Tải bản đầy đủ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG tại CÔNG TY cổ PHẦN THƯƠNG mại DU LỊCH và hội CHỢ TRIỂN lãm QUỐC tế

Phần 1.
Giới thiệu khái quát về công ty vitex.
1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty .
Tên đầy đủ của công ty bằng tiếng việt nam:
Công ty cổ phần thơng mại du lịch và hội chợ triển lãm quốc tế.

Tên giao dịch quốc tế:
Viet nam international trade , tuorism and exhibition joint- stock company.

Tên gọi tắt: vitex
Địa chỉ công ty:
52-54 Hàng bồ-Hoàn kiếm- Hà nội.
Địa chỉ trang Web của Công ty là: www.vitexvn.com.
Cho đến nay quá trình phát triển của doanh nghiệp đã trải
qua các mốc quan trọng sau đây:
Trớc năm 1999 Công ty vitex là một doanh nghiệp nhà nớc có
tên gọi là:
Công ty kinh doanh tổng hợp.
Ngày 09 tháng 02 năm 1999 UBND thành phố Hà nội ra quyết
định về việc chuyển doanh nghiệp nhà nớc Công ty kinh
doanh tổng hợp thành công ty cổ phần thơng mại, du lịch

và hội chợ triển lãm quốc tế, căn cứ vào nghị định
44/1998/NĐ/CP ngày 20 tháng 6 năm 1998 của chính phủ.
Từ ngày thành lập cho đến nay Công ty VITEX đã tồn tại và
phát triển đợc 3 năm.
Vốn điều lệ của Công ty tại thới điểm thành lập là : 900
triệu VNĐ.
Số cổ phiếu phát hành là : 9000 cổ phiếu.

3


Mệnh giá cổ phiếu là : 100 nghìn VNĐ
Tổng số cổ phần u đãi là 3555 cổ phần, trị giá 71100000
VNĐ.
Tổng số cổ phần bán u đãi cho ngời lao động trong công ty
trả dần là 130 cổ phần, trị giá 9100000 VNĐ.
Tổng tài sản của công ty năm 2000 là 1687915775 VNĐ.
1.2.Chức năng nhiện vụ của Công ty VITEX .
1.2.1. Chức năng của Công ty VITEX .
Theo điều 4 trong quyết định ngày 09 tháng 02 năm 1999
của UBND thành phố Hà nội thì công ty cổ phần thơng mại
du lịch và hội chợ triển lãm quốc tế :
Là pháp nhân theo pháp luật Việt nam kể từ ngày đợc cấp
đăng ký kinh doanh , thực hiện chế độ hạch toán kinh tế
độc lập, đợc sử dụng con dấu riêng , đợc mở tái khoản tại
ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo
điều lệ của công ty cổ phần, luật Công ty.
Giám đốc và Kế toán trởng doanh nghiệp Nhà nớc có trách
nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao
toàn bộ doanh nghiệp Công Ty Kinh Doanh Tổng Hợp cho Hội
Đồng Quản Trị và Giám Đốc Công ty Cổ Phần Thơng Mại, Du
Lịch Và Hội Chợ Triển Lãm Quốc Tế.
Công Ty Cổ Phần Thơng Mại,Du Lịch Và Hội Chợ Triển Lãm
Quốc Tế đợc phép kinh doanh các nghành nghề sau :
+ Tổ chức các hội chợ , triển lãm chuyên đề vế kinh tế , khoa
học, kỹ thuật ở trong và ngoài nớc , quảng cáo thơng mại
( panô tấm lớn, các ấn phẩm, băng hình , đĩa hình, quảng

4cáo trên các phơng tiện thông tin đại chúng), in ấn phát hành
các loại ấn phẩm.
+ Làm các loại dịch vụ phục vụ cho giao lu kinh tế , xúc tiến
thơng mại trong nớc và ngoài nớc , tiếp thị thị trờng , đại lý
vé máy bay, đại lý hàng hoá, môi giới dịch vụ thơng mại và
đầu t xuất nhập khẩu.
+ Kinh doanh khách sạn, du lịch lữ hành trong nớc và quốc tế,
dịch vụ hợp tác lao động quốc tế.
+ Thu mua kinh doanh dợc liệu , dợc phẩm.
+ Mua bán cổ phiếu, trái phiếu trên thị trờng trong nớc và
ngoài nớc.
+ T vấn thơng mại, đầu t và chuyển giao Công nghệ.
+ Kinh doanh hàng tiêu dùng và t liệu sản xuất nh công
nghệ phẩm, kim
khí điện máy , hàng nông lâm sản, vật liệu xây dựng,
trang trí nội thất...
1.2.2. Các loại hàng hoá,dịch vụ chủ yếu mà Công ty
VITEX đang kinh doanh.
Công ty VITEX hiện nay đang kinh doanh môt số hàng
hoá, dịch vụ chủ yếu sau:
Tổ chức các hội chợ triển lãm trong nớc và quốc tế nhằm hỗ trợ
các doanh nghiệpViệt nam tìm kiếm, mở rộng thị trờng
kinh doanh trong nớc và quốc tế.
Ngoài tổ chức các hội chợ triển lãm trong nớc và quốc tế Công
ty VITEX còn cung cấp các dịch vụ, hàng hoá khác nh : thơng
mại, đại lý bán vé máy bay, in ấn quảng cáo, xuất nhập
khẩuvà một vài cửa hàng nh cửa hàng khoá Việt tiệp, cửa

