Tải bản đầy đủ

CÁCH VIẾT LỜI CẢM ƠN TRONG ĐỒ ÁN

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành bài báo cáo thực tập với đề tài “Tìm hiểu công tác tổ chức,
quản lý về văn thư, lưu trữ tại Công ty Cổ phần đầu tư Sông Đà Sao Việt” trước
tiên cho phép em xin gửi lời cảm ơn tới chị Nguyễn Mai Anh nhân viên lễ tân - văn
thư và toàn thể các cô chú cán bộ, anh chị nhân viên tại phòng Tổ chức – Hành
Chính Công ty Cổ phần đầu tư Sông Đà Sao Việt đã giúp đỡ em rất nhiệt tình trong
suốt thời gian em thực tập.
Bài báo cáo của em sẽ không thể hoàn thành tốt nếu không có sự hướng dẫn
tận tình của các thầy, cô giáo giảng viên khoa Quản trị Văn phòng- Trường Đại học
Nội vụ Hà Nội.
Trong thời gian thực tập là 02 tháng (từ ngày 10/01/2016 đến ngày
10/3/2017) tuy ngắn, nhưng nhờ sự giúp đỡ của giáo viên hưỡng dẫn và cán bộ
hướng dẫn đã tạo cơ hội cho em áp dụng lý thuyết được trang bị vào công tác thực
tiễn. Trong suốt thời gian thực tập, em đã có cơ hội thực hành các công việc về văn
phòng. Qua đó đã tự rèn luyện được các kỹ năng làm việc và nâng cao hiểu biết
của mình trong việc trao đổi nghiệp vụ, từ đó nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng
của công tác Văn phòng.
Em viết bản báo cáo này mong muốn nhận được sự góp ý của các thầy, cô
giáo để giúp em hoàn thiện hơn về nghiệp vụ của mình để em có cơ sở, nền tảng
kiến thức để phục vụ cho công tác sau này với hy vọng góp một phần công sức
trong công cuộc đổi mới đất nước, công cuộc cải cách nền hành chính nước nhà.

Vì vốn kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên trong bài báo cáo
không thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót.
Một lần nữa cho phép em xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo
trong Khoa Quản trị Văn phòng- Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tạo điều kiện
cho sinh viên chúng em có cơ hội được khảo sát thực tế qua đợt thực tập. Xin chân
thành cảm ơn các anh, chị cô, chú tại phòng Tổ chức – Hành Chính Công ty Cổ
phần đầu tư Sông Đà Sao Việt đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành bào cáo
này!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x