Tải bản đầy đủ

BAO CAO THUONG DHKT 5 4 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TN
KHOA NGÂN HÀNG - TÀI CHÍNH

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng
Đề tài: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TECHCOMBANKCHI NHÁNH PHỔ YÊN THÁI NGUYÊN

Giáo viên hướng dẫn

:

PGS.TS. Hoàng Thị Thu

Sinh viên thực hiện

:

Nguyễn Thị Thương

Mã sinh viên


:

DTE15N3402010028

Lớp

:

K10 - LTTCNH

Thái Nguyên, năm 2017

LỜI CẢM ƠN
28


Quá trình học tập và thực hiện báo cáo tốt nghiệp này em được sự
giúp đỡ của nhiều cá nhân và tập thể. Em xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc nhất
đến tất cả các cá nhân và tập thể đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá
trình học tập và nghiên cứu. Trước hết, em xin chân thành cảm ơn sâu sắc
đến cô PGS.TS. Hoàng Thị Thu - người đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ
em trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành báo cáo tốt
nghiệp này.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo, cán bộ khoa Ngân
hàng tài chính - trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh đã tạo điều
kiện giúp đỡ và hướng dẫn tận tình cho tôi trong quá trình học tập và hoàn
thành báo cáo tốt nghiệp này.
Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP
Techcombank- Chi nhánh Phổ Yên Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ
em trong việc thu thập số liệu và những thông tin cần thiết cho việc nghiên
cứu báo cáo tốt nghiệp này.
Em xin cảm ơn nhiều tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã luôn ở bên
tôi, động viên, chia sẻ và tạo điều kiện cho em trong suốt thời gian học tập
và nghiên cứu luận văn này.
Xin trân trọng cảm ơn!
Thái Nguyên, tháng 03 năm 2017
Tác giả khóa luận

Nguyễn Thị Thương29


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
STT

11

Chữ viết tắt

Chữ viết đầy đủ

1

CBCNV

Cán bộ công nhân viên

2

CN

Chi nhánh

3

DV

Dịch vụ

4

DVNH

Dịch vụ ngân hàng

5

NHNN

Ngân hàng Nhà nước

6

NHTM

Ngân hàng Thương mại

7

NSNN

Ngân sách Nhà nước

8

SPDV

Sản phẩm dịch vụ

9

TCTD

Tổ chức Tín dụng

10

TMCP

Thương mại cổ phần

Techcombank

Ngân hàng TMCP Kỹ thương

VNMỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Với xu thế hội nhập và cạnh tranh như hiện nay, các Ngân hàng
Thương mại (NHTM) đã đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng vốn
tín dụng cho các ngành nghề trong nước nhằm đáp ứng nhu cầu kinh tế xã
hội ngày càng cao. Để có nguồn vốn đủ đáp ứng cho nhu cầu ngày càng
phát triển, các tổ chức tín dụng (TCTD) cần hoạt động kinh doanh có hiệu
quả, đồng thời cũng phải đạt được mục tiêu kinh tế cho bản thân các TCTD
đó. Như vậy hiệu quả kinh doanh của các TCTD không chỉ đơn thuần là
hiệu quả về kinh tế mà còn là hiệu quả về mặt xã hội, khuyến khích đầu tư
phát triển kinh tế vùng và đất nước. Do đó các NHTM luôn phải đối
đầu với những thách thức của thị trường cạnh tranh và đầy biến động.
Tuy nhiên ngân hàng thương mại là doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ - một
loại hình kinh doanh đặc biệt, hoạt động của ngân hàng có liên quan đến
30


nhiều mặt, nhiều lĩnh vực và nhiều đối tượng khách hàng khác nhau và là
hoạt động chứa nhiều rủi ro. Vì thế rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân
hàng có thể gây ảnh hưởng lớn cho nền kinh tế hơn bất kỳ rủi ro của loại
hình doanh nghiệp nào vì tính chất lây lan có thể làm rung chuyển toàn bộ
hệt thống kinh tế. Do vậy, trong quá trình hoạt động các ngân hàng thương
mại phải thường xuyên cảnh giác, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo
và có những biện pháp phòng ngừa có hiệu quả.
Chính vì thế phân tích hoạt động kinh doanh là việc làm tất yếu
đối với từng ngân hàng thương mại. Đây không chỉ là nhu cầu cấp thiết
phục vụ cho hoạt động quản lý của chính nhà quản trị ngân hàng mà còn là
đòi hỏi mang tính bắt buộc của ngân hàng nhà nước. Kết quả phân tích là cơ
sở để đưa ra những quyết định quản trị đúng đắn, giúp dự báo, đề phòng và
hạn chế rủi ro bất định. Kết quả kinh doanh là mục tiêu của mọi hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp trong từng thời kỳ kinh doanh hoàn thành hay
không hoàn thành kế hoạch đều phải xem xét đánh giá, phân tích nhằm tìm
ra các nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả kinh
doanh của doanh nghiệp. Phân tích kết quả kinh doanh giúp nhà lãnh đạo có
được các thông tin cần thiết để ra những quyết định sửa chữa điều chỉnh kịp
thời nhằm đạt mục tiêu mong muốn trong quá trình điều hành các quá trình
sản xuất kinh doanh.
Ngân hàng TMCP Techcombank CN Phổ Yên Thái Nguyên
(Techcombank Phổ Yên) là một trong những ngân hàng ra đời gần như
muộn nhất ở Huyện Phổ Yên, tuy nhiên là một trong ba ngân hàng được
giao dịch nhiều nhất theo kết quả bình chọn của người tiêu dùng năm 2015.
Qua đó có thể thấy việc đảm bảo và không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt
động của ngân hàng là rất quan trọng vì việc làm này không chỉ giúp ngân
hàng giữ chân khách hàng mà còn giúp ngân hàng nâng cao năng lực cạnh
tranh của mình. Dưới áp lực phải hạ thấp chi phí và nâng cao chất lượng
31


