Tải bản đầy đủ

LỜI CẢM ƠN HAY TRONG LUẬN VĂN BÁO CÁO ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 3

LỜI CẢM ƠN
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Tiến sĩ LÊ THỊ HIỀN - giảng
viên bộ môn “Phương pháp nghiên cứu khoa học” của khoa Văn hóa - Thông tin và
xã hội đã trang bị cho tôi những kiến thức, kĩ năng cơ bản để tôi có thể hoàn thành
đề tài nghiên cứu này.
Tôi cũng xin cảm ơn ban quản lý di tích chùa Tây Phương đã tạo điều kiện
cho tôi có thêm hiểu biết về lịch sử, kiến trúc cũng như các giá trị tâm linh của di
tích lịch sử chùa Tây Phương. Tôi hi vọng tài liệu này sẽ là cẩm nang hữu ích cung
cấp cho bạn đọc những kiến thức lịch sử - văn hoá cơ bản và cụ thể về di tích lịch
sử chùa Tây Phương.
Mặc dù trong quá trình nghiên cứu đề tài, tôi đã cố gắng tổng hợp đầy đủ bề
dầy và bề sâu lịch sử - văn hoá và các giá trị của di tích lịch sử chùa Tây Phương
nhưng tôi khó tránh khỏi những sai sót khi tìm hiểu, đánh giá cũng như trình bày
về đề tài nghiên cứu này. Tôi rất mong bạn đọc thông cảm và mong giành được sự
quan tâm đóng góp ý kiến của cô giáo và các bạn cho bài nghiên cứu để tôi tiếp tục
bổ sung, hoàn thiện đề tài hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×