Tải bản đầy đủ

LỜI MỞ ĐẦU TRONG BÁO CÁO LUẬN VĂN

LỜI NÓI ĐẦU
Công tác Văn thư _ Lưu trữ là công tác có ý nghĩa hết sức quan trọng và là công
tác thường xuyên của mỗi cơ quan trong lĩnh vực quản lý Hành chính nhà nước.
Ngày nay cùng với sự phát triển của Khoa học _ Công nghệ công tác Văn thư _
Lưu trữ đang từng ngày đi lên phát triển và ưa chuộn nhiều hơn trong cơ quan tổ
chức và luôn được quan tâm bởi vì nó là công tác đảm bảo hoạt động quản lý Hành
chính thông qua các Văn bản, Tài liệu.
Thực hiện phương châm “ Học đi đôi với hành, Lý thuyết phải đi đôi với thực
tế “ nhằm giúp cán bộ Văn thư _ Lưu trữ trong tương lai nắm vững được lý thuyết
đã học để vận dụng vào thực tế Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội đã giúp đỡ sinh
viên tạo điều kiện để sinh viên có thể thực tập tại các cơ quan, tổ chức.
Được sự hỗ trợ của nhà trường và cán bộ Lưu trữ của UBND Quận Tây Hồ,
em đã được thực tập tại Phòng Lưu trữ của UBND Quận Tây Hồ. trong khoảng
thời gian hai tháng thực tập vừa qua, bản thân em đã cố găng nỗ lực và không
ngừng học hỏi bổ sung kinh nghiệm làm việc cũng như những kĩ năng nghiệp vụ
mà thầy cô đã giảng dạy, trên cơ sở áp dụng lý thuyết và sự hướng dẫn tận tình của
cán bộ Lưu trữ UBND Quận Tây Hồ.
Là một cán bộ Văn thư _ Lưu trữ tương lai, đợt thực tập này đã trang bị cho
em những kiến thức cơ bản. Trước hết là nhận thức rõ ràng tầm quan trọng của
công tác Văn thư _ Lưu trữ đối với sự phát triển của đất nước, bên cạnh đó thấy
đươhc nhũng bất cập của công tãc này trong cơ quan tổ chức. Có thể nói đợt thực

tập này đã giúp tôi nắm vứng được chắc hơn kiến thức của mình, trưởng thành
hơn sau khi đã thực tập ở cơ quan.


Trong quá trình thực tập tại UBND Quận Tây Hồ em còn bỡ ngỡ . Xong bên
cạnh đó bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót. Vì kinh nghiệm còn ít, và vốn hiểu biết
hạn hẹp, còn chậm và cần phải cởi mở hơn.
Dưới sự chỉ đạo tận tình của chị Nguyễn Thị Nếp – cán bộ Lưu trữ của
UBND quận Tây Hồ qua thời gian hai tháng em đã học tập, tìm hiểu và đã được
làm các công việc ở phòng Lưu trữ như: Lập hồ sơ, viết mục lục hồ sơ tài liệu, vào
phần mềm quản lý hồ sơ tài liệu, chỉnh lý tài liệu…
Để có được đợt thực tập này cùng những kinh nghiệm, những bài học bổ ích trong
thời gian qua, trước hết em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô trong Ban
giám hiệu nhà trường, khoa Văn thư – Lưu trữ đặc biệt là các thầy cô: thầy Trần
Văn Quang, cô Trịnh Thị Kim Oanh, cô Chu Thị Hậu, cô Trần Thị Loan, cô Phạm
Thị Hồng Quyên….là những người đã trực tiếp giảng dạy chúng em trong những
giờ học về nghiệp vụ của mình. Đồng thời em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành
đến các anh, chị phòng Văn thư – Lưu trữ UBND quận Tây Hồ đã tạo điều kiện tốt
nhất có thể hướng dẫn và chỉ bảo em trong quá trình em thực tập tại đây.
Trong thời gian thực tập, tuy đã cố gắng nỗ lực hết sức nhưng do thời gian
còn hạn chế và kiến thức chưa đủ sâu nên em vẫn còn nhiều thiếu sót, vì vậy em rất
mong nhận được sự góp ý của các thầy cô và cán bộ trong cơ quan để em có thể
hoàn thiện hơn vốn kiến thức của mình.
Báo cáo sau đây là kết quả quá trình khảo sát thực tế kết hợp với lý luận
chuyên môn mà em đã rút ra được trong suốt thời gian thực tập.
Em xin chân thành cảm ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×