5


hàng bán đồng hồ 85 Hàng Đào, đại lý dệt Nam định 19
Hàng Khoai...
1.3.Quy trình tổ chức dịch vụ hội chợ triển lãm của
Công ty VITEX .
Hiện nay dịch vụ chủ yếu mà Công ty VITEX cung cấp cho
khách hàng của mình là dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm
trong nớc và quốc tế. Trong hai hình thức dịch vụ này mà
công ty cung cấp thì hình thức hội chợ triển lãm trong nớc là
hình thức dịch vụ mà Công ty cung cấp hoàn hảo nhất.
Đối với hình thức hội chợ triển lãm quốc tế, hiện nay Công ty
cha trực tiếp đứng ra tổ chức một hội chợ nào mà chỉ tìm
kiếm khách hàng doanh nghiệp trong nớc có nhu cầu đi hội
chợ triển lãm quốc tế thì ỏ chức thì tổ chức cho các doanh
nghiệp này tham gia. Quy trình của nó nh sau:
+ Một công ty ở nớc ngoài tổ chức hội chợ triển lãm ở nớc
ngoài, chuẩn bị tổ chức một hội chợ triển lãm ở nớc họ, và
Công ty đó gửi fax cho Công ty VITEX đề nghị Công ty
VITEX tổ chức đa đoàn doanh nghiệp nớc mình sang tham
gia hội chợ.
+ Sau khi Công ty VITEX nhận đợc fax thì tiến hành tìm
kiếm các Công ty đang hoạt động trong nớc có nhu cầu và
khả năng đi hội chợ triển lãm quốc tế đó.
+ Ký hợp đồng với các Công ty đó.
+Làm các thủ tục cho các Công ty đó đi hội chợ ở nớc ngoài
theo yêu cầu của Công ty đăng ký tham gia.
+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình các Công
ty trong nớc tham gia hội chợ quốc tế đó.

6


Đối với các hội chợ triển lãm trong nớc .
Công ty VITEX là nhà tổ chức các hội chợ triển lãm trong nớc .
Quy trình tổ chức một hội chợ triển lãm trong nớc của Công
ty VITEX nh sau:
+Công ty VITEX lập kế hoạch tổ chức các hội chợ triển lãm
trong nớc và quốc tế trình lên sở thơng mại Hà nội từ năm trớc
+Lập phơng án và tờ trình để trình lên UBND tỉnh, thành
phố nơi Công ty dự định tổ chức hội chợ triển lãm để phê
duyệt.
+Khảo sát mặt bằng, lập sơ đồ và phát hành giấy mời tham
dự hội chợ .
+Quảng cáo và mời các Công ty tham gia hội chợ triển lãm do
Công ty tổ chức .
+Thành lập ban tổ chức , tiến hành các công việc chuẩn bị.
+Lắp dựng gian hàng và các nghiệp vụ khác.
+Tổ chức khai mạc và điều hành hội chợ triển lãm .
+Bế mạc hội chợ triển lãm , tổng kết, trao tặng bằng khen và
cúp vàng sản phẩm.
+Quyết toán hội chợ.
Tất cả các bớc công việc trên đếu có thời gian cụ thể cho
từng giai đoạn.
Trong phơng án tổ chức hội chợ triển lãm trình lên UBND
tỉnh, thành phố thì
- Tờ trình phải nêu lên đợc điểm mạnh, điểm yếu của các
doanh nghiệp địa phơng, phải nêu ra đợc lợi ích của sự kiện

7


hội chợ triển lãm, nếu đợc tổ chức sẽ mang lại cho các doanh
nghiệp địa phơng .
- Phơng án phải đa ra:
ữ Tên hội chợ triển lãm .
ữ Thời gian tổ chức hội chợ triển lãm .
ữ Địa điểm tổ chức hội chợ triển lãm .
ữ Cơ quan chủ trì và chỉ đạo.
ữ Đơn vị tổ chức .
ữ Các mặt hàng trng bày tại hội chợ triển lãm .
ữ Các dịch vụ trong hội chợ triển lãm .
ữ Các đối tợng tham dự.
ữ Quy mô hội chợ.
ữ Dự kiến ban tổ chức.
ữ Nhiệm vụ cụ thể.
1.4.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty VITEX .
Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty VITEX .

8


HĐQT

Phó chủ
tịch
HĐQT

Phòng kế
toán- tài
chính

Chủ tịch
HĐQT

Phòng tổ
chức

Phòng
kinh
doanh

+ Chủ tịch HĐQT.
Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty : Đỗ Trọng Lạc.
Điều hành chung toàn công ty, điều hành trực tiếp phòng tổ
chức hội chợ triển lãm quốc tế , căn cứ tình hình kinh doanh
ra quyết định mở rộng, thu hẹp nhân sự của Công ty , các
chức danh quan trọng thì giám đốc đa ra HĐQT để quyết
định , quyết định ký kết các hợp đồng kinh tế qua trong ,
quyết định đầu t mở rông kinh doanh của Công ty ...