kinh doanh trong điều kiện cạnh tranh với nhiều ngân hàng và chi nhánh
ngân hàng trên địa bàn huyện Phổ Yên, Ngân hàng TMCP Techcombank
CN Phổ Yên Thái Nguyên cần nỗ lực hơn nữa trong công tác hoạch định
chiến lược kinh doanh, phân tích hoạt động kinh doanh. Muốn vậy ngân
hàng cần tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh của mình trong
từng giai đoạn nhất định, xác định nguyên nhân ảnh hưởng đến kết
quả kinh doanh, phát hiện mặt mạnh, mặt yếu của đơn vị và kiến nghị
những giải pháp xử lý, làm cơ sở cho những quyết định kịp thời và
đúng đắn.
Chính vì sự cần thiết của việc phân tích hoạt động kinh doanh của
ngân hàng như vậy nên em đã chọn đề tài: “Phân tích hoạt động kinh
doanh của NHTMCP Techcombank – Chi nhánh Phổ Yên Thái Nguyên”
để thực hiện nghiên cứu trong báo cáo tốt nghiệp của mình.
2. Kết cấu của báo cáo
Ngoài lời nói đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo khóa luận
được chia làm 3 phần:
Phần I: Khái quát chung về Ngân hàng TMCP Techcombank – Chi
nhánh Phổ Yên Thái Nguyên
Phần II: Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
TMCP Techcombank – Chi nhánh Phổ Yên Thái Nguyên
Phần III: Nhận xét và kiến nghị

32


PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP
TECHCOMBANK – CHI NHÁNH PHỔ YÊN
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP kỹ
thương Việt Nam - Chi nhánh huyện Phổ Yên Thái Nguyên
(Techcombank Phổ Yên)
1.1.1. Vị trí địa lý và địa chỉ giao dịch của Techcombank Phổ Yên
1.1.1.1. Vị trí địa lý của Huyện Phổ Yên
Huyện Phổ Yên là một huyện của tỉnh Thái Nguyên với diện tích tự
nhiên: 25.886,9 ha, dân số: 158.619 người (theo báo cáo thống kê tỉnh Thái
Nguyên năm 2015).
Huyện Phổ Yên giáp thành phố Thái Nguyên và thành phố Sông
Công về phía bắc; giáp huyện Phú Bình về phía đông; huyện Đại Từ về phía
tây, tỉnh Vĩnh Phúc về phía tây nam, tỉnh Bắc Giang về phía đông nam và
thành phố Hà Nội phía nam.
Do có vị trí thuận lợi nên Phổ Yên là địa phương rất có tiềm năng và
là nơi được nhiều nhà đầu tư tin chọn và cũng là mục tiêu đã vào tầm ngắm
sáp nhập vào địa giới hành chính thủ đô Hà nội.
Huyện Phổ Yên là một trong những trung tâm công nghiệp của tỉnh
Thái Nguyên với nhiều khu công nghiệp cả cũ và mới xây dựng. Ngoài các
dự án công nghiệp như khu công nghiệp nam Phổ Yên, khu công nghiệp tây
Phổ Yên,... còn có nhiều dự án về các lĩnh vực du lịch, phát triển đô thị như:
khu du lịch đồi Trinh Nữ, khu du lịch hồ Suối Lạnh, khu đô thị mới Thái
Thịnh,... và nhiều dự án khác. Hiện nay dự án Tổ hợp khu đô thị - dịch vụ công nghiệp Yên Bình đang được đầu tư và mở rộng tại thị xã Phổ Yên và
huyện Phú Bình, là tiền đề quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thị
xã. Tháng 3 năm 2012, tập đoàn Samsung đã chính thức tổ chức lễ khởi
công "Khu Tổ hợp Công nghệ cao" tại thị xã Phổ Yên, (tại KCN Yên Bình,
phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, cách Hà Nội 61 km,
33


cạnh phường Ba Hàng) với tổng số vốn đầu tư bước đầu 2 tỷ Đô la Mỹ, dự
kiến khi đi vào hoạt động sẽ có công suất thiết kế đạt khoảng 100 triệu sản
phẩm mỗi năm.
1.1.1.2. Địa chỉ giao dịch của Techcombank Phổ Yên
- Tên đầy đủ của tổ chức: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TECHCOMBANK PHỔ YÊN
THÁI NGUYÊN
- Địa chỉ liên hệ: Tiểu khu 4, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Thái
Nguyên.
- Số điện thoại: 0280 625 5678 Fax: 0280 625 5678
- Mã số thuế: 4600431950
- Quyết định thành lập số: 2419/GP – UB , với mức vốn điều lệ là
...........
- Cơ quan cấp: UBND TP. Thái Nguyên, cấp ngày 23 tháng 04 năm
2012.
- Đại diện theo pháp luật:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 305022
- Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, cấp ngày 15 tháng 05 năm 2012.
1.1.2. Giới thiệu về NHTMCP kỹ thương Techcombank - chi nhánh Phổ
Yên Thái Nguyên
1.1.2.1. Khái quát qua về NHTMCP kỹ thương Techcombank
Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam ra đời ngày 27
tháng 9 năm 1993 theo giấy phép số 0040/NH-GP cấp ngày 6 tháng 8 năm
1993 của Thống đốc ngân hàng nhà nước ViệtNam, với số vốn điều lệ là 20
tỷ đồng được chia thành 4000 cổ phiếu có mệnh giá 5 triệu đồng. Cổ đông
lớn nhất của ngân hàng là hãng hàng không Việt Nam với tổng số vốn góp là
34


