Tải bản đầy đủ

MẪU LỜI CẢM ƠN CHO BÀI TIỂU LUẬN

LỜI CẢM ƠN
Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với sự hỗ trợ,
giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt quá
trình thực tập và viết bài báo cáo nghiên cứu về công tác đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực tại UBND huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương tôi đã nhận được sự
giúp đỡ, chỉ bảo, hướng dẫn nhiệt tình của các cô, chú, anh, chị trong phòng Nội vụ
của UBND huyện và hơn hết là Khoa Tổ chức và quản lý nhân lực đã tạo điều kiện
cho sinh viên trong trường đi cọ xát thực tế, thực tập nghề nghiệp hướng sinh viên
đến một tương lai vững chãi và thành công trong nghề nghiệp. Cho tôi xin gửi lời
cảm ơn sâu sắc đến trường, khoa và cơ quan nơi tôi thực tập và làm đề tài nghiên
cứu.
Tôi xin chân thành cảm ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x