Tải bản đầy đủ

VIẾT LỜI NÓI ĐẦU HAY TRONG BÁO CÁO

LỜI NÓI ĐẦU
Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, tất cả các
ngành, lĩnh vực đều phải có những bước phát triển vượt bậc. Một trong những lĩnh
vực đang được thực hiện, đó là cải cách nền Hành chính quốc gia. Trong đó, việc
đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác Văn thư-Lưu trữ đã đóng góp một phần
quan trọng không thể thiếu trong công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước.
Đối với các cơ quan, tổ chức công tác văn thư, lưu trữ cũng có vai trò đặc
biệt quan trọng. Đặc biết là công tác lưu trữ là công tác nhằm đảm bảo thông tin
văn bản, phục vụ hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan tổ chức . Nội dung
công tác này bao gồm các việc về thu thập và xác định giá trị tài liệu, chỉnh lý tài
liệu, xây dựng và thống kê tài liêu lưu trữ, bảo quản tài liệu lưu trữ; tổ chức khai
thác và sử dụng tài liệu lưu trữ của cơ quan tổ chức. Do đó, vai trò của công tác lưu
trữ đối với hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức là một trong những lĩnh vực công
tác có vai trò và tầm quan trọng đặc biệt và là lĩnh vực hoạt động không thể thiếu
đối với mỗi cơ quan, tổ chức.
Trước tình hình đó, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức đợt thực tập
cho sinh viên năm cuối của khoa Văn thư – Lưu trữ ở các cơ quan, tổ chức về công
tác văn thư –lưu trữ. Qua quá trình thực tập, sinh viên có thể áp dụng những kiến
thức trên giảng đường để áp dụng vào công việc thực tế ở cơ quan, tổ chức. Từ đó,
có thể rút ra những kinh nghiệm bổ ích cho sự nghiệp học tập và công việc.
Trong thời gian thực tập tại phòng Văn thư – Lưu trữ của Ủy ban dân tộc từ

ngày 10/01 đến hết ngày 10/3/2017, em đã được sự tận tình chỉ bảo, giúp đỡ của
các đồng chí lãnh đạo cũng như các cán bộ phòng Văn thư – Lưu trữ để rèn luyện
về kỹ năng chuyên môn và tác phong làm việc của một cán bộ lưu trữ. Hơn nữa
nhà trường đã tạo điều kiện cho em được tiếp cận thực tế với công việc giúp em
hoàn thiện vốn kiến thức đã tiếp thu được tại trường để áp dụng vào thực tế. Đúng
với phương châm của trường “Học thật, thi thật để ra đời làm việc thật”.


Qua đây xin gửi lời cảm ơn các cán bộ phòng Văn thư – Lưu trữ của Ủy ban
dân tộc đã truyền đạt và hướng dẫn tận tình và rèn luyện cho em có tác phong làm
việc chuyên nghiệp của một cán bộ lưu trữ.Em xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Uỷ
ban dân tộc đã tiếp nhận em về kiến tập tại cơ quan. Đồng thời em xin chân thành gửi
lời cảm ơn tới các thầy,cô trong Khoa lưu trữ học đã hướng dẫn em hoàn thành tốt quá
trình học tập.
Báo cáo thực tập gồm 03 chương:
Chương 1: Khái quát về Ủy ban dân tộc thành phố Hà Nội
Chương 2: Thực trạng công tác lưu trữ tại Ủy ban dân tộc thành phố Hà Nội
Chượng 3: Báo cáo thực tập tại Ủy ban dân dộc thành phố Hà Nội và đề xuất
giải pháp nâng cao chất lượng công tác lưu trữ
Dù đã có nhiều cố gắng nhưng do trình độ chuyên môn và kiến thức tích luỹ
thực tế còn hạn chế, do vậy bài báo cáo còn có thể có những sai sót. Do vậy, em
kính mong thầy cô đóng góp những ý kiến quý báu, để em nhận ra những mặt còn
hạn chế của mình, từ đó có thểhoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !
Sinh viên
Vũ Thị Hương NhưTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×