Tải bản đầy đủ

GIÁO AN HOI GIANG BAI ĐỘNG TỪ

GIÁO ÁN HỘI GIẢNG(VÒNG 2 TIẾT 1)
Người dạy: Nguyễn Thị Bình
Dạy ngày: 30/10/2014

Chính tả
ÔNG VÀ CHÁU
I. Mục tiêu
- Nghe viết, trình bày đúng bài thơ: “ Ông và cháu”. Viết đúng dấu hai chấm, mở
và đóng ngoặc kép, dấu chấm than.
- Làm đúng các bài tập tập phân biệt: c/k, l/n, dấu hỏi/ dấu ngã.

II. Chuẩn bị
-2 Bảng phụ
- Bảng con

III. Các hoạt động:
Hoạt động 1: Khởi động
- 1 Hs lên bảng viết : Ngày Quốc tế Lao động
- 1 Hs lên bảng viết : Ngày Quốc tế Thiếu nhi
-HS ghi bảng con, 2 HS viết bảng lớp: nghỉ ngơi, ăn no, con kiến.
Lớp và GV nhận xét

Giới thiệu bài: Gv treo tranh và hỏi:Bức tranh vẽ cảnh gì?
Ông và cháu đang làm gi?
Nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
Hoạt động 2: Hướng dẫn nghe viết
Mục tiêu: Nghe viết, trình bày đúng bài thơ: “ Ông và cháu”. Viết đúng dấu hai
chấm, mở và đóng ngoặc kép, dấu chấm than.
Cách tiến hành:
-GV đọc bài, 2 HS đọc lại.
-GV giúp HS nắm nội dung bài:
+ Có đúng cậu bé trong bài thơ thắng được ông mình không?
( Ông nhường cháu, giả vờ thua cho cháu vui.)
-Hướng dẫn HS nhận xét: Trong bài thơ có những dấu câu gì?
( dấu hai chấm, dấu ngoặc kép, dấu chấm than)
* Gv nêu: lời nói của nhân vật thường được viết sau dấu 2 chấm và trong dấu
ngoặc kép.
-GV hướng dẫn học sinh tìm từ khó, tiếng khó, phân tích các tiếng khó, HS đọc
lại.
-Học sinh viết bảng con: keo, hoan hô, trời chiều ,rạng sáng…
- Bài thơ có mấy khổ thơ? Mỗi khổ thơ được trình bày như thế nào?
- Mỗi dòng thơ có mấy chữ?
- Đầu dòng thơ được viết như thế nào?
-Để bài viết cho đẹp, các em cần viết mỗi dòng thơ lùi vào 3ô.


* Thư giãn
- GV nêu tư thế ngồi viết, cách để vở,…
b. GV đọc mẫu lần 2, HS viết vào vở
c. Chấm , chữa bài:
- HS đổi vở cho nhau soát lỗi. GV hướng dẫn HS soát lỗi
-Gv chấm 5,7 bài, nêu nhận xét rút kinh nghiệm.
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập
Mục tiêu: Làm đúng các bài tập phân biệt: c/k, l/n, dấu hỏi/ dấu ngã

Cách tiến hành:
Bài 2: Trò chơi Tiếp sức
-1 HS đọc đề bài- Gv hướng dẫn –cả lớp thảo luận nhóm đôi thời gian 1 phút.
- 2 nhóm thi tiếp sức tìm những chữ có âm c,k .
GV nhận xét- tuyên dương
Bài 3a:
-1 HS đọc đề bài.


- HS làm bài 3a vào PBT.
- 1 HS làm bảng phụ. GV nhận xét
Củng cố , dặn dò:
-Nhận xét tiết học. Nhắc lại quy tắc c/k.
-HS viết chưa đạt về nhà chép lại.
Về nhà sửa lỗi( nếu có).
Rút kinh nghiệm tiết dạy: .........................................................................................
.....................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×