Tải bản đầy đủ

LỜI MỞ ĐẦU BÀI TIỂU LUẬN

LỜI NÓI ĐẦU
Công tác Lưu trữ là công tác nghiệp vụ quan trọng và không thể thiếu trong
hình thành và phát triển của một đơn vị nó ghi nhận các hoạt động của các cơ quan
Đảng và Nhà nước. Là nghiệp vụ quan trọng để giữ gìn, bảo quản thông tin lâu dài,
nhằm mục đích phục vụ cho sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta trên nhiều lĩnh
vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội …
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác Lưu trữ của Đảng và Nhà nước
trong yêu cầu hiện nay, kết hợp lý luận chương trình đào tạo ngành Lưu trữ với các
đợt thực tập thực tế.Vì vậy đợt thực tế này em có điều kiện liên hệ giữa những kiến
thức được các thầy, các cô trang bị ở trường đối chiếu thực tế tình hình công tác
Lưu trữ tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, với mục đích nhằm củng cố
cho em kiến thức đã học, kết hợp với thực tiển công tác mà các thế hệ đi trước đã
đúc kết nhằm nâng cao năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn, rèn luyện kỹ năng
nghề nghiệp.
Được sự chấp thuận của lãnh đạoVăn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn, em đã được tiếp nhận vào cơ quan và thực tập tại bộ phận Lưu trữ
thuộc phòng Văn thư lưu trữ từ ngày 10/1 – 10/3/2017.
Trong thời gian thực tập, tuy gặp không ít khó khăn trong quá trình làm việc
như đôi lúc còn chưa vận dụng tốt kiến thức đã được học áp dụng vào thực tế, đôi
khi còn thụ động trong công việc… nhưng chính những khó khăn đó sẽ là đòn bẩy
để em quyết tâm phát triển bản thân cũng như trau dồi kiến thức chuyên môn của

mình hơn. Ngoài một số khó khăn đã nêu trên, em cũng gặp rất nhiều thuận lợi
trong việc thực tập, đầu tiên phải kể đến việc được vận dụng kiến thức đã học vào
thực tế, kế đến là được học hỏi thêm những sáng tạo mới trong công việc cũng như
cách giao tiếp,ứng xử trong cơ quan Nhà nước.
Qua đây em xin cảm ơn quý cô, chú, anh chị trong Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn rất nhiều trong công việc đã hết lòng truyền đạt cho em những
kiến thức quý báu liên quan đến nghiệp vụ của mình như: chỉnh lý, vệ sinh kho


tàng, tra cứu tài liệu.... trong thực tiễn. Trong quá trình thực tập tại Bộ, em đã học
hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báo từ anh chị trong cơ quan và đây cũng là cơ
hội để em áp dụng những kiến thức đã được học đem áp dụng vào công việc thực
tế của em sau này.
Nội dung báo cáo gồm có 3 chương:
-

Chương 1: Giới thiệu vài nét về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Chương 2: Thực trạng công tác lưu trữ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông

-

thôn
Chương 3: Báo cáo kết quả thực tập tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Trong thời gian thực tập, viết báo cáo, mặc dù có nhiều cố gắng nhưng
không sao tránh khỏi những thiếu sót, rất mong sự đóng góp qúi báu của Thầy, Cô
giáo trong Khoa Văn thư- lưu trữ để báo cáo thực tập của em được hoàn chỉnh hơn
nữa.
Em xin chân thành cảm ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×