6 tỷ. Ngoài ra còn có một số doanh nghiệp nhà nước như Tổng công ty Da
Giầy, Tổng Công ty Dệt May… và một số cá nhân.
Mạng lưới hoạt động của Techcombank tính đến ngày 31/12/2016,
gồm 169 chi nhánh và phòng giao dịch được phân bổ hoạt động tại 35 tỉnh
thành phố trên toàn quốc.
Là một ngân hàng thương mại đô thị đa năng, Techcombank cung
ứng phong phú và đa dạng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống
cũng như các dịch vụ mới với công nghệ hiện đại.
Trong những năm qua, Techcombank luôn vươn tới một ngân hàng
với hình ảnh an toàn, thuận tiện và thân thiện với khách hàng, vững chắc và
tiềm năng với nhà đầu tư, chuyên nghiệp và thách thức đối với người lao
động chất lượng cao.
Techcombank là một trong những ngân hàng cổ phần lớn và đang phát
triển mạnh mẽ của Việt nam. Nhìn về phía trước, để trở thành một trong
những ngân hàng lớn và được ưa thích nhất Việt Nam. Với sự tự tin, cam kết
và lòng quyết tâm cao, Techcombank đang nghĩ và hành động hướng tới
mục tiêu phát triển ngân hàng nhằm đem lại nhiều hơn nữa lợi ích cho
khách hàng, giá trị cho cổ đông: Techcombank đem lại “sự thân thiện đến
tin cậy”.
1.1.2.2. Sự hình thành và phát triển của NHTMCP kỹ thương Techcombank
- chi nhánh Phổ Yên Thái Nguyên
Nhận thấy xu hướng cần thiết phải mở rộng hoạt động chi nhánh trên
địa bàn huyện Phổ Yên, nơi có nhiều triển vọng phát triển công nghiệp hoá
và hiện đại hoá. Ngày 23/4/2012, Techcombank chi nhánh Phổ Yên - Thái
Nguyên đã được ra đời. Trong những ngày đầu thành lập, bộ máy của
Techcombank chi nhánh Phổ Yên - Thái Nguyên rất gọn nhẹ nhưng vẫn
đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng của một chi nhánh, nhờ vậy
35


Techcombank chi nhánh Phổ Yên - Thái Nguyên đã vượt qua được những
bỡ ngỡ buổi ban đầu và đạt được một số thành tích đáng khen ngợi.
Techcombank chi nhánh Phổ Yên - Thái Nguyên tuy mới chỉ thành
lập nhưng luôn đạt được những thành tựu đáng kể. Cùng với việc hoạt động
luôn có lãi, Techcombank chi nhánh Phổ Yên - Thái Nguyên luôn cố gắng
để mở rộng phạm vi hoạt động sang các huyện lân cận, thu hút ngày càng
nhiều các khách hàng mới tăng doanh thu cho ngân hàng.
Là chi nhánh cấp ba, Techcombank chi nhánh Phổ Yên - Thái Nguyên
đặt trụ sở Tiểu khu 4, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên, có
đầy đủ các hoạt động như Techcombank Việt Nam, đã ra mắt các sản phẩm
tiện ích và hiện đại cho các khách hàng doanh nghiệp cũng như các khách
hàng cá nhân, đồng thời là một hệ thống công nghệ thông tin hiện đại nhất
Techcombank đã nâng cấp phần mềm corebanking lên phiên bản mới nhất
T24 R5 của nhà cung cấp Temenos Holding (Thụy sĩ), hỗ trợ thực hiện giao
dịch trong ngày 24/24. Phần mềm Chuyển mạch và quản lý thẻ của Compas
Plus cũng được chính thức triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác
phát hành, quản lý và thanh toán thẻ của Techcombank .
+ Một số thành tích đã đạt được trong những năm qua:
- Hoàn thành xuất sắc phát hành chứng chỉ Phát Lộc đầu xuân năm 2014,
2015.
- Được đánh giá là một trong những chi nhánh có thái độ phục vụ
chuyên nghiệp, tận tình, chu đáo trên toàn hệ thống Techcombank trong
những năm gần đây.
Được thành lập từ rất sớm, nên Techcombank Phổ Yên cùng với toàn
bộ mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch Techcombank đã trải qua những
khó khăn của những buổi ban đầu và hiện nay đã xây dựng được đội ngũ

36


nhân viên trẻ, năng động, làm việc hiệu quả, góp phần tạo nên sức mạnh và
thành công của toàn bộ hệ thống Techcombank ngày nay.
1.2. Chức năng và nhiệm vụ của NHTMCP kỹ thương Techcombank chi nhánh Phổ Yên Thái Nguyên
1.2.1. Chức năng
- Là đơn vị kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và dịch vụ Ngân
hàng trên toàn địa bàn. Nghĩa là:
- Tổ chức huy động vốn ngắn, trung và dài hạn của mọi thành phần
kinh tế và dân cư dưới mọi hình thức tiền gửi.
- Cho vay trung hạn để tăng cường cơ sở vật chất cho các hộ sản xuất
và phục vụ đời sống sinh hoạt của Cán bộ - CNV ( cho vay tiêu dùng )
- Tiếp nhận uỷ thác và đầu tư phát triển của các tổ chức trong và ngoài
nước
- Cho vay ngắn hạn đối với hộ sản xuất để sản xuất nông - lâm - ngư
nghiệp và dịch vụ thương mại, tạo điều kiện cho nông dân sản xuất mang lại
hiệu quả, thúc đẩy kinh tế phát triển, nhưng đảm bảo nguyên tắc thu hồi vốn
gốc và lãi đúng hạn.
- Làm dịch vụ thanh toán giữa các cá nhân và tổ chức kinh tế có nhu
cầu
- Làm dịch vụ chuyển tiền cho các tổ chức tín dụng
- Là đơn vị nhận khoán tài chính theo quy chế tài chính của chủ tịch
hội đồng quản trị NHTMCP kỹ thương Techcombank, được phân giao chỉ
tiêu, tính toán, xét duyệt và hưởng lương theo kết quả kinh doanh.
1.2.2. Nhiệm vụ
-Các nghiệp vụ về kinh doanh ngân hàng như:

+ Nghiệp vụ huy động vốn từ hoạt động nhận tiền gửi, phát hành
37


chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và giấy tờ có giá, vay vốn của các tổ chức tín
dụng, vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nuớc và hình thức huy động
vốn khác theo quy định.
- Tiếp nhận vốn uỷ thác đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước
- Cho vay bằng VNĐ và ngoại tệ đối với tổ chức kinh tế theo thời hạn
(ngắn hạn trung hạn và dài hạn).
- Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác
- Bảo lãnh và tái bảo lãnh của các tổ chức doanh nghiệp
- Thực hiện thanh toán quốc tế và các dịch vụ khác liên quan đến thanh
toán quốc tế
- Thực hiện kinh doanh ngoại tệ
- Mở L/C, cung cấp các sản phẩm xuất nhập khẩu
- Nhờ thu, bao thanh toán
- Thực hiện cung ứng tiền tệ, các nghiệp vụ phát sinh
1.3. Tổ chức nhân sự tại NHTMCP kỹ thương Techcombank - chi
nhánh Phổ Yên Thái Nguyên
1.3.1. Quy định chế độ làm việc và chế độ chính sách đối với người lao
động tại NHTMCP kỹ thương Techcombank - chi nhánh Phổ Yên Thái
Nguyên
* Chế độ làm việc
1. NHTMCP kỹ thương Techcombank - chi nhánh Phổ Yên Thái
Nguyên làm việc theo chế độ Thủ trưởng. Mọi hoạt động của NHTMCP kỹ
thương Techcombank - chi nhánh Phổ Yên Thái Nguyên đều phải tuân thủ
quy định của pháp luật và các quy định của Ngân hàng Nhà nước. Cán bộ,
công chức, viên chức NHTMCP kỹ thương Techcombank - chi nhánh Phổ

