Tải bản đầy đủ

LỜI MỞ ĐẦU TRONG LUẬN VĂN ĐỒ ÁN

LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay vấn đề đào tạo và bồi dưỡng cán bộ được xem là mục tiêu quan
trọng, là vấn đề then chốt trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, và
chìa khóa quyết định sự thành công chính là yếu tố con người - nguồn nhân lực. Để
phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, nguồn nhân lực phải được đào tạo và bồi
dưỡng ở trình độ cao. Với thực trạng của nước ta là một quốc gia mới phát triển
như hiện nay, việc xây dựng chính sách đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực lại càng
trở nên cấp thiết.
Để hoàn thành chương trình đào tạo và nhằm bổ sung kiến thức cho sinh viên
làm quen với thực tế, vận dụng những kiến thức đã được học vào thực tế, tôi đã được
nhà trường phân công đi thực tập ngoài trường tại địa điểm tự liên hệ.
Trong thời gian được tiếp cận thực tế tại Phòng Nội Vụ và các phòng ban
của UBND quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội tôi nhận thức được công tác đào tạo rất
quan trọng để có thể đáp ứng được nhu cầu công việc và hiệu quả công việc. Với
sự nổ lực hết mình của bản thân tôi đã hoàn thành bài báo cáo này.
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể các thầy cô trong trường
Đại học Nội Vụ Hà Nội, các thầy cô trong khoa Quản tri Nhân lực đã dạy dỗ, dìu
dắt tôi trong suốt ba năm học vừa qua.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới UBND quận Tây Hồ, các chú, các anh chị lãnh
đạo chuyên viên phòng Nội Vụ đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo tạo điều kiện tốt nhất để
tôi hoàn thiện bài báo cáo.

Tuy nhiên, do khả năng nhận biết thực tế còn non kém và thời gian nghiên
cứu giới hạn nên bài báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy tôi rất mong
nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn để bài báo cáo của tôi
được hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×