Tải bản đầy đủ

LỜI CẢM ƠN TRONG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

LỜI CẢM ƠN
Nhận được những đề tài làm bài tiểu luận môn “Nghi thức nhà nước” và sư
hướng dẫn của Giảng viên hướng dẫn T.S. Đinh Thị hải Yến, tôi đã chọn đề tài:
“Tìm hiểu về lịch sử các biểu tượng quốc gia của Việt Nam”
Để hoàn thành bài tiểu luận này, tôi xin chân thành cảm ơn cô Đinh Thị Hải
Yến đã tận tình hướng dẫn, giảng dạy trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và
rèn luyện ở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng để thưc hiện bài tiểu luận này một cách hoàng
chỉnh nhất. Song trong quá trình tìm hiểu lịch sử cũng như thưc tế, những hạn chế
về kiến thức và kinh nghiệm của bản thân nên không thể tránh khỏi những thiếu
sót. Tôi rất mong sư góp ý của giảng viên để bài tiểu luận được hoàn chỉnh hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày 10/12/2016
Sinh viênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x