38


Yên Thái Nguyên phải xử lý và giải quyết công việc đúng phạm vi trách
nhiệm, thẩm quyền.
2. Trong phân công công việc, mỗi việc chỉ được giao một đơn vị,
một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Thủ trưởng đơn vị phải chịu
trách nhiệm chính về công việc được giao cho đơn vị đó.
3. Bảo đảm tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc
theo đúng quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch, lịch làm việc và
Quy chế làm việc, trừ trường hợp đột xuất hoặc có yêu cầu khác của cơ
quan cấp trên.
4. Bảo đảm phát huy năng lực và sở trường của cán bộ, tăng cường sự
phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi
hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.
5. Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt
động.
* Chế độ chính sách
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa được
vinh danh Doanh nghiệp có chính sách nhân sự xuất sắc ở Hạng mục
“Chính sách Lương,Thưởng và Phúc Lợi” tại giải thưởng uy tín HR Awards
2016. Với nền tảng nhân sự vững mạnh, cùng tâm niệm “con người là tài
sản quý giá nhất của tổ chức”, Techcombank luôn ghi nhận những nỗ lực và
đóng góp của từng cán bộ nhân viên vào những thành công mà ngân hàng
đã đạt được. Giải thưởng HR Awards 2016 là minh chứng cho nỗ lực chinh
phục, khát vọng phát triển nguồn nhân lực không ngừng nghỉ, đầy tự tin của
Techcombank.
Định hướng phát triển và các chính sách của TECHCOMBANK
hướng tới mục tiêu xây dựng TECHCOMBANK trở thành một doanh
nghiệp hàng đầu Việt Nam với công việc tốt, tăng trưởng, phát triển bền
39


vững và một điều không kém phần quan trọng là chính sách đãi ngộ và chế
độ phúc lợi hấp dẫn với mức lương cố định cạnh tranh và các hình thức
phúc lợi phong phú.
Hàng tháng bên cạnh mức lương cố định, các cán bộ nhân viên tùy
theo đặc thù công việc sẽ nhận được các khoản phụ cấp cố định như phụ cấp
xăng xe, phụ cấp điện thoại, phụ cấp làm thêm giờ, phụ cấp độc hại, phụ cấp
thuê nhà, phụ cấp điều động…
Chính sách thưởng của Techcombank đảm bảo cán bộ nhân viên có
thành tích tốt sẽ được đền đáp xứng đáng với chính sách tháng lương thứ 13,
chính sách thưởng theo lương lợi nhuận, lương theo doanh số, lương thành
tích nổi bật.
Bên cạnh đó, các chế độ phúc lợi của Techcombank được xây dựng
rất đa dạng đáp ứng nhu cầu của tất cả CBNV như: Bảo hiểm AON, , trợ cấp
sinh con, trợ cấp hưu trí, chế độ hỗ trợ tham gia các Câu lạc bộ, chăm sóc
sức khỏe, thể dục thể thao, hỗ trợ đi lại bằng ô tô cho CBNV đủ tiêu chuẩn,
chế độ, đãi ngộ đối với CBNV có thành tích cao, cho CBNV vay với lãi suất
và điều kiện ưu đãi , các cuộc thi, các chương trình hoạt động tập thể trên
toàn hệ thống...
Tất cả những chính sách đãi ngộ phúc lợi được xây dựng hướng tới
mục tiêu tạo động lực và thúc đẩy cán bộ nhân viên làm việc hết mình để
khẳng định bản thân và phát triển sự nghiệp
1.3.2. Tình hình lao động của NHTMCP kỹ thương Techcombank - chi
nhánh Phổ Yên Thái Nguyên
Tính đến ngày 31/12/2016, trình độ nhân viên của NHTMCP kỹ
thương Techcombank - chi nhánh Phổ Yên Thái Nguyên được phản ánh ở
Bảng 1.1.
Bảng 1.1: Cơ cấu tổ chức của NHTMCP kỹ thương
40


Techcombank - chi nhánh Phổ Yên Thái Nguyên giai
đoạn 2014 – 2016

Chỉ tiêu

1.Tổng số
động
Trong đó
-

2. Về giới tính
Nam
Nữ
3.Về trình độ
Trên đại học
Đại học
Cao đẳng/
Trung cấp
4. Độ tuổi
Dưới 30 tuổi
Từ 30 – 50 tuổi
Trên 50 tuổi

lao

So sánh
2015/2014

Năm
2014

Năm
2015

Năm
2016

30

33

32

3

14
16

14
19

14
18

1
17
12

1
18
14

9
16
05

11
17
05

Số
Tỉ
lượng
lệ
(người) (%)

So sánh
2016/2015
Số
lượng
(người)

Tỉ lệ
(%)

9,09

-1

-3,1

0
3

0
15,7

0
-1

0
-5,5

2
21
9

0
1
2

0
5,5
14,2

1
3
-5

50
7,14
-55,5

11
17
04

2
1
0

18,1
5,8
0

0
0
-1

0
0
-25

(Nguồn: Bộ phận hành chính nhân sự NHTMCP Techcombank- Phổ Yên)
Đến năm 2016 NHTMCP kỹ thương Techcombank - chi nhánh Phổ
Yên Thái Nguyên gồm 32 cán bộ công nhân viên, trong đó:
- Về giới tính: Cán bộ nam 14 người, chiếm tỷ lệ 43,7 %/ tổng số cán
bộ công nhân viên; nữ 18 người chiếm tỷ lệ 56,3%/ tổng số cán bộ công
nhân viên.
- Trình độ cán bộ:
+ Trên đại học: 02
+ Đại học: 21 người
+ Cao đẳng: 02 người
41


