Tải bản đầy đủ

NHỮNG LỜI NÓI ĐẦU HAY TRONG BÁO CÁO THỰC TẬP

LỜI MỞ ĐẦU
Như chúng ta đều biết, công tác lưu trữ là một lĩnh vực hoạt động của nhà
nước bao gồm tất cả những vấn đề lý luận, thực tiễn và pháp chế liên quan tới việc
tổ chức khoa học, bảo quản và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu
trữ phục vụ công tác quản lý, công tác nghiên cứu khoa học lịch sử và các nhu cầu
chính đáng khác của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Công tác lưu trữ ra đời do đòi
hỏi khách quan của việc quản lý, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu để phục vụ
xã hội. Vì vậy, công tác lưu trữ được tổ chức ở tất cả các quốc gia trên thế giới và
là một trong những hoạt động được các nhà nước quan tâm.
Là một sinh viên Trường Đại học Nội Vụ Hà nội với chuyên ngành Lưu trữ
học, em đã được các thầy cô giảng dạy, đồng thời qua tìm hiểu phần nào đã biết
được những đặc điểm, hoạt động của công tác lưu trữ. Nhằm trang bị cho sinh viên
thêm những kiến thức và kĩ năng ngành nghề, Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đã
tổ chức một đợt thực tập cho sinh viên tại các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao trình
độ hiểu biết cũng như đi gần hơn với thực tế và rèn luyện thêm ý thức làm việc.
Thực hiện phương châm “Học đi đôi với hành”.
Được sự đồng ý của Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung
ương, em được tiếp nhận về Phòng Hành chính để giúp các cán bộ văn phòng thực
hiện các nghiệp vụ đã được đào tạo và một số công việc khác dưới sự hướng dẫn
của các cán bộ chuyên viên trong Viện. Đây thực sự là môi trường thuận lợi cho
em tiếp cận với thực tiễn, giúp em hiểu rõ hơn về công tác Lưu trữ. Với những kiến

thức lý luận được trang bị, tích lũy trong thời gian học tập ở trường, đồng thời với
quá trình tự học và trực tiếp được thực hiện các công việc thực tế ở nơi thực tập,
em nhận thức được rõ vai trò, nhiệm vụ của công tác Lưu trữ trong cuộc sống cũng
như trong các cơ quan, từ đó rèn luyện sự năng động, nhiệt tình, tỉ mỉ, lòng say mê
với nghề nghiệp của một cán bộ lưu trữ.
Trong thời gian thực tập 2 tháng (từ ngày 10/1 đến ngày 10/3/2017) tại Viện


Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, em đã nhận được sự hướng dẫn của các
nhân viên, cán bộ, chuyên viên trong Viện cũng như sự chỉ bảo tận tình và được ở
trong môi trường làm việc thân thiện của các chuyên viên trực tiếp hướng dẫn thực
tập đã tạo điều kiện giúp em hoàn thành đợt thực tập này.
Do thời gian, trình độ vốn kiến thức và kinh nghiệm còn có những hạn chế
nhất định, vì vậy báo cáo của em không tránh khỏi những thiếu sót, chưa khách
quan trong nhận định, đánh giá cũng như đưa ra đề xuất, giải pháp. Vì vậy, em rất
mong nhận được sự thông cảm và những ý kiến đóng góp quý báu của các cán bộ
trong Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương; các giảng viên trong khoa
Văn thư - Lưu trữ để bài cáo cáo của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×