Tải bản đầy đủ

LỜI NÓI ĐẦU TRONG LUẬN VĂN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

LỜI NÓI ĐẦU
Trong công cuộc xây dựng đất nước tiến tới thời đại công nghiệp hóa,hiện
đại hóa, việc trao đổi thông tin trở thành một nhu cầu tất yếu của con người trên
mọi phương tiện khác nhau: Văn bản, sách báo, tạp chí, mạng điện tử…đặc biệt
việc trao đổi thông tin bằng văn bản ngày càng phát triển hơn, trở thành một
phương tiện quan trọng không thể thiếu trong hoạt động quản lý của các cơ quan,
tổ chức nhà nước nói chung và các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp nói riêng nhưng
để có nguồn thông tin đáng tin cậy, giá trị phải nói đến là tài liệu lưu trữ.
Tài liệu lưu trữ được coi là di sản quý báu của quốc gia không thể thiếu
trong các hoạt động của các cơ quan Đảng Nhà nước, các tổ chức chính trị -xã hội,
tổ chức xã hội nghề nghiệp,…Làm tốt công tác lưu trữ sẽ góp phần giải quyết công
việc của mỗi cơ quan đơn vị một cách nhanh chóng, chính xác. Sự ra đời của công
tác lưu trữ đối với công tác văn phòng là khâu nghiệp vụ vô cùng quan trọng, nó là
sự tập trung, thống nhất phản ánh bộ mặt kết quả đạt được của cơ quan tổ chức.
Chính vì vậy, công tác lưu trữ ngày càng phát triển, được coi trọng trong xã hội.
Công tác lưu trữ là một mắt xích không thể thiếu trong hoạt động quản lý, có
một vai trò vô cùng quan trọng, được xác định là một ngành khoa học và được
đánh giá ngang tầm với các ngành khoa học khác. Nhận biết tầm quan trọng của
ngành văn thư - lưu trữ đối với xã hội, trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội đã không
ngừng đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ văn thư - lưu trữ có trình độ chuyên môn
vững vàng cả về lý luận và thực tiễn.

Một nhà triết học đã từng nói: “Lý thuyết chỉ là màu xám còn cây đời mãi
mãi xanh tươi”. Đúng vậy, lý thuyết mãi mãi chỉ là một cái gì đó được tồn tại trên
trang giấy, qua những bài giảng nếu như nó không được đồng hành cùng với thực
tế. Vì vậy mà trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã thực hiện phương châm giáo dục:
“Học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn” nhằm rèn luyện kỹ năng
nghề nghiệp cho sinh viên. Nhà trường đã tổ chức cho sinh viên đi thực tập tại cơ


quan giúp sinh viên có điều kiện thực tế, vận dụng lý luận vào thực tiễn, giúp sinh
viên củng cố kiến thức, tìm hiểu và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hiểu
được vị trí vai trò công việc của mình để hoàn thiện bản thân và có được nhiều tri
thức giúp có một hành trang tốt sau khi ra trường cũng chính là dịp để các sinh
viên tập dượt và rèn luyện đạo đức, tác phong nghề nghiệp của một cán bộ văn thư
lưu trữ trong tương lai. Được sự quan tâm giới thiệu của nhà trường cũng như sự
giúp đỡ của UBND quận Tây Hồ đã tạo điều kiện giúp đỡ em được tìm hiểu và
được trực tiếp tiếp xúc với công việc tại phòng lưu trữ thuộc văn phòng HĐND –
UBND quận Tây Hồ.
Quận Tây Hồ là một trong những quận đi đầu thực hiện chủ trương cải cách
nền hành chính nhà nước, quận đã áp dụng mô hình một cửa và đạt được những
thành công nhất định.Hằng ngày, Văn phòng UBND quận phải tiếp nhận và xử lý
rất nhiều văn bản đến cũng như ban hành văn bản đi.Vì vậy, một quy trình quản lý
và xử lý văn bản có hiệu quả sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên
địa bàn quận. Vậy nên tài liệu lưu trữ được coi là di sản của Quốc gia nói chung và
của UBND quận nói riêng, làm tốt công tác lưu trữ sẽ giúp cơ quan, đơn vị giải
quyết công việc một cách nhanh chóng và chính xác cao. Thời gian thực tập tại cơ
quan kéo dài trong 2 tháng từ ngày 10/1/2017 đến ngày 10/3/2017, đợt thực tập
này giúp cho sinh viên không những được tiếp cận thực tế mà còn xâm nhập thực
tế để học hỏi kiến thức bổ sung cho phần lý luận nghiệp vụ chuyên môn, bước đầu
làm quen với một môi trường mới – môi trường làm việc trong một cơ quan – văn
hóa công sở, rèn luyện tác phong làm việc, quan hệ ứng xử, giao tiếp đồng thời rút
ra được nhiều bài học kinh nghiệm trong quá trình làm việc. Trong khoảng thời
gian được khảo sát, làm việc thực tế bản thân em đã tiếp cận trực tiếp với công
việc, nỗ lực cố gắng học hỏi kinh nghiệm làm việc cũng như rèn luyện kỹ năng
nghiệp vụ lưu trữ.
Tuy nhiên, trong quá trình thực tập việc áp dụng lý thuyết vào thực tiễn còn


rất nhiều hạn chế, kinh nghiệm chưa nhiều, đây là kết quả đánh giá bước trưởng
thành của bản thân sau 4 năm học tập và rèn luyện tại trường.Trong thời gian thực
tập cũng như bản báo cáo thực tập còn nhiều thiếu xót và không tránh khỏi những


hạn chế nhất định. Vì vậy, em rất mong nhận được sự giúp đỡ, những ý kiến đóng
góp, nhận xét từ quý thầy cô và các cán bộ đơn vị thực tập để bài báo cáo của em
được hoàn chỉnh hơn, giúp em có thêm nhiều kinh nghiệm quý báu trong công việc
và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho những bước đi tiếp theo trong tương lai.
Qua bài báo cáo thực tập, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô
trong trường Đại học Nội vụ Hà Nội, khoa Văn thư – lưu trữ đã giảng dạy, giúp đỡ
và truyền đạt tới chúng em những kiến thức vững chắc về công tác nghiệp vụ. Em
xin chân thành cảm ơn lãnh đạo UBND quận Tây Hồ, các anh chị trong văn phòng
HĐND & UBND quận đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ em, giúp em có thêm niềm tin
và lòng say mê nghề nghiệp cũng như nhận biết được phẩm chất và trách nhiệm
của một người cán bộ để em hoàn thiện được đợt thực tập này.
Em xin chân thành cảm ơn.
Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2017
Sv. Nguyễn Thị Phương HoaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×