+ Trung cấp: 06 người
+ Cán bộ kỹ thuật ( lái xe ): 01 người
Dựa vào bảng 1.1 ta thấy, nhìn chung trình độ nhân viên của
NHTMCP kỹ thương Techcombank - chi nhánh Phổ Yên Thái Nguyên là
hợp lý, trình độ nhân viên chủ yếu là Đại học, chiếm 21 người, tương đương
65,6% trong tổng số nhân viên hiện có, trình độ trên đại học chiếm 02 người
tương đương 6,25% trong tổng số nhân viên hiện có, trình độ cao đẳng
chiếm 2 người tương ứng 6,25%, còn lại trình độ trung cấp chiếm 18,75%,
tương ứng là 06 nhân viên.
- Độ tuổi:
+ Dưới 30 tuổi: 11 người
+ Từ 30 – 50 tuổi: 17 người
+ Trên 50 tuổi: 4 người
Qua 3 năm chi nhánh đã tăng cường thêm số lượng cũng như chú
trọng nâng cao năng lực trình độ cho cán bộ, đây là một trong những yếu tố
quan trọng giúp cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng đạt kết quả cao và
phát triển hơn.
1.4. Đặc điểm tổ chức của bộ máy quản lý Chi nhánh Ngân hàng
1.4.1. Sơ đồ bộ máy quản lý tổ chức của Chi nhánh Ngân hàng
Mô hình tổ chức của chi nhánh được thực hiện theo tiêu chí tổ chức
hoạt động củaTechcombank là sắp xếp theo định hướng cân bằng lợi nhuận
với rủi ro, theo đó quản lý rủi ro tập trung và tách biệt với phát triển kinh
doanh với ít tầng báo cáo nhằm giảm thiểu tính quan liêu trong hệ thống
cũng như để nâng cao tính năng động của tổ chức. Đặc tính nổi bật của mô
hình Techcombank là tách biệt rõ hai chức năng phát triển kinh doanh và
kiểm soát rủi ro xuyên suốt trong toàn hệ thống.
Tại Ngân hàng TMCP Techcombank - Chi nhánh Phổ Yên, mô hình tổ
chức bộ máy được bố trí thành các phòng ban nghiệp vụ như sau:
Ban Giám đốc gồm: 01 Giám đốc phụ trách chung, 01 Phó giám đốc
phụ trách tài chính, 01 Phó giám đốc phụ trách kinh doanh.
Gồm 4 phòng ban lớn: phòng Khách hàng, phòng Quản lý tín dụng,
42


phòng Kế toán - Ngân quỹ, phòng Tổng hợp; được chia thành nhiều ban
khác nhau có mối quan hệ chặt chẽ với nhau để giúp Ngân hàng hoạt động
hiệu quả hơn.
Chính vì vậy, có thể khái quát mô hình tổ chức hoạt động theo mô
hình sau:
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy
Giám đốc

PGD Phụ trách tài
chính

Phòng Quản lý tín
dụng

PGD Phụ trách kinh
doanh

Phòng Kế toán –
ngân quỹ

Phòng Tổng hợp,
kế hoạch

Kế toán giao dịch

Giám sát hoạt động

Ngân quỹ

Tiết kiệm bưu điện

Tín dụng
cá nhân

Tín dụng
doanh nghiệp

(Nguồn: Bộ phận hành chính nhânKếsự
NHTMCP
TechcombankPhổ
Yên)
toán
nội bộ
Hành
chính
nhân sự
1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý
-Ban giám đốc:

+ Xây dựng, triển khai và quản lý kế hoạch kinh doanh để đạt được
mục tiêu của chi nhánh và các đơn vị trực thuộc.
+ Xác định, xem xét và truyền đạt mục tiêu kinh doanh tới tất cả các
cán bộ nhân viên của chi nhánh.

43


+ Thẩm định và phê duyệt các khoản vay thuộc thẩm quyền quy định,
quản lý chất lượng tín dụng và có trách nhiệm trong công tác thu hồi nợ.
+ Hàng tuần xem xét lại các mục tiêu và nghiệp vụ bán hàng, đồng
thời xác định nhu cầu về đào tạo và định hướng nhằm đảm bảo thực hiện
chỉ tiêu.
+ Kịp thời giải quyết các khiếu nại và yêu cầu của khách hàng.
+ Phát triển nguồn nhân lực, hoạch định các thay đổi về nhân sự và
xây dựng đội ngũ làm việc gắn kết.
+ Triển khai công tác đánh giá, khen thưởng và kỷ luật nhân sự.
+ Xác định, xem xét, truyền đạt các mục tiêu tới toàn thể nhân viên.
-Phòng Quản lý tín dụng:

+ Thực hiện thẩm định tái thẩm định cấp tín dụng cho khách hàng.
+ Nghiên cứu và xây dựng các chính sách cấp tín dụng cho khách hàng.
+ Tham gia nghiên cứu, xây dựng và thẩm định các tiện ích của sản
phẩm tín dụng cho khách hàng.
+ Phát triển và hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp
cá nhân.
+ Lập kế hoạch thẩm định/tái thẩm định theo tháng/quý năm đảm bảo
dự báo được các rủi ro và tư vấn các biện pháp phòng ngừa với lãnh đạo
chi nhánh.
+ Nghiên cứu, đề xuất xây dựng, phát triển các mô hình và phương
pháp thẩm định mới, hiệu quả.
+ Kiểm tra việc tuân thủ các chính sách, chiến lược tín dụng và danh
mục đầu tư của các hồ sơ tín dụng.
Phòng Quản lý tín dụng được phân ra làm 2 bộ phận như sau: bộ phận
khách hàng doanh nghiệp, bộ phận khách hàng cá nhân. Mỗi bộ phận đều có
những chức năng, nhiệm vụ khác nhau nhưng có mối quan hệ chặt chẽ, hỗ
trợ lẫn nhau nhằm giúp Ngân hàng hoạt động một cách hiệu quả nhất.
44


