Tải bản đầy đủ

MẪU LỜI CẢM ƠN TRONG LUẬN VĂN

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học này, trước hết xin chân thành cảm
ơn cô ThS. Đinh Thị Hải Yến – Giảng viên bộ môn Nghi thức nhà nước đã tận tình
truyền đạt kiến thức, hướng dẫn em làm đề tài trong thời gian qua. Tuy nhiên do
còn hạn chế về thời gian, phương tiện và kinh nghiệm nên còn rất nhiều thiếu sót
về nội dung, hình thức. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy,
cô và các bạn sinh viên.
Em xin chân thành cảm ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x