Tải bản đầy đủ

MẪU LỜI CẢM ƠN CHO ĐÒ ÁN TỐT NGHIỆP

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành bài báo cáo kiến tập với tên đề tài: “Thực trạng công tác đào
tạo và phát triển cán bộ, công chức tại UBND huyện Tân Uyên”cho tôi gửi lời cảm
ơn tới các quý thầy cô trong khoa Tổ chức và Quản lý nhân lực đã tận tình giảng
dạy, truyền đạt cho tôi những kiến thức về chuyên ngành Quản trị nhân lực để từ
đó tôi có thể vận dụng vào thực tiễn và cảm ơn cô giảng viên Nguyễn Thu Hằng
người đã trực tiếp hướng dẫn tôi về kỹ năng để làm bài báo cáo này.
Trong thời gian kiến tập tại Phòng Nội vụ huyện Tân Uyên, tôi xin chân
thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị, cô chú trong cơ quan và đặc
biệt cho tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới người hướng dẫn chú Đặng Thái Nam đã
giúp tôi hoàn thành đợt kiến tập và hoàn thiện bài báo cáo này.
Do trình độ nghiên cứu còn hạn chế và những nguyên nhân khác nên dù cố
gắng song bài báo cáo của tôi không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót.Vì thế, tôi
rất mong nhận được sự quan tâm, đóng góp ý của các thầy cô giáo để bài báo cáo
của tôi được hoàn chỉnh hơn.
Những ý kiến đóng góp của thầy cô sẽ giúp tôi nhận ra những hạn chế và
qua đó tôi sẽ có thêm những nguồn tư liệu mới trên con đường học tập cũng như
nghiên cứu sau này.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x