Tải bản đầy đủ

LỜI CẢM ƠN HAY TRONG LUẬN VĂN BÁO CÁO ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 21

LỜI CẢM ƠN
Trải qua thời gian kiến tập, với sự hướng dẫn nhiệt tình của các cán bộ
Phòng văn hóa và thông tin huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam nói chung và cán bộ
hướng dẫn chuyên môn Nguyễn Văn Thành nói riêng, tôi đã hoàn thành thời gian
kiến tập thành công, tốt đẹp. Sau một thời gian kiến tập tôi đã rút ra được nhiều bài
học, nhiều kinh nghiệm bổ ích trong công tác quản lý văn hóa. Đồng thời, tôi cũng
có được những trải nghiệm thực tế vô cùng bổ ích tại đơn vị.
Tôi xin trân thành cảm ơn cô Trần Thị Phương Thúy đã nhiệt tình hướng dẫn
cho chúng tôi trong quá trình làm báo cáo kiến tập. Xin trân thành cảm ơn ông
Nguyễn Văn Thành, cùng toàn thể các cán bộ của Phòng văn hóa và thông tin
huyện Thanh Liêm đã nhiệt tình hướng dẫn và tạo điều kiện cho tôi hoàn thành
thời gian kiến tập thành công.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×