Tải bản đầy đủ

LỜI CAM ĐOAN TRONG LUẬN VĂN BÁO CÁO

LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoan đề tài: “Công tác quản lí Văn thư – Lưu trữ trong
UBND xã Đại Bình” là một công trình nghiên cứu độc lập không có sự sao
chép của người khác. Đề tài là một sản phẩm mà em đã nỗ lực nghiên cứu trong
quá trình học tập tại trường cũng như thực tập tại UBND xã. Trong quá trình viết
bài có sự tham khảo một số tài liệu có nguồn gốc rõ ràng, dưới sự hướng dẫn của
Thầy Nguyễn Mạnh Cường – Trưởng khoa khoa Quản trị văn phòng trường Đại
học Nội vụ Hà Nội. Em xin cam đoan nếu có vấn đề gì em xin chịu hoàn toàn
trách nhiệm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×