Tải bản đầy đủ

HƯỚNG DẪN VIẾT LỜI CẢM ƠN TRONG ĐỒ ÁN

LỜI CẢM ƠN
Được sự giới thiệu của trường Đại học Nội vụ Hà Nội em đã được tiếp nhận
về kiến tập tại phòng Nội vụ huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn. Sau ba tuần kiến tập tại
cơ quan em đã trang bị và củng cố thêm được những kiến thức thực tế về chuyên
nghành Quản trị nhân lực mà em đang theo học.
Thời gian Kiến tập là quá trình em tham gia học hỏi, so sánh, nghiên cứu và
ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tế công việc ở các cơ quan quản lý
hành chính nhà nước.
Qua quá trình tìm hiểu thực tế em biết được công tác đào tạo và bồi dưỡng
cán bộ, công chức cấp xã thuộc địa bàn huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn đã đạt được
nhiều thành tựu đáng kể nhưng vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc. Vậy
nên khi nghiên cứu đề tài em hy vọng bài báo cáo sẽ thể hiện được sự nỗ lực của
em trong thời gian kiến tập.
Để hoàn thành báo cáo thực tập này, ngoài sự nỗ lực của bản thân, em trân
trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy cô giáo trong khoa quản trị nhân lực đã giúp
đỡ em trong suốt quá trình học tập. Các cô chú, anh chị đang công tác tại Phòng
Nội vụ huyện Pác Nặm đã quan tâm, giúp đỡ, tin tưởng tạo điều kiện cho em tiếp
xúc với công việc của cơ quan và giúp đỡ em trong quá trình thu thập thông tin
phục vụ cho quá trình hoàn thiện báo cáo.
Mặc dù bản thân đã cố gắng rất nhiều nhưng bài báo cáo không thể tránh
khỏi sự thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp để bài viết của em được

hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Pác Nặm, ngày 20 tháng 5 năm2017.
Sinh viên
Nông Thị Thu ViTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x