Bộ phận khách hàng cá nhân:
+ Tiếp nhận hồ sơ và mở tài khoản cho KH cá nhân.
+ Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các KH hiện tại và phát triển KH
mới, đảm bảo tối đa hóa doanh số bán hàng từ các sản phẩm của khối Ngân
hàng bán lẻ nhằm đạt chỉ tiêu cá nhân.
+ Quản lý hoạt động của các quỹ tiết kiệm, điểm giao dịch, tổ chức
huy động vốn trong dân cư (bằng VNĐ và ngoại tệ).
+ Thực hiện vai trò tư vấn KH qua đó phát hiện các nhu cầu mới để
bán thêm sản phẩm.
+ Đạt chỉ tiêu số lượng về các nghiệp vụ bán hàng do Giám đốc đặt ra.
+ Thực hiện việc đánh giá tín dụng và đưa ra các điều kiện trình cấp
tín dụng cho KH theo đúng quy trình, quy định củaTechcombank.
+ Kiểm tra và giám sát KH trong và sau khi giải ngân khoản vay, nhắc
nhở khách hàng trả lãi và trả gốc.
Bộ phận khách hàng doanh nghiệp:
+ Là bộ phận giao dịch trực tiếp với các KH là doanh nghiệp, để khai
thác vốn bằng VNĐ và ngoại tệ, xử lý các nghiệp vụ liên quan đến cho vay.
+ Phân tích KH thường xuyên để nhận biết các cơ hội kinh doanh.
+ Duy trì mối quan hệ lâu bền với khách hàng hiện tại và thu hút
khách hàng doanh nghiệp mới.
+ Đẩy mạnh hoạt động bán hàng nhằm tối đa hóa doanh số kinh doanh
để đạt được chỉ tiêu kinh doanh của đơn vị và cá nhân.
-Phòng Kế toán — Ngân quỹ:

Kế toán giao dịch:
+ Là bộ phận thực hiện giao dịch trực tiếp với KH, tổ chức hạch toán
kế toán theo quy định của Nhà nước và củaTechcombank.
+ Quản lý hệ thống giao dịch trên máy, thực hiện nhiệp vụ tư vấn cho
KH sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của NH.
45


+ Thực hiện các công tác liên quan đến thanh toán điện tử, thanh toán
bù trừ liên NH.
+ Lập và phân tích báo cáo cuối ngày của giao dịch viên và chi nhánh,
làm các báo cáo theo quy định.
+ Kiểm soát, lưu giữ chứng từ, tổng hợp liệt kê giao dịch trong ngày,
đối chiếu lập và in báo cáo, đóng nhật kí theo quy định.
Kế toán quỹ:
+ Quản lý toàn bộ tiền mặt, tài sản giấy tờ có giá trị trong kho quỹ
đảm bảo đầy đủ, rõ ràng, chính xác.
+ Thực hiện giám sát toàn bộ những món thu chi vượt định mức.
+ Giám sát và điều phối các giao dịch tiền mặt với các chi nhánh khác
củaTechcombank, tổ chức tín dụng khác và Ngân hàng Nhà Nước.
+ Quản lý việc xuất nhập và lưu giữ toàn bộ hồ sơ tài sản đảm bảo,
tiền vay và các giấy tờ có giá khác của chi nhánh tại kho tiền.
+ Chịu trách nhiệm kiểm quỹ mỗi ngày, kiểm kê tài sản cuối tháng
hoặc vào bất cứ lúc nào được các bộ phận có chức năng kiểm soát yêu cầu.
+ Thực hiện kiểm đến tiền và phân loại tiền tại bộ phận quỹ.
-Phòng tổng hợp: có chức năng tham mưu, quản lý và tổ chức thực

hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác hành chính, tổng hợp, kế
hoạch, tài chính, quản trị thiết bị...
1.5. Các hoạt động chính của Ngân hàng TMCP Techcombank – chi
nhánh Phổ Yên
Ngân hàng TMCP Techcombank – chi nhánh Phổ Yên đóng vai trò
quan trọng trong việc điều hòa, cung cấp vốn cho nền kinh tế. Với sự phát
triển kinh tế và công nghệ hiện nay, hoạt động ngân hàng đã có những bước
tiến rất nhanh, đa dạng và phong phú hơn song ngân hàng vẫn duy trì các
nghiệp vụ cơ bản sau:
1.5.1. Hoạt động huy động vốn
46


Nguồn vốn kinh doanh của Ngân hàng TMCP Techcombank – chi
nhánh Phổ Yên gồm 2 nguồn chủ yếu là vốn tự có và vốn huy động, trong
đó vốn huy động chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn kinh doanh của
ngân hàng. Đây là nguồn vốn có ảnh hưởng rất lớn đến chi phí và khả năng
mở rộng kinh doanh của ngân hàng. Nguồn vốn này có xu hướng ngày càng
gia tăng phù hợp với xu hướng tăng trưởng và ổn định của nền kinh tế. Vì
vậy, nghiệp vụ huy động vốn là nghiệp vụ cơ bản, quan trọng đầu tiên đối
với một ngân hàng.
- Dịch vụ nhận tiền gửi: Với dịch vụ nhận tiền gửi, ngân hàng sẽ huy

động nguồn vốn nhàn rỗi của các cá nhân, vốn của các doanh nghiệp, các
TCKT trong xã hội thông qua tài khoản séc, tài khoản vãng lai, tài khoản
tiền gửi tiết kiệm. Tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Techcombank – chi nhánh
Phổ Yên bao gồm các loại hình: Tiền gửi thanh toán; Tiền gửi không kỳ
hạn; Tiền gửi có kỳ hạn; Tiền gửi tiết kiệm.
- Dịch vụ huy động vốn thông qua phát hành giấy tờ có giá: Đây là

