Tải bản đầy đủ

VIẾT LỜI CẢM ƠN TRONG BÁO CÁO

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành đề tài này, trong quá trình khảo sát và thu thập, tổng hợp thông
tin tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình từ Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô trong
khoa, cán bộ thư viện Trung tâm thông tin thư viện đại học Nội Vụ Hà Nội. Nhân
đây, cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành với các thầy cô. Đặc biệt, đối với
cô Đinh Thị Hải Yến. Bởi cô đã hướng dẫn giúp đỡ tận tình trong suốt quá trình
thực hiện đề tài. Trong quá trình khảo sát và nghiên cứu tôi gặp khá nhiều khó
khăn, mặt khác do trình độ nghiên cứu còn hạn chế và những nguyên nhân khác
nên dù cố gắng song đề tài của tôi không tránh khỏi những hạn chế thiếu sót.
Vì thế, tôi rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô trong Hội đồng bảo vệ
đề tài, các thầy cô trong trường cũng như các bạn đọc. Những ý kiến đóng góp của
mọi người sẽ giúp tôi nhận ra hạn chế và qua đó tôi có thêm những nguồn tư liệu
mới trên con đường học tập cũng như nghiên cứu sau này.
Tôi xin chân thành cảm ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x