9


+ Phó chủ tịch HĐQT.
Phó chủ tịch HĐQT kiêm phó giám đốc : Phơng Thị Anh Vân.
Chịu trách nhiệm điều hành trực tiếp phòng hội chợ triển
lãm trong nớc , phòng in ấn, chịu trách nhiệm điều hành
toàn bộ Công ty trong trờng hợp giám đốc vắng mặt, tham
mu cho giám đốc trong các quyết định quan trọng.
+Phòng kế toán tài chính.
Có trách nhiệm lên bảng cân đối thu chi theo từng tháng ,
từng năm, báo cáo giám đốc để có kế hoạch đầu t kinh
doanh cho hợp lý nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao .Đối với
các bộ phận kinh doanh trực thuộc Công ty hạch toán báo sổ ,
phòng kế toán phải theo dõi chặt chẽvà hớng dẫn việc mở sổ
sách theo đúng quy định của nhà nhà nớc về kế toán thống
kê, các phiếu thu chi phải có đủ chữ ký của những ngời có
trách nhiệm ghi trên phiếu mới đợc phép thu hoặc chi tiêu.
Phòng kế toán chịu trách nhiệm trớc giám đốc Công ty và
HĐQT về quản lý tài chính và các chứng từ liên quan đến tài
chính của Công ty .
+ Phòng kinh doanh.
Bao gồm các phòng hội chợ triển lãm trong nớc và quốc tế ,các
phòng du lịch , phòng vé máy bay, các cửa hàng của Công ty
...,có chức năng kinh doanh theo quy định của Công ty ,
đồng thời tham mu cho giám đốc về nhân sự, các thơng vụ
kinh doanh .
+ Phòng tổ chức.
Tổ chức các công việc hàng ngày của Công ty , thực hiện
tính công và trả lơng cho các nhân viên của Công ty .

10


Phần II.
Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty VITEX
.
2.1. Phân tích hoạt động marketing của Công ty VITEX
.
2.1.1.Giới thiệu về loại hình dịch vụ tổ chức hội chợ
triển lãm của Công ty VITEX .
Công ty VITEX cung cấp hai loại hình dịch vụ tổ chức
hội chợ triển lãm là dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm trong nớc
và quốc tế . Cả hai loại hình dịch vụ này đều có những yêu
cầu chung cơ bản về chất lợng, đó là:
1/ Doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm bán đợc nhiều
hàng và có lãi.
2/ Quảng bá đợc nhãn hiệu sản phẩm, Công ty tham gia hội
chợ triển lãm 3/ Ký kết đợc các hợp đồng với các đối tác doanh
nghiệp khác tham gia hội chợ triển lãm .
4/ Dịch vụ kèm theo trong quá trình tổ chức hội chợ triển lãm
phải tốt.
Cũng giống nh các loại hình dịch vụ khác , loại hình dịch vụ
tổ chức hội chợ triển lãm cũng mang trong nó những đặc
điểm chung của loại hình dịch vụ , đó là:
+ Tính vô hình, tức là nó không thể sờ mó đợc , không ngửi
thấy hay nhìn thấy đợc . Các doanh nghiệp mua dịch vụ tổ
chức hội chợ triển lãm của Công ty VITEX không thể biết trớc
đợc kết quả mà Công ty mình nhận đợc sẽ ra sao khi mà cha
mua nó.Công ty mua dịch vụ khoong thể biết đợc rằng liệu
họ có lãi khi tham gia hội chợ triển lãm hay không , liệu có

11


quảng cáo đợc nhiều hay không,liệu có ký kết đợc hợp đồng
nao không, chất lợng dịch vụ liệu có tốt không, khi cha mua
nó.
Tuy nhiên nhà cung cấp dịch vụ có thể hu hình háo dịch vụ
của mình để cho các Công ty khách hàng thấy đợc triển
vọng kết quả mà họ nhận đợc nếu mua dịch vụ tổ chức hội
chợ triển lãm của Công ty mình cung cấp, Công ty có thể
hữu hình hoá dịch vụ của mình bằng cách cung cấp cho
các Công ty khách hàng của mình :
- Những kết quả khả quan của hội chợ triển lãm trớc đã tổ
chức ở đó.
- Cung cấp số liệu về thực trạng kinh tế , mức sống, tình
trạng mua xắm của dân c trong vùng mà hội chợ triển lãm
sẽ đợc tổ chức tại đó.
- Cung cấp các tài liệu cho thấy triển vọng kết quả tốt
mà Công ty khách hàng có thể đạt đợc nếu tham gia hội
chợ triển lãm : ký kết hợp đồng , sự u đãi của các chính
sách của nhà nớc...
Một đặc trng của các loại hình dịch vụ là khách hàng không
chịu tác động nhiều của các quảng cáo , mà chịu tác động
nhiều bởi các lời đồn về chất lợng dịch vụ . Nếu chất lợng
dịch vụ mà Công ty cung cấp là tốt thì khách hàng thờng rất
trung thành với nhà cung cấp đó và họ thờng chỉ làm việc
với nhà cung cấp quen biết.
+ Tính không lu trữ đợc .
Nó không giống nh các hàng hoá hữu hình, dịch vụ không
thể sản xuất trớc sau đó lu trữ vào trong kho rồi đem bán

