Tải bản đầy đủ

MỘT SỐ LỜI CẢM ƠN TRONG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên em xin chân thành cảm ơn đến Lãnh đạo Trường đại học Nội vụ
Hà nội, và các Thầy Cô giáo trong trường, đặc biệt là các thầy cô khoa Tổ chức và
quản lý nhân lực, cùng Giảng viên Nguyễn Thị Hoa – giảng viên hướng dẫn chính
đã tận tình chỉ dạy, hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo này.
Xin được gửi lời cảm ơn tới UBND quận Tây Hồ - Hà Nội nói chung và
phòng Nội vụ quận nói riêng, đã tạo mọi điều kiện giúp em tìm hiểu, học tập, thực
hành và vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế và quan trọng hơn cả là để
hoàn thành tốt bài báo cáo này. Cùng các anh, các chị Đặc biệt là chị Lê Thị Thùy
đã tận tình giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập.
Đồng thời, xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể, các anh chị khóa
trước đã giúp đỡ, động viên em trong suốt quá trình thực tập và trên chặng đường
hoàn thành bài bái cáo.
Mặc dù đã được nhà trường và các thầy cô cùng quý cơ quan tạo mọi điều
kiện thuận lợi nhất để em có thể hoàn thành tốt đợt thực tập, song do hạn chế về
mặt thời gian cũng như khả năng, kinh nghiệm của bản thân còn yếu kém nhiều
nên bài báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót, khuyết điểm và sai lầm. Do
đó em kính mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của quý Nhà trường, quý
thầy cô giáo cũng như các anh chị trong cơ quan để bài báo cáo của em được hoàn
thành tốt nhất có thể, nhằm giúp em nâng cao kiến thức, kinh nghiệm thực tế để
vận dụng vào cuộc sống và quá trình làm việc sau này.

Em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2017
Sinh viên
Ngô Thị Hương LyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x