Tải bản đầy đủ

HƯỚNG DẪN VIẾT LỜI CẢM ƠN

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành đề tài này, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các thầy (cô) thuộc
Trung tâm Thông tin – Thư viện của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tạo điều
kiện để tôi có được tài liệu tham khảo. Và đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân
thành tới giảng viên Nguyễn Hữu Danh bởi thầy đã hướng dẫn giúp đỡ trong quá
trình thực hiện đề tài.
Trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu tôi đã gặp khá nhiều khó khăn,
mặt khác do trình độ nghiên cứu còn hạn chế cùng những nguyên nhân khác nên
dù cố gắng song đề tài của tôi không tránh khỏi những thiếu sót. Vì thế, tôi rất
mong nhận được sự góp ý của các thầy cô trong trường cũng như các bạn đọc.
Những ý kiến đóng góp của mọi người sẽ giúp tôi nhận ra những hạn chế và
qua đó tôi có thêm những nguồn tư liệu mới trên con đường học tập cũng như
nghiên cứu sau này.
Tôi xin chân thành cảm ơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x