Tải bản đầy đủ

Báo cáo hoạt động của lớp

DANH SÁCH NHÓM 2 – LỚP 10G
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Họ và tên

Đóng góp


Nguyễn Thị Anh
Tô Xuân Bách
Lê Minh Hiếu
Bùi Thu Hiền
Nguyễn Thị Hồng Hoa
Lê Thị Ngọc Hồng (NT)
Thiều Thị Hương
Đỗ Thị Hương
Khuất Thị Thu Huyền
Hoàng Thanh Huyền
Nguyễn Thị Phương Linh
Cấn Thị Mỹ Linh
Trịnh Thị Lý
Trần Thế Lịch

+++
+++++
++++
+++++
+++++
+++++
+++
+++
+++
++++
+++
+++
+++
++++

TÌNH HUỐNG:
Báo cáo tình hình hoạt động củ lớp trong tháng 01/2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI
LỚP CĐĐD 10G

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2018
1


BÁO CÁO
Tình hình hoạt động của lớp 10G trong tháng 01/2018
về việc chụp ảnh kỉ yếu
Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp CĐĐD 10G
Trong tháng 01/2018 vừa qua lớp 10G đã tổ chức, triển khai kế hoạch chụp ảnh
kỉ yếu. Em xin thay mặt lớp báo cáo kết quả hoạt động :
- Thời gian: Ngày 24/01/2018
- Địa điểm: + Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.
+ Hoàng thành Thăng Long.
+ Công viên Yên Sở.
I. Thuận lợi:
- Có 46/56 bạn tham gia.
- Kinh phí 275 000 đ/ sinh viên.
- 100% các bạn đóng tiền đúng thời gian.
- Trang phục đầy đủ.
- Thời tiết thuận lợi.
- Ăn uống an toàn, đảm bảo.
- Lớp đã lưu giữ được nhiều ảnh đẹp.
- Các bạn tham gia sôi nổi, nhiệt tình.
II. Khó khăn:
- Một số bạn còn đến muộn giờ tập trung, như : Trần Anh Hải, Đặng Thị Thu
Hiền, Nguyễn Thị Thu Hà.
- Nhà một số bạn ở xa nên đi lại không tiện.
- Thời gian di chuyển ra các địa điểm chưa theo đúng kế hoạch, do tắc đường.
- Khu vệ sinh xa nên kéo dài thời gian thay đồ, chụp ảnh.
III. Kết quả:
- Tuy hoạt động còn gặp một số khó khăn nhưng không đáng kể
- Hoạt động đạt kết quả Tốt. Buổi chụp ảnh kỉ yếu diễn ra thuận lợi, thành
công.
Người viết báo cáo
2


LỚP TRƯỞNG

Vũ Thị Hải Ly

3


4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×