12


mà nó chỉ đợc thực hiện khi có khách hàng trực tiếp đến
mua , tức là nhà cung cấp không thể cứ tổ chức hội chợ triển
lãm sau đó lu trữ rồi cung cấp cho các Công ty khách hàng ,
mà các Công ty khách hàng phải trực tiếp đem hàng hoá
đến trng bày tại hội chợ triển lãm thi nhà cung cấp mới có thể
tổ chức đợc hội chợ .
Một đặc điểm nữa là nhà tổ chức cung cấp dịch vụ tổ
chức hội chợ triển lãm không phải cung cấp cho từng Công ty
khách hàng một mà là cho tất cả các Công ty đăng ký mua
dịch vụ cùng một lúc .Do đó trong một hội chợ triển lãm nhà
cung cấp thu hút đợc càng đông số Công ty khách hàng mua
dịch vụ thì càng tốt , càng mang lại doanh thu lớn cho nhà
tổ chức .
+ Tính không ổn định.
Cũng giống nh các loại dịch vụ khác, dịch vụ tổ chức hội chợ
triển lãm cũng có tính không ổn định .Tức là chất lợng dịch
vụ mà nhà cung cấp đa ra không phải lúc nào cũng tốt nh
nhau mà nó có lúc tốt ngoài dự kiến , có lúc lại không đợc nh
ý.
Chất lợng dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm biến động là do
một số yếu tố sau:
- Phụ thuộc vào tự nhiên.
- Nhiều hội chợ triển lãm tổ chức nhng do thời tiết xấu
nên dân c không thể đến xem, mua hàng đợc . Những
cơn lốc xoáy, ma bất ngờ , lũ lụt, mất điện... xảy ra có thể
làm hỏng một hội chợ triển lãm .

13


- Phụ thuộc vào các cơ quan công quyền . Những biến cố
này có thể xảy ra vao những phút trót của công tác chuẩn
bị hội chợ triển lãm nh trờng hợp của Công ty VEFAC. Công
ty này đã bị rút giấy phép tổ chức: Hội Chợ Triển Lãm
Hội Thảo Giao Lu Kinh Tế Thơng Mại VN- Hoa Kỳ.
- Phụ thuộc vào tập tính tiêu dùng tại địa phơng và sức
mua thấp không ngờ của địa phơng mà các Công ty đi
triển lãm hội chợ không ngờ tới. Điều này đã xảy ra đối với
hội chợ triển lãm văn hoá du lịch lần thứ nhất tại Băc kan.
Tại đây các hàng hoá may mặc đắt tiền, đồ gỗ cồng
kềnh đã không bán đợc ,nên các Công ty may mặc đã bị
lỗ nặng, trong khi các Công ty thuỷ sản lại bán đợc hàng tại
đây .
+ Tính không tách rời nguồn gốc.
Cũng giống nh các dịch vụ khác , dịch vụ tổ chức hội chợ
triển lãm có tính không tách rời đợc , tức là nó không thể
tách ra để rồi cung cấp cho khách hàng qua một loạt nhà
phân phối trung gian, mà nó đợc cung cấp trực tiếp cho
khách hàng ,có sự tiếp xúc trực tiếp giữa nhà cung cấp và
nhà mua dịch vụ .Do đó sự tơng tác giữa hai bên có ảnh hởng trực tiếp đến chất lợng dịch vụ ,vì vậy Công ty cung
cấp dịch vụ cần phải có các nhân viên có trình độ giao tiếp
tốt.
2.1.2. Số liệu tiêu thụ dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm
của Công ty VITEX qua hai năm 1999và 2000.

14
Sản

l- DT

m

ợng

(triệu

ợngHCQ ệuVNĐ tham

HCTN(

VNĐ)

T(gian

gian

Sản

l- DT(tri
)

DTkhác Tổng
DT(tri

quan(tr ệuVNĐ

hàng)

iệuVNĐ )
5900
7025

hàng)
199 1100

4180

180

810

)
910

9
200 1430

5005

220

990

1030

0
Nguồn do VITEX cung
cấp

Bảng tỷ trọng doanh thu của các thị trờng.
Năm
1999
2000

%DT-HCTN
70,84
71,24

%DT-HCQT

%DT_tiền

13,73
14,1


15,43
14,66

Qua bảng ta thấy doanh thu hội chợ triển lãm trong nớc chiếm
70.84% năm 1999 đã tăng lên 71.24% năm 2000, và doanh
thu hội chợ triển lãm quốc tế cũng tăng lên từ 13.73% năm
1999 lên 14.1% năm 2000. Điều đó cho thấy hội chợ triển lãm
trong nớc chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng doanh thu về
hội chợ triển lãm .
Doanh thu về hội chợ triển lãm chiếm 64% tổng doanh thu
của toàn Công ty năm 1999, và chiếm 76.4% tổng doanh thu
toàn Công ty năm 2000. Điều đó chứng tỏ mảng cung cấp
dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm của Công ty ngày càng