nguồn vốn mà Ngân hàng TMCP Techcombank – chi nhánh Phổ Yên có
được qua việc phát hành các giấy tờ có giá như kỳ phiếu ngân hàng, trái
phiếu ngân hàng, chứng chỉ tiền gửi. Đối tượng mua có thể là các tổ chức,
cá nhân trong nền kinh tế, ngoài việc sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi hay phần
thu nhập tạm thời chưa sử dụng đến để mua thì đây còn là một kênh đầu tư
trực tiếp. Với cách huy động vốn này, ngân hàng có khả năng đáp ứng một
khối lượng lớn vốn trong thời gian ngắn và ngân hàng chủ động sử dụng.
1.5.2. Hoạt động tín dụng
Cho vay là một trong những nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu, mang lại
phần thu nhập lớn cho ngân hàng. Hoạt động tín dụng thực hiện tốt thì ngân
hàng sẽ vững mạnh và phát triển, ngược lại thì ngân hàng sẽ đi đến chỗ phá
sản. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế với nhiều loại hình
kinh tế đa dạng và phức tạp thì dịch vụ tín dụng cũng ngày càng phát triển,
47


phong phú đa dạng về hình thức, thể loại, phương thức. Có thể tóm tắt một
số hình thức tín dụng chính như sau:
- Cho vay ngắn hạn là các khoản có thời gian dưới 12 tháng: ngân

hàng cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn cho sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ, phục vụ đời sống của khách hàng. Cho vay ngắn hạn có thể
phân chia thành nhiều loại khác nhau: cho vay bổ sung vốn lưu động hoặc
cho vay tiêu dùng.
- Cho vay trung và dài hạn: Là các khoản cho vay có thời gian trên

12 tháng. Tín dụng trung và dài hạn nhằm thỏa mãn các nhu cầu về mua
sắm máy móc thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất, cải tiến công nghệ sản xuất,
mở rộng sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm cho nên cho vay trung và
dài hạn thường là cho vay theo dự án đầu tư, cho thuê tài chính.
1.5.3. Hoạt động thanh toán
Cùng với sự tiến bộ của khoa học công nghệ thì dịch vụ thanh toán
ngày càng chiếm một vị trí quan trọng trong hoạt động của Ngân hàng
TMCP Techcombank – chi nhánh Phổ Yên, nó tạo điều kiện cho nhiều loại
hình dịch vụ mới xuất hiện và phát triển, đồng thời là cơ sở để phát triển hệ
thống thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế. Nhìn vào hệ thống
thanh toán của một ngân hàng, người ta có thể đánh giá ngay được hoạt
động của NH đó có hiệu quả hay không, do vậy mà dịch vụ thanh toán của
Ngân hàng TMCP Techcombank – chi nhánh Phổ Yên luôn được cải tiến và
áp dụng những công nghệ mới.
a. Dịch vụ thanh toán trong nước
Là hoạt động thanh toán được xác lập thực hiện và kết thúc trên lãnh
thổ Việt Nam. Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước là việc các ngân
hàng thực hiện thanh toán theo yêu cầu của khách hàng. Dịch vụ thanh toán
có nhiều hình thức khác nhau như: Thanh toán bằng séc, thanh toán bằng

48


lệnh chi hoặc ủy nhiệm chi, thanh toán bằng nhờ thu hoặc ủy nhiệm thu,
thanh toán bằng thẻ ngân hàng.
- Thanh toán bằng séc: Séc là phương tiện thanh toán do người ký

phát lập dưới hình thức chứng từ theo mẫu in sẵn, lệnh cho người thực hiện
thanh toán trả không điều kiện một số tiền nhất định cho người thụ hưởng
có tên trên séc hay người cầm tờ séc đó. Đặc điểm của thanh toán bằng séc
là có tính thời hạn, tức là séc chỉ có giá trị thanh toán trong thời hạn quy
định. Thanh toán bằng séc là phương thức thanh toán được sử dụng rộng rãi
trên thế giới do việc thanh toán được thực hiện ở bất cứ nơi đâu.
- Thanh toán bằng lệnh chi hay ủy nhiệm chi (UNC): lệnh chi hoặc

UNC là lệnh chi tiền của chủ tài khoản yêu cầu ngân hàng phục vụ mình
trích từ tài khoản của họ tại ngân hàng một số tiền nhất định để trả cho
người thụ hưởng có tên trên lệnh chi hay UNC
- Thanh toán bằng nhờ thu hoặc ủy nhiệm thu: Ủy nhiệm thu hoặc

nhờ thu là giấy ủy nhiệm do người thụ hưởng (thông thường là người bán
hoặc cung cấp hàng hóa dịch vụ) lập nhờ ngân hàng phục vụ mình thu hộ
tiền trên cơ sở khối lượng hàng hóa đã giao hay dịch vụ đã cung ứng. Thanh
toán ủy nhiệm thu đặc biệt thuận lợi đối với người bán hoặc cung cấp hàng
hóa dịch vụ mang tính chất thường xuyên, định kỳ như điện, nước, điện
thoại, internet.
- Thanh toán bằng thẻ:là một loại hình dịch vụ mới xuất hiện trong

những năm gần đây, là hình thức thanh toán tiên tiến, có độ an toàn cao,
thanh toán nhanh thuận tiện, văn minh, là loại phương tiện thanh toán dễ
bảo quản, cất trữ khi mang theo.
+ Thẻ ghi nợ (Debit card) là loại thẻ gắn liền với tài khoản tiền gửi
thanh toán hay tài khoản séc của ngân hàng. Khách hàng sử dụng thẻ để
thanh toán, chi trả tiền hàng hóa, dịch vụ ở bất kỳ điểm bán hàng nào có đặt
máy đọc thẻ (POS- Poin of sale).
49


