Tải bản đầy đủ

VIẾT LỜI MỞ ĐẦU TRONG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

LỜI NÓI ĐẦU
Văn thư – Lưu trữ là công tác có ý nghĩa hết sức quan trọng và là công tác
thường xuyên của mỗi cơ quan trong lĩnh vực quản lí Hành chính Nhà nước
Trong các cơ quan đơn vị công tác Văn thư – Lưu trữ luôn được quan tâm
bởi đó là công tác đảm bảo hoạt động quản lý Hành chính thong qua các văn bản –
Tài liệu
Làm tốt các công văn, giấy tờ sẽ đảm bảo cung cấp thông tin giải quyết công
việc nhanh chóng, chính xác , đảm bảo bí mật cho mỗi cơ quan.
Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ , mỗi lĩnh vực đều
được hiện đại hóa, nền hành chính nhà nước có sự phát triển để phù hợp. Với vai
trò quan tọng của công tác Văn thư – Lưu trữ trong lĩnh vực quản lý hành chính,
Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, đã và đang có những chủ chương chính sách
ngày càng hiện đại công tác này, nhằm phục vụ tốt nhất cho hoạt động quản lý Nhà
nước trong mỗi cơ quan.
Thực hiện phương châm “Học đi đôi với hành, lý thuyết đi đôi với thực tế”
nhằm giúp cán bộ văn phòng trong tương lai , nắm vững lý thuyết đã được học để
vận dụng vào thực tế.Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đã tạo điều kiện cho sinh
viên đi thực tập tại các cơ quan .
Được sự quan tâm giúp đỡ của cán bộ nhân viên Huyện Ủy Lạng Giang em
đã được tiếp nhận thực tập tại Văn phòng Huyện Ủy Lạng Giang kể từ ngày
20/3/2017 đến ngày 16/4/2017, trong thời gian này bản thân em đã cố gắng nỗ lực

không ngừng học hỏi các kinh nghiệm làm việc cũng như rèn luyện kỹ năng
nghiệp vụ văn phòng trên cơ sở áp dụng lý thuyết đã được học .
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cán bộ, chuyên viên Văn thư đã tận
tình hướng dẫn, chỉ bảo em giúp tôi thêm kiến thức về chuyên môn, trau dồi trình
độ nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác .
Có thể nói đợt thực tập đã giúp em cụ thể hóa và nắm chắc hơn kiến thức
của mình, trưởng thành hơn sau khi đi thực tập ở cơ quan.
Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2017
Sinh viên


Nguyễn Thị Khánh LinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×