15


quan trọng và nó chiếm tỷ trọng chủ yếu trong doanh thu
của Công ty .
Mặt khác qua trên ta thấy có hai thị trờng tiêu thụ dịch vụ
tổ chức hội chợ triển lãm của Công ty là thị trờng các doanh
nghiệp tham gia hội chợ triển lãm trong nớc và thị trờng các
doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm quốc tế . Thị trờng
các doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm trong nớc chủ
yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ , Công ty TNHH muốn
mở rộng thị trờng ra toàn quốc , các doanh nghiệp này tiềm
lực tài chính còn yếu nên không đủ khả năng tham gia hội
chợ triển lãm quốc tế .Còn thị trờng các doanh nghiệp tham
gia các hội chợ triển lãm quốc tế thì hấu hết là là các doanh
nghiệp nhà nớc ,các tổng Công ty mạnh nh các doanh nghiệp
đệt may , thuỷ sản ...,các doanh nghiệp này có tiềm lực
kinh tế mạnh, có đủ khả năng tham gia triển lãm hội chợ
quốc tế , hầu hết các doanh nghiệp này đã phát triển thị trờng ra toàn quốcvà đang tìm cách mở rộng thị trờng ra
quốc tế .
2.1.3. Giá cả , phơng pháp định giá và mức giá hiện tại
của loại hình dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm của
Công ty VITEX .
Công ty VITEX áp dụng hai mức giá khác nhau cho hai loại
hình hội chợ triển lãm trong nớc và quốc tế .
Đối với loại hình tổ chức hội chợ triển lãm quốc tế .
+ thuê 01 gian hàng tiêu chuẩn 9m 2 (3mì 3m)=3399USD.

16


Bao gồm:phí đăng ký,thảm , khung gian hàng , vách ngăn,
banzon,3 bóng đèn, bảng tên Công ty , kho chứa, dịch vụ vệ
sinh.
+ thuê 01 gian hàng 9m 2 (3mì 3m)=2497USD.
Bao gồm: phí đăng ký, sàn gỗ, thảm ,vách ngăn gian hàng.
+ Phí dịch vụ : 300USD/ngờiì ......ngời =........USD.
+ Phí làm visa:26USD/ngờiì ........ngời =........USD.
+ Xe ôtô đa đón từ sân bay-khách sạn-sân bay:50USD/ngời.
+ Vé máy bay khứ hồi Hà nội-Paris-Hà nội: 1250 USD/ngời.
Trong các mức giá đa ra ở trên Công ty VITEX chỉ thu cho
mình phí dịch vụ là 300USD/ngời, còn các mức giá còn lại
đều thu theo mức giá thực tế.
Công ty xác định mức chi phí dịch vụ 300USD/ngời dựa trên
mức chi phí liên hệ với Công ty tổ chức hội chợ triển lãm ở nớc
ngoài và các chi phí làm các dịch vụ khác nh làm visa, đặt
thuê ôtô, mua vé máy bay cho khách hàng .
Mức phí dịch vụ đa ra =chi phí thực tếì 30%chi phí thực
tế.
Đối với hội chợ triển lãm trong nớc .
Công ty là nhà tổ chức mức giá đa ra cho từng hội chợ triển
lãm phụ thuộc vào chi phí cho từng hội chợ triển lãm và mức
lãi cũng đợc xác định là 30%chi phí mà Công ty bỏ ra.
Tuy nhiên trong thực tế , khi thực thi kế hoạch,mức giá có thể
dao động nhỏ hơn 30%. Thông thờng thì nếu gần đến
ngày tổ chức hội chợ triển lãm mà số gian hàng còn trống
nhiều thì Công ty giảm giá thuê gian hàng để thu hút thêm
các doanh nghiệp khách hàng tham gia hội chợ .

17


2.1.4. các hình thức xúc tiến bán dịch vụ tổ chức hội
chợ triển lãm mà Công ty VITEX cung cấp .
Để xúc tiến bán dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm thí trớc hết
Công ty làm việc với sở Thơng mại tỉnh mà diễn ra hội chợ
triển lãm để thu hút sự tham gia hội chợ triển lãm của các
doanh nghiệp địa phơng với mức giá u đãi .Các doanh
nghiệp địa phơng nếu là doanh nghiệp t nhân sẽ đợc giảm
giá nhng phải tự đóng phí tham gia hội chợ triển lãm , còn
các doanh nghiệp của tỉnh thì đợc tỉnh trợ cấp cho phí
tham gia .
Sau khi làm việc với sở TM để xác định số doanh nghiệp
của địa phơng tham gia hội chợ triển lãm , Công ty VITEX
bắt đầu xúc tiến tổ chức thu hút các khách hàng Công ty ở
khắp cả nớc tham gia hội chợ triển lãm , với mức giá tiêu chuẩn
đa ra .Hình thức tìm khách hàng Công ty tham gia hội chợ
triển lãm đợc Công ty tiến hành làm ngay từ buổi trớc buổi
kết thúc hội chợ triển lãm mà Công ty vừa tổ chức .Vào ngày
trớc ngày kết thúc hội chợ triển lãm Công ty VITEX sẽ cử ngời
đi khắp các Công ty tham gia hội chợ triển lãm để chào
khách hàng cho hội chợ triển lãm xắp tới của Công ty để các
Công ty tham gia . Ngoài ra Công ty còn tìm kiếm khách
hàng bằng cử các nhân viên của mình đi tìm kiếm khách
hàng tại các hội chợ triển lãm trên địa bàn Hà nội và các tỉnh
lân cận, khi đó các nhân viên của Công ty đến hội chợ triển
lãm tiếp xúc với các đại diện của từng Công ty tham gia hội
chợ triển lãm để mời họ tham gia hội chợ triển lãm xắp tới của

