Tải bản đầy đủ

CÁCH VIẾT LỜI CẢM ƠN CHO ĐỒ ÁN

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành được đề tài nghiên cứu này, tôi xin chân thành cảm ơn quý
thầy cô Khoa Tổ chức và quản lý nhân lực cùng với các cán bộ lãnh đạo UBND xã
Nghĩa Đạo đã quan tâm, chỉ bảo tận tình và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và
thực hiện báo cáo kiến tập.
Do bản thân còn những hạn chế về mặt kiến thức và trình độ chuyên môn,
cũng như có sự hạn chế về mặt thời gian nên bài báo cáo không thể tránh khỏi
thiếu xót nhất định kính mong nhận được lời nhận xét chỉ bảo từ quý thầy cô.
Xin chân thành cảm ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x