Tải bản đầy đủ

VIẾT LỜI CẢM ƠN TRONG ĐỒ ÁN

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành bài tiểu luận này, trong quá trình khảo sát và thu thập, tổng
hợp thông tin tôi đã nhận được sự giúp đỡ và tạo điều kiện rất nhiều từ thầy giáo
Nguyễn Mạnh Cường, giáo viên bộ môn Nghi thức nhà nước.
Nhân đây cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy giáo Nguyễn
Mạnh Cường, bởi thầy đã dạy dỗ, hướng dẫn rất tận tình trong suốt quá trình tôi
thực hiện bài tiểu luận này.
Trong quá trình làm bài tiểu luận này tôi gặp khá nhiều khó khăn, mặt khác
do trình độ còn hạn chế nên dù cố gắng song đề tài của tôi không tránh khỏi những
hạn chế, thiếu sót. Vì thế tôi mong nhận được sự góp ý của thầy cô trong khoa
Quản trị văn phòng, các thầy cô trong trường cũng như các bạn đọc, vậy nên tôi đã
quyết định làm đề tài “ Tìm hiểu lịch sử biểu tượng quốc gia Việt Nam và hệ thống
biểu tượng quốc gia của một số nước trên thế giới”.
Những ý kiến đóng góp đó sẽ giúp tôi nhận ra những hạn chế trong bài tiểu
luận, qua đó tôi có thể rút kinh nghiệm và có thêm những nguồn tài liệu mới trên
con đường học tập cũng như nghiên cứu sau này.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x