18


Công ty mình và nếu có thể hợp đồng sẽ đợc ký kết ngay tại
hội chợ.
Ngoài các hình thức tìm khách hàng ở trên Công ty VITEX
còn tiến hành tìm khách hàng bằng gọi điện thoại trực tiếp
cho các Công ty khách hàng mời họ tham gia hội chợ triển lãm
do Công ty mình tổ chức . Nhân viên của Công ty sẽ tra cứu
các Công ty có nghành nghề kinh doanh phù hợp với chủ đề
của hội chợ triển lãm trong sổ Niên Giám Điện Thoại , và gọi
điện đến các Công ty này mời họ tham gia hội chợ triển lãm
do Công ty tổ chức .
Hình thức mời khách hàng Công ty đi tham gia hội chợ triển
lãm đợc Công ty áp dụng phổ biến nhất là đối với loại hình
hội chợ triển lãm quốc tế , vì:
+ Thứ nhất : Những ngời ra quyết định cho Công ty mình
có tham gia hội chợ triển lãm quốc tế hay không hầu hết
đều là từ phó giám đốc trở lên ,cho nên gặp trực tiếp họ
khó mà dễ hơn là làm việc với họ qua điện thoại trớc .
+ Thứ hai: Các Công ty có điều kiện năng lực tài chính đi
hội chợ triển lãm quốc tế còn it.
+ Thứ ba: Tại các hội chợ triển lãm trong nớc , thông thờng đại
diện cao nhất mà các Công ty tham gia cử đi là các trởng
phòng và họ không thể tự quyết định có tham gia hội chợ
triển lãm quốc tế hay không và hầu hết tại các hội chợ triển
lãm trong nớc các Công ty tham gia chiếm số đông là các
Công ty vừa và nhỏ ,không có khả năng tài chính để tham
gia hội chợ triển lãm quốc tế .

19


Các hình thức xúc tiến bán dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm
vừa nêu trên của Công ty VITEX là hình thức xúc tiến bán
dịch vụ trực tiếp. Ngoài các hình thức xúc tiến bán dịch vụ
trực tiếp Công ty còn tiến hành xúc tiến hình thức bán dịch
vụ gián tiếp. Đây là hình thức xúc tiến bán dịch vụ mà
thông qua nó hình thức xúc tiến bán dịch vụ hội chợ triển
lãm trực tiếp sẽ cao hơn ở các kỳ sau.Đó là hình thức xúc tiến
để nâng cao chất lợng dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm của
Công ty VITEX .Công ty VITEX đã tiến hành các biện pháp xúc
tiến bán hàng hành lang cho các Công ty tham gia hội chợ
triển lãm .Đó là các biện pháp : quảng cáo , tuyên truyền.
+ Quảng cáo trên đài truyền hình địa phơng , nơi mà hội
chợ triển lãm sẽ diễn ra. Công ty mời đài truyền hình địa
phơng quay thời sự về chơng trình hội chợ triển lãm ngay từ
khi bắt đầu công tác tổ chức dựng khu hội chợ triển lãm .
Chơng trình sẽ đợc lăng xê với sự phát biểu mang tính thu
hút công chúng đến xem và mua hàng của các quan chức
cấp cao địa phơng và của Công ty .
Chơng trình sẽ đợc truyền hình taị tất cả các chơng trình
thời sự của đài truyền hình địa phơng trong suốt thời gian
diễn ra hội chợ, chơng trình sẽ đợc cập nhật hàng ngày .
+ Quảng cáo trên các đài truyền thanh của các tỉnh,
huyện ,xã để thu hút một bộ phận tầng lớp dân c của địa
phơng .
+ Quảng cáo bằng băng zôn trên khắp các ngả đờng của các
huyện,các xã và tại vùng xung quanh nơi hội chợ triển lãm diễn
ra để tạo bầu không khí sôi động cho hội chợ triển lãm .

20


+ Quảng cáo trên internet. Các hình ảnh động sẽ đợc truyền
tải lên trang web của Công ty :www.vitexvn.com.
+Quảng cáo qua báo trí . Trớc khi hội chợ triển lãm chính thức
cắt băng khai trơng vài ngày Công ty sẽ tiến hành tổ chức
họp báo về hội chợ triển lãm trớc giơí báo trí ,với sự phát biểu
của các lãnh đạo cấp cao của Công ty và của tỉnh ,thành phố
để tuyên truyền cho hội chợ triển lãm xắp khai chơng.
+ Quảng cáo thu hút công chúng đến xem và mua hàng tại
hội chợ triển lãm bằng các chơng trình ca nhạc hấp dẫn của
các ca sĩ, ban nhạc của địa phơng và của các tỉnh , thành
phố khác đến. Chơng trình ca nhạc sẽ diễn ra vào các buổi
tối, khi hội chợ triển lãm bắt đầu.
+ Tuyên truyền trên các phơng tiện truyền thanh di động
của tỉnh đến các huyện xã trong tỉnh để quảng cáo cho
hội chợ.
2.1.5. Đối thủ cạnh tranh-Một số thông tin về đối thủ
cạnh tranh của Công ty VITEX .
Hiện nay ở Việt Nam co rất nhiều Công ty cung cấp dịch vụ
tổ chức hội chợ triển lãm trong nớc và quốc tế điển hình nh
các Công ty VCCI EXPO,VEFAC,VINEXAD,Công ty Thống
Nhất,Công ty Thắng Lợi&DIAFIM...,
Các Công ty cạnh tranh với nhau chủ yếu là cạnh tranh trên
lĩnh vực giành quyền tổ chức hội chợ triển lãm trong nớc và
quốc tế .
Đối với hội chợ triển lãm trong nớc ,các yếu tố để có thể giành
quyền tổ chức hội chợ triển lãm là:

