Tải bản đầy đủ

VIẾT PHẦN MỞ ĐẦU TRONG BÁO CÁO

LỜI NÓI ĐẦU
Trong công cuộc đổi mới ngày nay, cùng với sự phát triển ngày càng cao của
khoa học kĩ thuật, tài liệu lưu trữ có một vai trò quan trọng trong việc lưu giữ lại
lịch sử của đất nước và phản ánh hoạt động của một cơ quan, tổ chức. Đồng thời
tài liệu lưu trữ góp phần giải quyết công việc, tìm kiếm thông tin để xây dựng
chiến lược kinh tế cũng như quy hoạch, chủ trương, đề ra các quyết định quản lý.
Trong quá trình xây dựng một nền văn hóa mới thì tài liệu lưu trữ có ý nghĩa to lớn
trong việc kế thừa những tinh hoa văn hóa dân tộc, rút ra nhiều thông tin bổ ích cho
việc giáo dục, tuyên truyền, phát triển những thế hệ kế tiếp. Nhận thức được tầm
quan trọng của tài liệu lưu trữ nên công tác lưu trữ ngày càng được chú trọng hơn.
Như vậy để công tác lưu trữ ngày càng tốt hơn nhằm phục vụ thông tin cho cơ
quan, lãnh đạo thì cần phải xây dựng một hệ thống tổ chức đội ngũ cán bộ lưu trữ
ngày càng lớn mạnh đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công tác lưu
trữ.
Vì vậy thật tự hào khi được đào tạo trong Trường Nội Vụ Hà Nội, một
trường đứng đầu trong công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành lưu trữ học. Góp
phần hiện đại hóa công tác lưu trữ trong văn phòng và đáp ứng nhu cầu trong công
tác lưu trữ hiện nay.
Để sinh viên hiểu rõ hơn về công tác lưu trữ học trong các cơ quan, Nhà
trường đã chỉ đạo cho sinh viên đi thực tập thực tế nhằm kết hợp với kiến thức
được học trên giảng đường. Thông qua việc nghiên cứu, khảo sát và thực hành

thực tiễn về công tác lưu trữ ở các cơ quan, tổ chức để củng cố kiến thức đã được
học và tích lũy kĩ năng về nghiệp vụ. Qua đó giúp sinh viên có được những nhận
thức đúng đắn hơn về ngành học của mình, nâng cao năng lực vận dụng lý thuyết
vào thực tiễn, phát huy khả năng sáng tạo của bản thân, tích lũy được nhiều kỹ
năng, kinh nghiệp hơn để làm cơ sở cho công tác sau này và xây dựng được phong


cách làm việc của một cán bộ ngành lưu trữ học. Có áp dụng được lý thuyết vào
công việc thực tế mới có thể tạo được hiệu quả công việc trong công tác lưu trữ.
Sau khi hoàn thành chương trình lý thuyết chuyên ngành tại trường và được
sự chấp thuận của Ban Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc Gia III cho em được cơ
hội đến thực tập tại cơ quan và được phân vào Phòng Tài liệu Nghe nhìn từ ngày
10/01/2017 đến ngày 10/03/2017. Về cơ quan với những kiến thức về chuyên môn
Lưu trữ được các thầy, cô trong trường trang bị đầy đủ và tận tình chỉ bảo cho em
đã giúp em nghiên cứu, tìm hiểu tình hình bộ máy chức năng, nhiệm vụ của cơ
quan và thực hành các nghiệp vụ của công tác Lưu trữ.
Để hoàn thành tốt thời gian thực tập và để có thể thực hiện tốt bài báo cáo
thực tập này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể các thầy cô giáo
trong Khoa Văn thư – Lưu trữ, đặc biệt là Cô Trịnh Thị Kim Oanh đã tận tình chỉ
bảo, hướng dẫn em trước khi đi thực tập và hoàn thành bài báo cáo này. Đồng thời,
em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tập thể Ban Giám đốc Trung tâm Lưu
trữ Quốc Gia III. Đặc biệt là anh Nguyễn Thế Anh ( Trưởng phòng Tài liệu Nghe
nhìn) cùng các anh chị trong phòng đã tiếp nhận, bố trí, sắp xếp và hướng dẫn chỉ
đạo một cách tận tình, chu đáo trong công việc và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất
để em có thể tiếp xúc, học hỏi những kinh nghiệp và thực hành một số nghiệp vụ
về công tác lưu trữ thuộc chuyên môn của mình.
Trong quá trình thực tập và làm báo cáo thực tập, vì đây là lần đầu tiên em
tiếp xúc với một khối tài liệu lớn và đặc thù riêng như tài liệu Nghe nhìn nên em có
nhiều bỡ ngỡ, mắc những sai lầm, thiếu sót. Vì vậy em rất mong nhận được sự góp
ý chân thành của thầy cô, Ban Giám đốc Trung tâm và anh chị trong Phòng để em
có thể rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho bản thân nhằm bổ sung thêm
vào lượng kiến thực còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ của mình.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên thực hiện


Hoàng Tùng Lâm
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×