Tải bản đầy đủ

MẪU LỜI CẢM ƠN TRONG BÀI TIỂU LUẬN

LỜI CẢM ƠN
Xu thế chung của thế giới hiện nay là chuyển từ nền kinh tế chủ yếu dựa vào lao
động chân tay sang nền kinh tế trí thức. Vì vậy, vấn đề sử dụng và phát triển nhân lực có
vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Chính
vì vậy con người vừa là đối tượng, vừa động lực, đồng thời là mục tiêu phát triển của mỗi
quốc gia.
Nguồn lực lao động là một trong những nguồn lực quan trọng nhất của mỗi quốc
gia, trong đó vai trò của con người quyết định sự phát triển. Con người vừa là động lực
vừa là mục tiêu của sự phát triển; nếu thiếu một trong hai điều kiện đó sẽ không có sự
phát triển. Hiện nay, cơ cấu lao động đang chuyển dần từ lao động cơ bắp sang lao động
tri thức; trong khi đó nguồn lao động ở Việt Nam dồi dào mà giá nhân công rẻ, nguồn
nhân lực chất lượng chưa cao.
Nước ta là nước kinh tế đang phát triển vì vậy Đảng ta xác định phải "Lấy việc
phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững"
với mục tiêu "nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài". Vì vậy, nhiệm
vụ đặt ra nhằm phát huy nguồn lực lao động là phải tạo ra được đội ngũ lao động kỹ thuật
đủ về số lượng, mạnh về chất lượng.Trong quá trình học tập, nghiên cứu ở trường cùng
với thời gian thực tập tại Phòng Nội vụ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái tôi đã chọn
đề tài: "Công tác Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực của Uỷ Ban nhân dân huyện
Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái ",
Qua thời gian hai tháng thực tập tại phòng Nội vụ huyện Mù Cang Chải, đã giúp

em được tiếp xúc với thực tiễn, học hỏi và tích lũy được nhiều kinh nghiệm, từ thái độ
liên quan đến các vấn đề liên quan đến chuyên ngành đang theo học, và áp dụng vào thực
tế công việc. Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Mù Cang
Chải, tỉnh Yên Bái đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình thực
tập tại phòng Nội vụ huyện Mù Cang Chải.
Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý Thầy, Cô trong khoa
Tổ chức và Quản lý nhân lực cùng toàn thể các Thầy, Cô trường Đại học Nội vụ đã tận
tình chỉ bảo và truyền đạt kiến thức cho em trong suốt thời gian qua. Em cũng xin chân


thành cảm ơn các cán bộ, công chức của phòng Nội vụ huyện Mù Cang Chải đã giúp đỡ
cho tôi hoàn thành khoá thực tập cũng như bài tiểu luận.
Tuy nhiên, do thời gian thực tập còn hạn chế nên quá trình nghiên cứu, tiếp xúc
với công việc thực tế tại phòng Nội vụ chưa sâu. Vì vậy bài báo cáo có thể còn nhiều
thiếu sót, han chế khi tìm hiểu. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, quan tâm, đóng góp ý
kiến của các quý thầy, cô để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x