21


+ Lợi ích mà dự án mang lại cho địa phơng ,đơn vị cấp
phép tổ chức hội chợ triển lãm .
+ Sự quan biết và quan hệ với các cá nhân, cơ quan ra quyết
định tổ chức hội chợ triển lãm .
+ Thời gian tổ chức hội chợ triển lãm (chủ đề hội chợ).
Các Công ty tổ chức hội chợ triển lãm sẽ phải tìm ra điểm
mạnh ,điểm yếu của địa phơng để đa ra phơng án tổ
chức hội chợ triển lãm mà mang lại lợi ích bổ xung cho những
điểm yếu của địa phơng , giúp các doanh nghiệp địa phơng phát triển , mở rộng thị trờng. Điều này Công ty tổ chức
hội chợ triển lãm còn phải đặt chủ đề hội chợcho phù
hợp.Ngoài ra, các Công ty tổ chức hội chợ triển lãm còn phải
chọn thời gian tổ chức hội chợ triển lãm phù hợp, thông thờng
các Công ty thờng chọn thời gian tổ chức hội chợ triển lãm
vào các thành lập tỉnh ,giải phóng thành phố,thành lập các
tờ báo....,Nếu chọn thời gian không phù hợp có thể sẽ bị từ
chối cấp phéptc hội chợ triển lãm .Ngoài ra yếu tố quyen biết
các quan chức, cấp ra quyết định cũng là yếu tố quan
trọng.
Đối với các hội chợ triển lãm quốc tế .
Các Công ty tổ chức hội chợ triển lãm thờng cạnh tranh trong
việc giành quyền là nhà tổ chức đa đoàn doanh nghiệp
Việt Nam đi tham gia hội chợ triển lãm .
Các mặt giá cả ,phân phối và xúc tiến bán hàng của các
Công ty thờng nh nhau không có sự khác nhau quá nhiều.
2.2.Phân tích tình hình lao động, tiền lơng của
Công ty VITEX .

22


2.2.1. Cơ cấu lao động của Công ty VITEX .
Tổ chức bộ máy, chỉ tiêu cán bộ trong Công ty từ năm 2000
đến năm 2003.
Hiện tại Công ty VITEX có 11 phòng ban và các chi nhánh trực
thuộc với tổng số 60 cán bộ công nhân viên.
1/ HĐQT và ban giám đốc Công ty
2/ Văn phòng

3 ngời.
4 ngời.

3/ Phòng kế toán tài vụ

4 ngời.

4/ Phòng hội chợ triển lãm trong nớc

6 ngời.

5/ Phòng hội chợ triển lãm quốc tế

12 ngời.

6/ Phòng du lịch và hợp tác lao động

5 ngời.

7/ Phòng vé máy bay

5 ngời.

8/ Cửa hàng 52 Hàng Bồ

4 ngời.

9/ Cửa hàng 19 Hàng Khoai

3 ngời.

10/ Cửa hàng 85 hàng Đào

4 ngời.

11/ Phòng quảng cáo in ấn

10 ngời.

Trong đó HĐQT gồm 3 ngời:
+ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty .
+ Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty .
+ Uỷ viên.
+ Mỗi phòng của Công ty gồm có các trởng phòng và các
nhân viên , không có phó phòng.
Trong tổng số 60 nhân viên của Công ty thì số nhân viên
tốt nghiệp đại học trở lên là 34 ngời chiếm 53% tổng số
nhân viên của toàn Công ty .Tất cả những ngời làm từ trởng
phòng trở lên đều phải tốt nghiệp đại học chuyên nghành
kinh tế và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm. Tất cả những

23


nhân viên khác của Công ty đều phải co trình độ từ tốt
nghiệp PTTH trở lên.
2.2.2. Hình thức trả lơng của Công ty VITEX .
Hiện nay Công ty VITEX áp dụng ba hình thức trả lơng cho
nhân viên của mình , căn cứ vào số lợng nhân viên cũ
chuyển từ Công ty Kinh Doanh Tổng Hợp sang Công ty Cổ
Phần Thơng Mại Du Lịch Và Hội Chợ Triển Lãm Quốc Tế và vị
trí làm việc tại các đơn vị trực thuộc Công ty . Do vậy Công
ty có ba hình thức trả lơng cho nhân viên của Công ty nh
sau:
+ Đối với nhân viên của Công ty làm việc ở các đơn vị trực
thuộc Công ty mà đơn vị này Công ty thực hiện chế độ
khoán quản thì các nhân viên thuộc đơn vị đó ăn lơng
theo chế độ lơng khoán. Tức là trả lơng phải căn cứ trên chỉ
tiêu khoán của Công ty , nếu vợt mức kế hoạch đề ra thì đợc
hởng số tăng tối đa không quá 70% để phân phối vào lơng
cho cán bộ thuộc đơn vị , ngợc lại ,nếu không đạt chỉ tiêu
khoán thì bị trừ vào quỹ lơng của đơn vị đó và mức trừ tối
đa không vợt quá 30% quỹ lơng .
+ Đối với những nhân viên từ Công ty cũ chuyển sang thì đợc
Công ty ký hợp đồng dài hạn với mức lờn dựa trên mức lơng
cơ bản của cán bộ công nhân viên nhà nớc cộng với
5000VNĐ/ngày tiền ăn tra( chỉ tính ngày đi làm) cộng phụ
cấp nếu có.
Lơng = 210000ì (H pc +H cb ).
BHXH+BHYT = 6%ì Lơng.

