Tải bản đầy đủ

PHẦN MỞ ĐẦU BÀI LUẬN VĂN

LỜI NÓI ĐẦU
Trong công cuộc đổi mới ngày nay, cùng với sự phát triển ngày càng cao của
khoa học kĩ thuật, tài liệu lưu trữ có một vai trò quan trọng càng quan trọng trong
việc phản ánh hoạt động của một cơ quan, tổ chức. Đồng thời tài liệu lưu trữ góp
phần giải quyết công việc, tìm kiếm thông tin để xây dựng chiến lược kinh tế cũng
như quy hoạch, chủ trương, đề ra các quyết định quản lý. Trong quá trình xây dựng
một nền văn hoá mới tài liệu lưu trữ có ý nghĩa to lớn trong việc kế thừa những
tinh hoa văn hóa dân tộc, rút ra nhiều thông tin bổ ích cho việc giáo duc, tuyên
truyền, phát triển kinh tế. Nhận thức được tầm quan trọng của tài liệu lưu trữ nên
công tác văn thư lưu trữ ngày càng được chú trọng hơn. Như vậy để công tác văn
thư lưu trữ ngày càng tốt hơn nhằm phục vụ thông tin cho cơ quan, lãnh đạo. Cần
phải xây dựng một hệ thống tổ chức đội ngũ cán bộ văn thư lưu trữ ngày càng lớn
mạnh đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp phát triển công tác lưu trữ.
Từ yêu cầu thực tiễn trên ngày 18/ 12/ 1971 Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ký
Quyết định số 109/ BT thành lập Trường TH Văn thư - lưu trữ thuộc Cục lưu trữ
Phủ Thủ tướng. Nay là Trường Đại học Nội vụ Hà Nội do Bộ Nội Vụ quản lý. Từ
khi thành lập tới nay trường luôn mở rộng việc chiêu sinh, đào tạo và số lượng
tuyển sinh ngày càng nhiều so với trước, có đủ năng lực, trình độ nghiệp vụ. Hàng
năm số sinh viên ra trường đều có việc làm phù hợp với chuyên ngành mình đã
được đào tạo. Cơ sở vật chất của trường ngày càng được nâng cấp và mở thêm một
số chuyên ngành mới như quản trị văn phòng, chính trị học, luật học... Các lớp tại

chức, hệ nghề cũng liên tục được chiêu sinh. Để góp phần hiện đại hoá công tác
lưu trữ trong văn phòng hiện nay, gắn liền nhà trường với xã hội, lý luận với thực
tiễn việc “Học đi đôi với hành” nhà trường đã lên kế hoạch cho sinh vên đi thực
tập thực tế tại các cơ quan tổ chức.
Thực tập là khoảng thời gian vô cùng quan trọng, giúp cho quá trình học tập
của chúng em được chuyên sâu và có hệ thống hơn. Từ đó thấy được thực tế quy


trình thực hiện công việc ở ngoài xã hội so với trên giảng đường như thế nào? có
đúng quy trình nghiệp vụ mình đã học hay không ? quy cách làm việc như thế
nào ? thái độ và khả năng giao tiếp ứng xử của Cán bộ ra sao? Có giống với yêu
cầu của Cán bộ làm Văn thư - Lưu trữ trên giảng đường mà thầy cô đã dạy hay
không?...Từ việc tìm hiểu đó chúng em có thể nhận thức đúng đắn hơn về ngành
học của mình, nâng cao năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn, rèn luyện kỹ năng
nghề nghiệp, phát huy khả năng sáng tạo của bản thân, học hỏi được nhiều kinh
nghiệm quý báu góp phần vận dụng một cách có hiệu quả giữa kiến thức và thực tế
đối với công việc mà em làm sau này. Xây dựng phong cách làm việc của một cán
bộ khoa học về lưu trữ. Được đào tạo tại trường Đại học Nội vụ Hà Nội với chuyên
ngành Lưu trữ học, qua liên hệ của bản thân và được sự nhất trí tiếp nhận của Ban
dân vận Tỉnh ủy Thành Phố Cao Bằng, em đã đến thực tập tại Văn phòng của Ban
dân vận Tỉnh ủy Thành Phố Cao Bằng từ ngày 10 tháng 01 đến ngày 10 tháng 03
năm 2017. Trong thời gian thưc tập tại Ban dân vận Tỉnh ủy Thành Phố Cao Bằng,
em đã được tiếp cận với thực tế, đã được tham gia vào nhiều nghiệp vụ của công
tác Lưu trữ như: Công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan;
thu thập và bổ sung tài liệu lưu trữ; xác định giá trị tài liệu và chỉnh lý tài liệu; bảo
quản và phục vụ khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ. Trong các công tác nghiệp vụ đã
được thực tập tài cơ quan em xin chọn nội dung chỉnh lý tài liệu lưu trữ làm nội
dung thực tập chính. Bởi thứ nhất là do em được thực hiện công tác chỉnh lý tài
liệu là nhiều nhất, thứ hai công tác chỉnh lý nó bao gồm cả các công tác nghiệp vụ
khác nên giới thiệu được hoạt động chỉnh lý mà em đã làm thì cũng đã giới thiệu
được phần nào nội dung các nghiệp vụ khác mà em đã được làm, cũng thêm một lý
do chủ quan là do em thích công tác chỉnh lý nó giúp em thêm tự tin và càng yêu
ngành lưu trữ hơn. Tuy mới đầu có nhiều bỡ ngỡ; nhiều lo lắng sợ mình không
không được giao công việc, sợ mình không làm được nếu được giao nhiệm vụ, sợ
mình làm gì sai rồi bị chỉ trích, … nhưng với sức trẻ, lòng nhiệt tình và say mê
trong công việc, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của các thầy cô
trong khoa Văn thư-Lưu trữ và các Cán bộ tại Ban dân vận Tỉnh ủy thành phố Cao


