứng dụng.
* Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn HS viết vào vở.
- Viết chữ L 1 dòng cỡ vừa, 2 dòng cỡ nhỏ.
- Viết chữ Lá 1 dòng cỡ vừa, 2 dòng cỡ nhỏ.
- Viết 2 dòng câu ứng dụng
- GV nhắc nhở HS tư thế ngồi viết, viết đúng mẫu.
Dự kiến: GV giúp đỡ em Hiếu, Chính, Trịnh Anh, Phong viết bài.
- GV thu và nhận xét 5 -7 bài
Dự kiến: HS mức 3,4 (nếu còn thời gian) viết thêm 1 dòng chữ L cỡ nhỏ, 1
dòng câu ứng dụng cỡ nhỏ.
4. Các hoạt động tiếp nối
- HS M1,2 chưa hoàn thành xong về nhà hoàn thành tiếp.
- Chuẩn bị bài sau : Chữ hoa M.
ĐIỀUCHỈNH:........................................................................................................................................

..............................................................................................................
......................................................................................................................
________________________________________________

Chính tả( nghe- viết )
176


8
7
Giáo án lớp 2
Năm học 2017- 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUÀ CỦA BỐ
I. Môc tiªu:

1. Kiến thức: Nghe- viết chính xác, trình bày đúng đoạn văn xuôi có nhiều dấu câu.
- Làm được bài tập 2, bài tập 3a.
2. Kỹ năng: Giúp học sinh rèn quy tắc chính tả iê/yê, d/gi.
3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, yêu thích chữ Việt.
II. CHUẨN BỊ :

- GV: SGK .
- HS: vở
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Khởi động:
- Cán sự lớp lên điều khiển các bạn chơi trò chơi : Canh chua, cua cắp
- Kết nối kiến thức:
2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động 1: Hướng dẫn nghe - viết
*Mục tiêu: Rèn kỹ năng viết các từ mới, nghe - viết đúng.
- Làm việc cá nhân.
- Giáo viên giới thiệu và đọc bài chính tả: Đọc chậm và rõ ràng, phát âm chuẩn.
- Em Quỳnh, Trần Thảo đọc lại
*Hướng dẫn học sinh nắm nội dung :
- Nhóm trưởng điều hành các bạn trong nhóm nắm nội dung bài viết qua hệ
thống câu hỏi.
- Chia sẻ trong nhóm. Chia sẻ trước lớp. Mời cô đánh giá phần chia sẻ của lớp.
*Hướng dẫn HS nhận xét :
- Nhóm trưởng điều hành các bạn trong nhóm nắm được cách trình bày bài.
- Cho HS luyện viết chữ khó vào bảng con : cà cuống, niềng niễng.
- GV - HS nhận xét sửa sai (nếu có).
Lưu ý: Quan sát, nhắc nhở, khuyến khích học sinh trả lời: Kiên,Tuấn Anh, Phương
Anh,…
*Hướng dẫn HS viết chính tả
GV lưu ý HS: Tư thế ngồi, cách trình bày.
- GVđọc bài thơ lần 2. GV đọc cho HS viết
Dự kiến: Hùng, B Yến viết chậm.Thảo, Hiếu,Đăng ngọng nên khả năng viết dễ
sai.
- Theo dõi HS viết, uốn nắn, tự sửa lỗi
- GV đọc bài thơ lần 3 HS soát lỗi và tự sửa lỗi.
- Học sinh đổi chéo vở chấm cho nhau.
- Kiểm tra nhận xét 1 số bài
- Nhận xét nhanh về bài viết của học sinh.
3. Hoạt động thực hành.
*Mục tiêu: Giúp học sinh phân biệt iê/yê, d/gi.
Bài 2:
- Hoạt động cá nhân
177


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×