Tải bản đầy đủ

LỜI NÓI ĐẦU HAY TRONG LUẬN VĂN

LỜI NÓI ĐẦU
Nghi thức nhà nước là lễ nghi và phương thức giao tiếp trong hoạt động
quản lý nhà nước được quy định trong các văn bản pháp luật của Nhà nước và tập
quán truyền thống của dân tộc hoặc quốc tế mà các bên quan hệ phải tham ra và
thực hiện.
Không chỉ riêng gì Việt Nam mà hầu hết tất cả các nước trên thế giới đều có
nghi thức nhà nước riêng. Ở Việt Nam nghi thức nhà nước được dùng trong tổ
chức mít tinh, lễ kỷ niêm, trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước. Việc
tổ chức mít, lễ kỷ niệm, trao tặng và đón nhận danh hiệu nhà nước đều cần phải
tuân thủ theo các quy định về nghi thức nhà nước là phải có biểu tượng quốc gia.
Biểu tượng quốc gia là khái niệm dùng để chỉ các yếu tố cấu thành mang tính
tượng trưng cho một quốc gia bao gồm: Quốc kỳ, quốc ca, quốc hiệu, quốc huy.
Nói đến những biểu tượng của quốc gia Việt Nam đều hiện ra trong tâm chí
của mỗi người dân với hình ảnh lá quốc kỳ, cờ đỏ sao vàng 5 cánh. Một biểu tượng
thiêng liêng nhất của Tổ quốc, là biểu hiện hồn thiêng đất nước của cả dân tộc.
Trải qua các giai đoạn lịch sử với những hình ảnh khác nhau về lá quốc kỳ
đều để lại cho chúng ta những dấu ấn riêng mang đậm bản sắc dân tộc và lòng tự
hào đối với mỗi người dân Việt Nam qua từng thời kỳ lịch sử.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×