Bằng. Đặc biệt là sự quan tâm hướng dẫn của chú Vi Xuân Thứ Phó Trưởng Ban


và cô Hoàng Thị Minh Thoa Cán bộ Văn thư Lưu trữ Ban dân vận Tỉnh ủy đã tiếp
nhận, bố trí, sắp xếp hướng dẫn chỉ đạo một cách tận tình, chu đáo công việc, giải
đáp một cách rõ ràng, tỉ mỉ các thắc mắc, hay những vấn đề em chưa hiểu và tạo
mọi điều kiện thuận lợi nhất, tốt nhất để em có điều kiện tiếp xúc, học hỏi những
kinh nghiệm, thực hành một số nghiệp vụ về công tác lưu trữ thuộc chuyên môn
của mình. Trong quá trình thực tập và làm báo cáo thực tập. giúp em giảm bớt sự
bỡ ngỡ trong môi trường làm việc tại cơ quan. Quá trình thực tập hai tháng không
phải là dài nhưng chúng em đã học hỏi đựơc nhiều điều bổ ích trong công việc,
giao tiếp, lòng say mê nghề nghiệp và tính sáng tạo. Có thể nói trước kia khi chọn
ngành này em luôn cảm thấy đây là một chuyên ngành khó hơn cả. Nhưng quá
trình thực tập tại Ban dân vận Tỉnh ủy Thành Phố Cao Bằng thì nó trở thành một
niềm vui không chỉ đối với riêng em mà còn là của tất cả các thành viên. Nó sẽ là
sự cổ vũ động viên khích lệ em bước tiếp trên con đường đã chọn ( một Cán bộ lưu
trữ tương lai). Để tổng hợp quá trình thực tập tại Ban dân vận Tỉnh ủy Thành Phố
Cao Bằng, em xin trình bày bài báo cáo “thực tập”. Cấu trúc của bài báo cáo gồm 3
phần chính như sau: Chương I. Giới thiệu chung về Ban dân vận Tỉnh ủy Thành
Phố Cao Bằng. Chương II. Khái quát thực trạng công tác lưu trữ tại Ban dân vận
Tỉnh ủy Thành Phố Cao Bằng . Chương III. Báo cáo kết quả thực tập tại Ban dân
vận Tỉnh ủy Thành Phố Cao Bằng và những đề xuất, khuyến nghị. Dưới đây là bài
báo cáo thưc tập của em. Do lần đầu được tiếp xúc với môi trường mới với nhiều
bỡ ngỡ, căng thẳng và khó khăn nên không tránh khỏi sự thiếu sót, tuy nhiên đây là
kết quả đầu tiên đánh giá bước đầu trưởng thành của bản thân sau 4 năm học tập và
rèn luyện tại trường. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, nhận xét và đóng góp ý
kiến của các Cán bộ trong Ban dân vận Tỉnh ủy Thành Phố Cao Bằng cũng như
thầy, cô Khoa Văn thư - Lưu trữ để bài báo cáo thưc tập của em được hoàn thiện và
đạt được chất lượng cao hơn và để em có thêm những kinh nghiệm quý báu trong
công việc cũng như tạo điều kiện thuận lợi quá trình làm việc sau này của chính
bản thân em. Qua bài cáo này, em xin chân thành cảm ơn các thầy, cô trong khoa


Văn thư - Lưu trữ Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội và các Cán bộ tại Ban dan vận
Tỉnh ủy Thành Phố Cao Bằng đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành
tốt đợt thực tập này.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×