Tải bản đầy đủ

LỜI CẢM ƠN HAY TRONG LUẬN VĂN BÁO CÁO ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 17

LỜI CẢM ƠN
Là sinh viên hiện đang theo học chuyên ngành Quản lý Văn hoá, được tiếp nhận
kiến tập tại phòng Văn hóa – Thông tin, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh là một niềm
vinh hạnh lớn đối với tôi. Trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu tại cơ quan, tôi đã
nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình từ phía các cán bộ Phòng Văn hóa – Thông tin, huyện
Hoành Bồ và trung tâm Văn hóa truyền thông huyện Hoành Bồ.
Bởi vậy, tôi xin chân thành cảm ơn tập thể cán bộ, công chức Phòng Văn hóa –
Thông tin, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh đã đồng ý tiếp nhận tôi về kiến tập tại cơ
quan; cử cán bộ hướng dẫn chuyên môn; đồng thời tạo mọi điều kiện tốt nhất để tôi có cư
hội có cơ hội tiếp nhận thông tin, nghiên cứu tài liệu, tham gia khảo sát thực tế tại cơ sở
để giúp tôi hoàn thành đợt kiến tập này.
Đặc biệt tôi xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Thanh – Phó trưởng phòng Văn hóa –
Thông tin huyện Hoành Bồ - Tỉnh Quảng Ninh – người trực tiếp được cơ quan phân công
hướng dẫn đã giúp tôi những kinh nghiệp thực tế, cách thức tiến hành điều tra xã hội học
trong quá trình điền dã tại địa phương – huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy, cô giáo trong Khoa Văn hóa –
Thông tin và Xã hội của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đã trang bị kiến thức cho tôi
trong suốt quá trình học tập và tạo cho tôi cơ hội được tiếp cận với thực tế và xác định
được hướng đi đúng đắn cho nghề nghiệp tương lai.
Huyện Hoành Bồ, ngày….tháng….năm 2017
Sinh viên


Nguyễn Bá ThảoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×