+ Thẻ tín dụng (Credit card) là loại thẻ khi phát hành NH cho phép
chủ thẻ sử dụng một hạn mức tín dụng nhất định mà không cần có số dư
trên tài khoản.Với tính năng ưu việt, gọn nhẹ, an toàn, tiện lợi, khả năng
sinh lời cao. thẻ tín dụng luôn là mục tiêu phát triển của các NH.
+ Thẻ rút tiền tự động ATM: Với hình thức này, chủ thẻ phải để một
số dư nhất định bằng số tiền trên thẻ. Khách hàng sử dụng thẻ để rút tiền tại
bất kỳ các điểm đặt máy của NH mà không phải đến ngân hàng.
+ Thẻ liên kết (Co-branded Card): Thẻ liên kết là sản phẩm của một
ngân hàng hay một tổ chức tài chính kết hợp với bên thứ ba là các TCKT
hoặc các tổ chức giáo dục (trường đại học) hay các tổ chức hội nghề nghiệp
phát hành. Trên thẻ liên kết có in logo của bên thứ ba. Ngoài đặc tính của
thẻ thanh toán thông thường, thẻ liên kết còn có thể có thêm những chức
năng do bên thứ ba cung cấp như làm thẻ ra vào, thẻ sinh viên, thẻ hội viên.
b. Thanh toán quốc tế
Ngày nay, khi Việt Nam đã gia nhập WTO thì các NHTM phải nâng
cao chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế, đa dạng hóa sản phẩm thanh toán
để đáp ứng được các nghiệp vụ kinh tế quốc tế vốn đa dạng và phức tạp.
Các phương tiện thanh toán quốc tế như Hối phiếu thương mại, séc,
thẻ tín dụng.
Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu như phương thức thanh
toán chuyển tiền, phương thức nhờ thu (Collection), phương thức thanh toán
tín dụng chứng từ (L/C), thanh toán biên mậu.
- Thanh toán chuyển tiền bằng điện: Thanh toán chuyển tiền là

phương thức thanh toán theo đó khách hàng (người trả tiền) yêu cầu ngân
hàng chuyển một số tiền nhất định cho một người khác (người thụ hưởng) ở
một địa điểm nhất định bằng phương tiện chuyển tiền theo yêu cầu của
người trả tiền.
- Thanh toán nhờ thu: Nhờ thu là hình thức thanh toán trong đó bên
50


bán (nhà xuất khẩu) sau khi giao hàng hay cung ứng dịch vụ ủy thác cho
ngân hàng phục vụ mình xuất trình bộ chứng từ thông qua ngân hàng đại lý
cho bên mua (nhà nhập khẩu) để được thanh toán, chấp nhận hối phiếu hay
chấp nhận các điều kiện và điều khoản khác. Phương thức nhờ thu chủ yếu
được sử dụng nhờ sự tín nhiệm của người bán đối với người mua. Ngân
hàng chỉ đóng vai trò trung gian, thực hiện theo chỉ dẫn (nhờ thu bằng hối
phiếu hoặc nhờ thu bằng bộ chứng từ), không chịu trách nhiệm thanh toán
và hưởng phí dịch vụ.
- Thanh toán bằng thư tín dụng (L/C): Thanh toán bằng thư tín dụng

là một sự thỏa thuận, trong đó, theo yêu cầu của khách hàng (người yêu cầu
mở L/C), ngân hàng (ngân hàng phát hành L/C) sẽ phát hành một bức thư
gọi là L/C (letter of credit) theo đó ngân hàng phát hành cam kết trả tiền
hoặc chấp nhận hối phiếu cho một bên thứ ba (người hưởng thụ L/C) khi
người này xuất trình cho ngân hàng phát hành bộ chứng từ thanh toán phù
hợp với những điều kiện và điều khoản quy định của L/C.
1.5.4. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ
Kinh doanh ngoại tệ là dịch vụ, một mặt đáp ứng các nhu cầu ngoại
tệ của khách hàng, và tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng; mặt khác giúp các
NH điều hòa cung cầu ngoại tệ trên thị trường, ổn định tỷ giá, thực hiện
chính sách quản lý ngoại hối của NHNN, từ đó có tác động đến hoạt động
xuất nhập khẩu cũng như hoạt động khác của nền kinh tế. Có nhiều phương
thức kinh doanh ngoại tệ khác nhau trên thị trường ngoại hối, bao gồm:
- Giao dịch mua bán giao ngay (Spot Operations): là giao dịch mua

bán ngoại tệ giữa hai bên theo tỷ giá giao ngay tại thời điểm giao dịch và
kết thúc thanh toán trong vòng 02 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày cam
kết mua bán.
- Giao dịch có kỳ hạn (Forward Operations): là giao dịch trong đó

hai bên cam kết sẽ mua bán với nhau một số lượng ngoại tệ theo một tỷ giá
51


xác định tại một thời điểm giao dịch và việc thanh toán sẽ được thực hiện
sau một thời gian nhất định kể từ ngày ký kết giao dịch.
- Giao dịch hoán đổi (Swap Operations): giao dịch hoán đổi tiền tệ là

một giao dịch hối đoái bao gồm đồng thời cả hai giao dịch, giao dịch mua
và giao dịch bán cùng một lượng tiền này với một số lượng đồng tiền khác,
trong đó kỳ hạn thanh toán của hai giao dịch là khác nhau và tỷ giá của hai
giao dịch được xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng.
- Giao dịch hợp đồng tương lai (Future Operations): là giao dịch tiền

tệ được thực hiện trong tương lai, thể hiện bằng việc mua bán những hợp
đồng với số lượng tiền định sẵn theo một tỷ giá được ấn định vào thời điểm
ký hợp đồng. Ngày giao nhận được ấn định sẵn trong tương lai và được
thực hiện tại sở giao dịch ngoại hối.
- Giao dịch hợp đồng quyền chọn (Option Operations): Hợp đồng

quyền chọn cho phép người mua có quyền mua (quyền chọn mua-call
option) hoặc bán (quyền chọn bán-put option) (không bắt buộc) một số
lượng ngoại tệ nhất định với giá ấn định (giá thực hiện) vào một ngày ấn
định. Người mua hợp đồng quyền chọn phải trả cho người bán hợp đồng
một số lệ phí cho quyền chọn này.
1.5.5. Hoạt động bảo lãnh
Ngân hàng bằng uy tín của mình có thể đứng ra bảo lãnh cho khách
hàng (cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức) khi khách hàng tham gia vào các
giao dịch kinh tế.
Bảo lãnh ngân hàng là cam kết bằng văn bản của ngân hàng (bên bảo
lãnh) với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) về việc thực hiện nghĩa vụ tài
chính thay cho khách hàng (bên được bảo lãnh) khi khách hàng không thực
hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh.
Bảo lãnh là hoạt động ngoại bảng nhưng đồng thời nó cũng là một
hình thức tín dụng. Xét về tính chất, dịch vụ bảo lãnh là một loại dịch vụ
52


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×