Tải bản đầy đủ

VIẾT PHẦN MỞ ĐẦU TRONG BÁO CÁO

LỜI NÓI ĐẦU
Văn thư - Lưu trữ là công tác có ý nghĩa hết sức quan trọng và là công tác
thường xuyên của mỗi cơ quan trong lĩnh vực quản lý Hành chính nhà nước.
Trong các cơ quan, đơn vị công tác Văn thư - Lưu trữ luôn được quan tâm bởi
đó là công tác đảm bảo hoạt động quản lý Hành chính thông qua các văn bản, tài
liệu.
Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, mỗi lĩnh vực
đều được hiện đại hoá, nền hành chính nhà nước cũng có sự phát triển để phù
hợp.
Làm tốt công tác công văn giấy tờ sẽ đảm bảo cung cấp thông tin giải quyết
công việc nhanh chóng, chính xác, đảm bảo bí mật cho mỗi cơ quan.
Với vai trò quan trọng của công tác Văn thư - Lưu trữ trong lĩnh vực quản lý
hành chính, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, đã và đang có những chủ trương,
chính sách ngày càng hiện đại công tác này, nhằm phục vụ tốt nhất cho hoạt động
quản lý nhà nước trong mỗi cơ quan.
Thực hiện phương châm "Học đi đôi với hành, lý thuyết đi đôi với thực tế"
nhằm giúp cán bộ lưu trữ trong tương lai nắm vững lý thuyết đã được học để vận
dụng vào thực tế trường Đại học Nội vụ Hà Nội cùng các thầy cô trong khoa Văn
thư - Lưu trữ đã tạo điều kiện cho sinh viên đi thực tập tại các cơ quan. Đó cũng là
dịp để sinh viên củng cố, tổng hợp lại kiến thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức của
một cán bộ lưu trữ, đó là cơ hội cho sinh viên đúc kết những kinh nghiệm làm việc,

giao tiếp phục vụ công tác sau này.
Được sự quan tâm giới thiệu của nhà trường cũng như sự giúp đỡ của Trung
tâm Lưu trữ Quốc gia III, em đã được tiếp nhận thực tập tại Phòng Chỉnh lý tài liệu
từ ngày 10/01/2017 đến ngày 10/03/2017. Tuy thời gian thực tập không nhiều
nhưng cũng đã giúp em làm quen được với môi trường và tác phong làm việc, quan


hệ ứng xử, giao tiếp đồng thời cũng có cách nhìn nhận đầy đủ và toàn diện hơn về
vai trò và tầm quan trọng của ngành Lưu trữ học.
Dưới sự chỉ đạo tận tình của cô Phạm Thị Thu Giang – Trưởng phòng Chỉnh
lý tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III qua thời gian hai tháng em đã học tập,
tìm hiểu và đã được làm các công việc ở phòng Chỉnh lý tài liệu như: Viết mục lục
văn bản, vào phần mềm quản lý hồ sơ tài liệu, soạn thảo văn bản, vận chuyển tài
liệu, chỉnh lý tài liệu…
Để có được đợt thực tập này cùng những kinh nghiệm, những bài học bổ ích
trong thời gian qua, trước hết em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô trong
Ban giám hiệu Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội, các thầy cô khoa Văn thư – Lưu
trữ đặc biệt là cô Trịnh Thị Kim Oanh, cô Chu Thị Hậu, cô Trịnh Thị Năm, cô
Trần Thị Loan….là những người đã trực tiếp giảng dạy chúng em trong những giờ
học về nghiệp vụ của mình.
Đồng thời em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh, chị phòng
Chỉnh lý tài liệu Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III đã tạo điều kiện tốt nhất có thể
hướng dẫn và chỉ bảo em trong quá trình em thực tập tại đây.
Trong thời gian thực tập, tuy đã cố gắng nỗ lực hết sức nhưng do thời gian
còn hạn chế và kiến thức chưa đủ sâu nên em vẫn còn nhiều thiếu sót, vì vậy em rất
mong nhận được sự góp ý của các thầy cô và cán bộ trong cơ quan để em có thể
hoàn thiện hơn vốn kiến thức của mình.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017
Sinh viênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×