Tải bản đầy đủ

CÁCH VIẾT LỜI NÓI ĐẦU

LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay đất nước ta là nước đang phát triển, nền kinh tế đang từng bước
tiến lên theo xu hướng hiện đại hóa, trên xu hướng nhằm đưa đất nước đi lên để
phù hợp với nền kinh tế của các nước trên thế giới. Đất nước và con người Việt
Nam đã trải qua những thời đại lịch sử vẻ vang, hào hùng. Cuộc đấu tranh cách
mạng dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm của dân tộc vẫn còn được gìn giữ và
phát huy cho đến tận ngày nay. Truyền thống quý báu của nhân dân ta đó là tinh
thần yêu nước, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc.Tiêu biểu là hai cuộc chiến
tranh xâm lược của hai cường quốc hùng mạnh Pháp – Mĩ vĩ đại chúng ta đã giành
được thắng lợi, thống nhất đất nước, thoát khỏi ách thống trị, đem lại cuộc sống tự
do, hạnh phúc, ấm no cho dân tộc ta. Đó cũng chính là nền tảng,cơ sở vững chắc để
tài liệu lưu trữ được hình thành và sử dụng như một minh chứng cụ thể cho từng
dấu mốc lịch sử của dân tộc đã trải qua quá trình đấu tranh gian khổ.Đồng thời nó
được coi là tài sản vô giá để lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Cùng với sự phát triển của đất nước kéo theo đời sống, văn hoá, kinh tế
cũng có những bước chuyển biến tích cực.Thời đại của khoa học công nghệ thông
tin đang dần chiếm lĩnh khắp toàn cầu. Nó có sức ảnh hưởng, chi phối đến đời
sống con người trong xã hội.Và nhu cầu về thông tin đã trở thành vấn đề cấp thiết
và tất yếu của mỗi người. Việc bảo vệ và lưu giữ thông tin trong tài liệu là ý thức,
trách nhiệm của chúng ta, thể hiện sự tôn trọng những giá trị lịch sử và quá khứ,
tiếp nối cho hiện tại, tương lai phát triển.

Có thể khẳng định tài liệu lưu trữ có giá trị hết sức to lớn trong mọi lĩnh vực
của đời sống xã hội như: kinh tế, chính trị, văn hoá, nghiên cứu khoa học, lịch sử
và các hoạt động khác.Đòi hỏi con người phải gìn giữ và phát huy nó, nhằm tôn
vinh và ghi nhận những giá trị to lớn của tài liệu trong việc cung cấp thông tin
phục vụ cho lao động, sản xuất, công tác quản lý,đóng góp cho sự phát triển của
đất nước.


Theo kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt của Trưởng phòng Đào tạo và
các Khoa, mặt khác dựa theo phương châm “Học phải đi đôi với hành”, “Lý luận
phải gắn liền với thực tiễn”, “Học thật thi thật để ra đời làm thật”. Trên cơ sở cán
bộ lưu trữ trong tương lai nói chung nắm vững hơn kiến thức chuyên môn,và được
tìm hiểu đưa ra những lý luận đã được học vào thực tiễn công việc,thì nhà trường
đã thực hiện tổ chức cho các sinh viên năm thứ cuối đi thực tập tại các cơ quan, tổ
chức trong phạm vi cả nước.
Thời gian thực tập sẽ giúp sinh viên củng cố kiến thức lý luận về các nghiệp
vụ đã được trang bị, đồng thời từng bước gắn học với thực hành, lý luận với thực
tiễn, vì thực tiễn là phương tiện nắm chắc hơn phần lý thuyết đã được trang bị trên
ghế nhà trường, một phương pháp nhận thức khoa học, chính xác nhất về chuyên
môn nghiệp vụ. Mặt khác thực tiễn là cơ sở, là điều kiện cần và đủ để vận dụng và
đưa lý luận vào thực tiễn. Đây là sợi dây kết nối giữa Nhà trường và xã hội. Qua
thời gian thực tập tại cơ quan về Công tác lưu trữ sẽ hệ thống hóa và củng cố kiến
thức cơ bản thuộc chuyên ngành lưu trữ, nhằm nâng cao năng lực rèn luyện, kỹ
năng nghề nghiệp cho sinh viên đồng thời trang bị cho sinh viên những kiến thức
về thực tiễn khi ra trường.
Được sự đồng ý của lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Tân và nhà
trường, em đã đến Văn Phòng của Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Tân thực tập và
hoàn thành thời gian thực tập từ ngày 10/1/2017 – 10/3/2017 của mình. Tuy công
việc có nhiều điểm khác biệt so với kiến thức đã được học nhưng nhờ có sự chỉ
bảo, hướng dẫn tận tình của lãnh đạo, các anh chị trong văn phòng Ủy ban nhân
dân phường Nghĩa Tân đặc biệt là bộ phận lưu trữ đã tạo điều kiện cho em học hỏi
thêm nhiều kinh nghiệm làm việc, và hoàn thành kỳ thực tập một cách hiệu quả,
mang lại cho em nhiều kiến thức mới, thực tiễn hơn trong thực hành nghiệp vụ
công tác lưu trữ.


Khoảng thời gian thực tập, em đã được tiếp cận với cách thức tổ chức và
thực hiện công việc, bản thân em đã cố gắng học hỏi kinh nghiệm làm việc, bên
cạnh đó còn xây dựng cho mình một phong cách của cán bộ lưu trữ tương lai trên
cơ sở áp dụng những lý thuyết đã được học trên ghế nhà trường.


Bên cạnh những thuận lợi đó thì vẫn còn một số khó khăn nhỏ như Do tính
chất đặc thù của công tác lưu trữ chưa tạo được chỗ đứng trong xã hội, cơ quan
chưa chú trọng, quan tâm nhiều đến hoạt động này và do Văn phòng phường Nghĩa
Tân là cơ quan trực thuộc ủy ban nhân dân phường vì vậy tài liệu mang tính chính
trị nên em ít có điều kiện để tìm hiểu các văn bản, tài liệu.
Bản thân em đã nhận thức được tầm quan trọng trong nghiệp vụ công tác lưu
trữ của mình, tuy nhiên nội dung thực hành, tìm hiểu rộng. trình độ lý luận còn có
điểm hạn chế và hiểu biết chưa nhiều nên trong bản báo cáo thực tập này không thể
tránh được những hạn chế và thiếu sót. Kính mong các Thầy Cô giáo trong trường
cũng như toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ thuộc Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Tân
bổ sung, đóng góp ý kiến cho em để bài báo cáo thực tập của em được hoàn thiện
và giúp em hiểu biết sâu rộng, chính xác nghiệp vụ công tác lưu trữ của mình.
Qua bài báo cáo thực tập này em xin bày tỏ lòng cảm ơn tới các Thầy Cô
trường Đại học Nội vụ Hà Nội đặc biệt là khoa Văn thư lưu trữ đã truyền đạt cho
em những kiến thức là những bài giảng và những ví dụ sát với thực tế để em tích
lũy được những kiến thức là hành trang bước vào cuộc sống.
Em xin gửi lời cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các lãnh đạo cán bộ Ủy ban
nhân dân phường Nghĩa tân đã tạo điều kiện giúp đỡ em tiếp xúc với thực tế công
việc để tìm hiểu kỹ hơn và phát hiện ra những thiếu sót của mình.
Em xin chân thành cảm ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×