Tải bản đầy đủ

MẪU LỜI CẢM ƠN HAY TRONG LUẬN VĂN BÁO CÁO ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

LỜI CẢM ƠN
Tôi xin chân thành cảm ơn cán bộ lãnh đạo UBND xã Thu Cúc, Bộ phận
VP-TK và VH-XH đã tận tình hướng dẫn và tạo mọi điều kiện để tôi được tìm
hiểu, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế và hoàn thành báo cáo kiến tập
này.
Tôi xin chân thành cảm ơn nhất đến lãnh đạo trường Đại học Nội vụ Hà Nội,
lãnh đạo các khoa và các Thầy Cô giáo trong trường đã hết lòng giúp đỡ và truyền
đạt những kiến thức bổ ích cho tôi trong quá trình học tập. Đặc biệt Tôi xin chân
thành cảm ơn sự chỉ bảo, hướng dẫn của các Thầy giáo, Cô giáo trong khoa Tổ
chức và Quản lý lực. Đặc biệt hơn hết là cô Ths. Nguyễn Thị Thảo đã tận tình
hướng dẫn giúp đỡ tôi hoàn thành bài báo cáo kiến tập. Mặc dù tôi đã cố gắng để
hoàn thành một cách tốt nhất có thể nhưng do kinh nghiệm và thời gian còn hạn
hẹn nên bài báo cáo không tránh khỏi sự thiếu sót, tôi rất mong được sự góp ý của
các thầy cô để bài báo cáo của tôi được hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x