Tải bản đầy đủ

CHUYEN DE TN XH LOP 3

CHUYÊN ĐỀ TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP 3
I. THỰC TRẠNG:
- Hiện nay, đối với môn TN-XH ở khối lớp 3 học sinh
tìm hiểu để tiếp thu và vận dụng còn nhiều bất cập,
chất lượng chưa cao. Xuất phát từ vốn hiểu biết của
bản thân về gia đình, trường học, cuộc sống xã hội
xung quanh, cây cối con vật đến thiên nhiên rộng lớn
còn nhiều hạn chế nhiều.
- Việc hình thành và hướng dẫn học sinh tìm hiểu về
các vấn đề trên đối với GV cũng gặp nhiều khó khăn
như: Thiết bò thiếu không đủ có điều kiện để tổ chức
cho học sinh tham quan thực tế, thực hành.
- Phương pháp giảng dạy bộ môn này đối với giáo
viên còn nhiều lúng túng.
II. ĐẶT VẤN ĐỀ:
- Chương trình môn TN-XH đối với các lớp 1, 2, 3 nói
chung và đối với khối lớp 3 nói riêng có vò trí và vai
trò quan trọng góp phần hình thành cho học sinh về nhân
cách và sự phát triển, hiểu biết toàn diện về các
mối quan hệ gia đình, xãû hội và các kiến thức đơn
giản về tự nhiên làm nền tảng giúp cho các em học

tốt các môn Khoa học, Lòch sử, Đòa ly ở các lớp 4, 5.
- Xuất phát từ thực trang và các vấn đề đặt ra như
trên, để nhằm giúp cho việc giảng dạy và học môn TNXH ở lớp 3 có hiệu quả hơn, tổ khối 3 + 4 thống nhất
tổ chức chuyên đề về phương pháp dạy, học môn TN-XH
lớp 3 nhằm đạt được mục tiêu của chương trình đề ra.
III. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Ở MÔN TN-XH LỚP 3:
Sau khi học xong môn TN-XH lớp 3, học sinh sẽ:
- Biết tên, chức năng và giữ vệ sinh các cơ quan
trong cơ thể. Biết cách phòng tránh một số bệnh
thường gặp ở các cơ quan: Hô hấp, tuần hoàn, thần
kinh và bài tiết nước tiểu.
- Biết mối quan hệ họ hàng nội ngoại. Biết phòng
tránh cháy khi ở nhà. Biết được những hoạt động chủ
1


yếu của nhà trường và giữ an toàn khi ở trường. Biết
tên một số cơ sở hành chính, văn hóa, y tế, giáo
dục ..vv., và một số hoạt động thông tin liên lạc, nông
nghiệp, công nghiệp, thương mại ở tỉnh nơi học sinh ở.
- Biết một số quy tắc đối với người đi xe đạp. Biết
được cuộc sống trước kia và hiện nay ở đòa phương và
biết giữ vệ sinh môi trường.
- Biết được sự đa dạng phong phú của thực vật và
động vật; chức năng của bản thân, rễ, lá, hoa, quả
đối với đời sống của cây và lợi ích đối với con người;
lợi ích hoặc tác hại của một số động vật đối với đời
sống con người. Biết vai trò của mặt trời đối với Trái
Đất và đời sống con người. Vò trí và sự chuyển động
của Trái Đất trong hệ thống mặt trời, sự chuyển động
của Mặt Trăng quay quanh Trái Đất. Hình dạng, đặc
điểm, bể mặt Trái Đất, biết ngày, đêm, năm, tháng
và các mùa.
IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY, HỌC MÔN TN-XH LỚP 3.
1. Phương pháp quan sát:
a. Xác đònh mục đích mục đích quan sát: Xác đònh rõ
việc quan sát nhằm đạt được mục tiêu, kiến thức nào
đó.
b. Lựa chọn đối tượng quan sát: Là các sự vật, hiện
tượng, các mối quan hệ, tranh ảnh, mở hình, sơ đồ ..vv..


cần ưu tiên chọn các vật thật.
c. Tổ chức: Có thể tổ chức cho học sinh quan sát
cá nhân, nhóm hoặc cả lớp tùy theo nội dung, số đồ
dùng có, khả năng tự quản của học sinh.
d. Hướng dẫn:
Hướng dẫn học sinh sử dụng nhiều giác quan để
phán đoán, cảm nhận sự vật và hiện tượng có thể
quan sát tổng thể rồi mới đi vào các bộ phận, chi tiết
hoặc từ ngoài vào trong.
2. Phương pháp dạy học hợp tác từ nhóm:
a. Chuẩn bò:
2


- Tổ chức các nhóm.
- Giao nhiệm vụ cho từng nhóm.
b. Hướng dẫn làm việc theo nhóm:
- Nhóm phân công nhiệm vụ cho cá nhân hoặc
thảo luân chung.
- Tập hợp kết quả của từng cá nhân hoặc kết
quả thống nhất của cả nhóm.
- Quá trình các nhóm hoạt động, giáo viên cần theo
dõi, hướng dẫn thêm và uốn nắn kòp thời.
- Làm việc chung cà lớp:
+ Cho đại diện các nhóm báo cáo
kết quả.
+ Các nhóm khác bổ sung, góp
ý.
+ Giáo viên kết luận.
3. Trò chơi học tập:
- Giới thiệu tên trò chơi. Hướng dẫn cách chơi, phổ
biến luật chơi.
- Cho học sinh chơi thử
- Cho học sinh thực hiện trò chơi.
- Nhận xét kết quả trò chơi. (thưởng người thắng,
phạt người thua), nhận xét thái độ và rút kinh nghiệm.
- Kết thúc: Hỏi học sinh đã học được những gì thông
qua trò chơi hoặc tổng kết, đúc rút những điều cần học
tập qua trò chơi.
4. Đóng vai:
- Giáo viên nêu tình huống.
- Yêu cầu học sinh tự nguyện xung phong nhận vai.
- Các vai hội ý, bàn bạc sự thể hiện từng vai diễn.
- Hướng dẫn các học sinh còn lại tự đặt mình vào vò
trí các nhân vật đó để xác đònh suy nghó và hành
động khi gặp tình huống.
- Cho nhóm đóng vai trình diễn trước lớp.

3


- Tổ chức cho học sinh thảo luận về cách ứng xử
của các vai diễn trước tình huống đã cho, phát hiện
thêm cách ứng xử khác. Nêu nhận xét.
- Cho nhóm khác lên đóng vai theo cách lựa chọn
của mình.
- Kết thúc: Giúp học sinh rút ra bài học cho bản
thân.
V.

XÁC ĐỊNH CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC TRÊN

LỚP:
A. Kiểm tra: Kiểm tra học sinh việc tiếp thu sự tìm
hiểu nội dung của bài học trước.
B. Các hoạt động Day-Học bài mới:
- Tên hoạt động 1.
+ Mục tiêu.
+ Cách tiến hành.
Bước 1:
Bước 2:
………………

Giáo Viên

Học Sinh

- Các hoạt động tiếp theo (tương tự).
- Kết thúc bài.

VI. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TN-XH LỚP
3:
Trong quá trình tổ chức, hướng dẫn học sinh học tập,
giáo viên cần chú ý quan sát và nghe:
- Những điều từng cá nhân nói và làm.
- Cách giao tiếp và các mối quan hệ qua lại giữa
học sinh với học sinh.
- Khi học sinh hoàn thành công việc, giáo viên có
thể lựa chọn các câu hỏi phù hợp với từng hoàn cảnh
để đánh giá.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×