24


Thực lĩnh = Lơng + Ăn tra -(BHYT+BHXH).

Bảng hệ số lơng của Công ty VITEX
Chức vụ

PGĐ
TP-HC
TP-KToán
Còn lại

H cb
4.98
3.66
2.81
2.02
1.78

H pc
0.5
0.2
0.2
0.2

nguồn do Công ty vitex cung cấp

Đa số những nhân viên đợc Công ký kết hợp đồng dài hạn là
nhân viên thuộc phòng kế toán và phòng hành chính tổng
hợp.
+ Đối với các nhân viên thuộc phòng hội chợ trong nớc và quốc
tế đợc Công ty cho hởng lơng theo lơng hợp đồng thoả
thuận giữa Công ty với nhân viên của mình khi ký kết hợp
đồng .
2.2.3. chính sách tuyển dụngvà đào tạo lao động của
Công ty VITEX .
Chính sách tuyển dụng lao động của Công ty là tính toán số
lao động của toàn Công ty trong thời gian 4 năm một.Trong
quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có nhu cầu
phát triển thêm bộ máy để tăng hiệu quả kinh tế cho Công
ty , thi Giám đốc Công ty sẽ đề nghị HĐQT cho phép mở
rộng.
Hằng năm Công ty có tiến hành đào tạo lại cho nhân viên ở
một số vị trí nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho
nhân viên để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công việc.

25


Nhận xét.
Công ty VITEX hiện có một đội ngũ nhân viên có trình độ
khá cao với tỷ lệ tốt nghiệp đại học chiếm 53% tông số nhân
viên toàn Công ty .Hầu hết số nhân viên của Công ty mới ra
trờng , còn rất trẻ, họ là những ngời đầy nhiệt tình , hăng
say lao động ,và có tính năng động cao, có khao khát đợc
khẳng định mình. Tuy nhiên, tình hình sử dụng lao động
của Công ty cha đạt hiệu quả cao. Điều này bắt nguồn từ
công tác tuyển dụng lao động của công ty.
+ Thứ nhất: Công ty cha có một chính sách tuyển dụng lao
động, cha có một phòng hay nhân viên phụ trách công tác
công tác tuyển dụng , cha có một quy trình tuyển dụng
hoàn chỉnh. Các nhân viên của Công ty đợc tuyển dụng
phần lớn là do sự giới thiệu của những ngời quyen biết, ngới
có chức vụ trong Công ty giới thiệu. Điều này đã dẫn đến
tình trạng cha thu hút đợc những ngời thật sự giỏi về làm
cho Công ty .
+ Thứ hai: Chính sách tiền lơng của Công ty chậm đ ợc đổi
mới, một bộ phận lớn các cán bộ lãnh đạo lơng vẫn đợc hởng
theo chế độ lơng nhà nớc nh thời Công ty cũ. Điều này dẫn tới
tình trạng ngời lao động làm việc với tinh thần lao động cha
cao. Mặt khác các nhân viên đợc hởng lơng theo chế độ lơng hợp đồng thì có mức lơng quá thấp , đây là điều chủ
yếu làm nản lòng của các nhân viên dẫn tới tình trạng nhiều
nhân viên rời bỏ Công ty đi làm cho các Công ty khác có mức
lơng cao hơn. Và Công ty thờng xuyên phải tuyển nhân viên
mới để thay thế các nhân viên cũ chuyển đi. Điều này làm

26


cho chất lợng công việc đạt đợc không cao do các nhân viên
mới cần phải có thời gian học việc và hoà nhập với mọi ngời
trong Công ty .
+ Thứ ba: Công ty sử dụng thời gian lao động của nhân viên
cha đạt hiệu quả cao.Do các công việc cha nhiều và đứt
quãng nên nhân viên của Công ty nhiều khi đến Công ty cho
lấy lệ rồi về. Đây là sự phí phạm nguồn lực của Công ty ,
không những thế còn làm giảm tinh thần làm việc,tính năng
động, sáng tạo trong công việc của nhân viên .
2.3.Tình hình quản lý vật t , tài sản cố định của
Công ty VITEX .
2.3.1.Các nguyên vật liệu dùng cho hoạt động hội chợ
triển lãm của Công ty VITEX bao gồm:
Các loại vật liệu dùng để lắp đặt một gian hàng.

Tên vật liệu
Số lợng
+ khung gian 1
hàng
+ thảm
+ vách ngăn
+ bàn
+ghế
+bóng điện
+ ổ cắm điện
+nhà kho
+kê sàn
+bảng tên Công

1
4
1
3
3
1
1
1
1

Kich cỡ(m)
3ì 3ì 2.4
3ì 3
3ì 3
1.2ì 0.8ì 1

2m 2
3ì 3
0.2ì 3

ty
Nguồn do VITEX cung cấp

27


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×