Tải bản đầy đủ

LỜI CẢM ƠN HAY TRONG LUẬN VĂN BÁO CÁO ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

LỜI CẢM ƠN
Xuất phát từ lòng biết ơn sâu sắc tôi xin gửi lời cảm ăn chân thành nhất đến
T.S Bùi Thị Anh Vân đã quan tâm giúp đỡ chỉ bảo tôi trong suốt thời gian học tập
trên lớp cũng như quá trình làm bài tiểu luân.
Qua đây tôi cũng cảm ơn chị Nguyễn Thị Hương chủ nhiệm báo cáo chính
những tài liệu của chị mà tôi đã có cơ sở để triển khai bài tốt hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×